Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Reportage

Frågor & Svar om Fria Listan

Christian Gergils är en av de sympatiska upphovsmännen bakom Fria Listan. Jag kunde inte låta bli att skicka via mail några frågor jag personligen är intresserad av. Själva reportaget hittar du här I Blaskan #2 hittar du en artikel av Christian Gergils

Så här svarar Christian på mina enkla frågor.


Fråga
Invandrarfrågan har tyvärr i år blivit aktuell på ett olyckligt sätt. Därför är Fria Listans idé om invandrarkontrakt en bra tanke. Hur kommer idén mottagas i den allmänna debatten tror Fria Listan?
Svar
De flesta tycker att det är ganska rimligt. Framför allt är det nödvändigt, tror vi, för att det ska bli möjligt att få väljarnas stöd för en mycket öppnare invandringspolitik. Om vi ska fortsätta och vara mesiga och ge bidrag utan att ställa krav, så blir opinionen mot invandring bara starkare. Med tydliga krav och kontrakt med invandrarna försvinner många av problemen samtidigt som det positiva med invandring blir mer tydligt.
Fråga
Fria Listans perspektiv på frihandel och globala frågor tycker jag är lite naiva. För vad händer om västvärldens stora internationella företag utnyttjar sin överlägsna teknologiska och ekonomiska resurser till att mest slå ut all annan konkurrens från resten av världen. Är det inte risk att vi får globala monopol? Det finns redan nu tendenser till sådana monopol.
Svar
Överstatliga organisationer som EU är nog de enda globala monopol som kan bestå under lång tid. Företag blir ju också stelare och mer byråkratiska ju större de blir, men till skillnad från politiska organisationer som EU så kan de inte leva på tvångsintagna skattepengar utan förlorar sin makt när de blir allt för feta och trögrörliga.
Men det viktigaste är förstås att vi med helt fri handel kan gynna det lilla näringslivet och de små företagen, som idag inte klarar sig igenom den byråkrati och de regler som hindrar export och import. Det här gäller ju i synnerhet i fattigare länder. De stora företagen har utvecklade kontakter med regeringar och hela avdelningar med jurister som kan ansöka och ta sig runt handelsrestriktionerna. Det klarar aldrig de små företagen.
Med verklig frihandel tror jag att det är de minsta företagen och de enskilda medborgarna som har mest att tjäna. Storföretagen tar sig alltid förbi hinder och regleringar, antingen via korruption eller genom att på andra sätt betala sig fram.
Men problemet måste diskuteras och jag tror att det skulle kunna bli en bra effekt av en sådan diskussion.
Fråga
Många länder försöker locka till sig investeringar från multibolag. Man skapar då frihandelszoner som exploaterar människor och utnyttjar dessa individer maximalt. Man förbjuder fackföreningar och mänskliga rättigheterna bevakas inte. Detta måste vara ett brott mot individens frihet och rättigheter. Hur ser Fria Listan på denna problematik?
Svar
Organisationsfriheten är en grundläggande rättighet och den ska givetvis gälla även fackföreningar. Men varken företag eller fack ska ha privilegier i lagstiftningen. Min uppfattning är att det är sådana privilegier som skapar de värsta problemen med allt för starka företag/organisationer. ”Staten och kapitalet, dom sitter i samma båt”. Det är ju inte bara en härlig låt utan helt sant också.
Med ett mycket friare samhälle, som det vi i Fria Listan förespråkar, blir det tvärt emot det du befarar. Vi vill göra det ekonomiskt möjligt att leva mer utanför samhället och att inte delta i jakten på tillväxt och materiell rikedom.
Med noll skatt och arbetsgivaravgifter upp till 100 000 kronor så blir det lättare att leva inom mer lågproducerande områden i samhället — och samtidigt kan de som vill arbeta stenhårt och satsa på materiell standard göra det.
Vi ökar möjligheten för alla fredliga människor och livsstilar att få plats och utvecklas i samhället.
Fråga
Eftersom jag arbetar fackligt. Så vill jag gärna veta hur Fria Listan ställer sig till facket. Övriga borgerligheten ser facket som ett onödigt ont.
Svar
Jag är varm anhängare av alla frivilliga organisationsformer. Det är självklart att anställda på företag eller inom olika branscher ska kunna gå samman. Jag är inte så naiv att jag tror att alla företagare är goda och vänliga människor. Det finns jäkligt läskiga typer som har företag och då kan det behövas stöd från advokater och juridiskt kunniga för att ställa hårt mot hårt.
Däremot tror jag att det socialistiska tänkandet i delar av fackföreningsrörelsen är olyckligt och ställer till stor skada för de anställda i alla branscher.
Fråga
Borgerligheten vill reducera LAS, ändra om rättigheterna. Med andra ord försämra för anställda. Man hävdar att det skall kunna gå få ned lönerna, dom är för höga. Samtidigt vill man påstå att borgerligheten värnar om människors rättigheter. Man vill helt enkelt låta arbetsgivarna göra precis som de vill. Jag arbetar inom privata Citypendeln. Där vill man gärna sparka folk för att dom inte har barnpassning osv. Andra företag kränker individen med att göra sig av med kvinnor som är med barn. Därför undrar jag hur Fria Listan resonerar när det gäller arbetstagarnas rättigheter.
Svar
Vi vill vända lite på det här synsättet. Vi bedömer att de här regleringarna inte fungerar så bra som du och andra tror/hoppas.
Exempelvis är vikarietänster och timtjänster ett resultat av att företagen har svårt att snabbt minska på antalet anställda om de valt att ge folk fast anställning.
I ett mycket friare samhälle skulle det finnas massor av nya jobb att gå till och då skulle det inte vara så allvarligt att ett företag känner sig tvingat att dra ner på antalet anställda.
Och det är väl bäst att man som anställd jobbar på ett företag och har ett jobb där tiderna passar med ens egna. Mer flexibilitet snarare än fler regler tror jag är en bra lösning.
Fråga
Så till sista frågan. Fria Listans mest sympatiska drag är just tron på människan och kärlek. Särskilt i en tid då man demoniserar sina politiska motståndare. Hur upplever Fria Listan dagens politiska debatt?
Svar
Väldigt kärlekslös och kall, tyvärr. Det är mest tal om straff och hårdare tag och ordning och disciplin. Men jag tror att det kommer en motreaktion snart.

