Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Gunnar Hökmark

Jag tror inte att Gunnar Hökmark behöver en presentation egentligen. Utan jag har alltid upplevt honom som en väldig ideologisk politiker, kanske den mest politiskt orienterade kring Carl Bildts politiska vänner han hade omkring sig.

Gunnar Hökmark har en hemsida jag rekommenderar er att besöka — gunnar.moderat.se


Fråga
Värdekonservatismen låg till grund för gamla högerpartiets existens på många sätt. Jag skulle nog vilja påstå att Harald Hjärne och Rudolf Kjellens mera moderna konservatism präglade 1900-talets högerparti. På vilket sätt har den klassiska värdekonservatismen någon influens kvar inom dagens moderata parti?
Svar
Inte som en formell doktrin men väl som ett förhållningssätt till hur samhället formas och utvecklas. Värden och traditioner håller ett samhälle samman och formar civilisationen. När det gäller ord som liberalism och konservatism finns ofta en föreställning om att det handlar om givna och av någon definierade doktriner som man sedan blandar på ett eller annat sätt. Det är snarare så att det handlar om liberala och konservativa idéer som förenas. Vi vill ha en stark men begränsad stat. Stark för att kunna slå vakt om grundläggande fri- och rättigheter men begränsad för att människorna inom ramen för ett fritt samhällsliv skall kunna utnyttja dessa rättigheter. Det är också i den mångfalden och friheten som en civilisations värden och traditioner formas, inte genom statliga beslut och dekret.
Fråga
I USA brukar man säga att republikanerna är en blandning av liberala och konservativa drag. Bo Lundgren talade om socialt ansvar. Det finns således drag av lite socialt tänkande inom moderaterna som baseras på konservativ samhällssyn. Jag skulle vilja veta hur det går att förena två motsatta synsätt som liberalism och konservatism inom partiet.
Svar
Socialt ansvar har vi alla, både i form av medmänniskor och i form av samhällsmedborgare. Den intressanta frågan är hur det sociala ansvar vi har bäst utövas. Socialt ansvar måste rimligtvis också bygga på en respekt för andra människor och deras livsstil och värdighet. Det är inte ett uttryck för socialt ansvar att oavsett vad människor tycker eller vill ha forma välfärden över deras huvuden. Valfrihetspolitiken är ett viktigt uttryck för socialt ansvar och respekt för den enskilde som individ, mångmiljonprogrammet med dess segregation och överhetstänkande är det inte. En så stor frihet för den enskilde som möjligt behöver inte stå i motsatsställning till en uppfattning om grundläggande värden i förhållandet människor emellan, i alla fall inte så länge den politiska makten inte används för att pressa på människor en livsstil eller vissa värden som sanna. Värden måste leva av sin egen kraft. Jag ser ingen motsatsställning mellan socialt ansvar i konservativ eller liberal tappning, i alla fall inte så länge som man inte med liberal menar kravlöshet eller tron att det inte finns vissa värden som är bättre än andra. Jag anser att familjen är en viktig del i samhället och människors trygghet, men jag anser inte att politiker