Jag tackar Christian Gergils för hans synpunkter på frågorna.

Det vanligaste i politiken är att man förtalar sina motståndare och inför ett trist debattklimat. Känslokyla skulle man kunna kalla det.

Jag är kritisk till Fria Listans nyliberala patos. Men delar deras emotionella syn på människor och att partiet ser invandrare som människor och inte som problem enbart.

Jag blev nyfiken på detta parti då jag som socialist följt Christian Gergils sedan slutet av 80-talet. Därför är det intressant att följa partiets vidare öden. Jag lyckönskar Fria Listans framtida öden.

Fria Listans hemsida (upphört? flyttat?)

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2002

Gäst-
skribenter

Själv-
kännedom i grundskole-
utbildningen (av Magnus Wretman)


Krigs-
förbrytelser (av Mikael von Knorring)

Artiklar

Kultur-
upplevelser

Ludwig Wittgenstein

Israel

En liten kommentar!

Essäer

Torsten Ekbom

Olof Lagercrantz

Kåserier

Nils Ferlin

Rulltrappor

Motorväg

Böcker

Kjartan Flogstad

Musik

Cd-priser

Doro Pesch

Iggy Pop

Musikkrönika

Oasis

Primal Scream

Punken

Punkmusik

Sonic Youth

The Ark

The Vines

Filmer

Panic Room

Grabben i graven bredvid

Scooby Doo

Intervjuer

Rainer Andersson

Karl-Erik Edris

Reportage

Fria Listan

Frågor & Svar om Fria Listan

Mat & Dryck

Nils Oscar God Lager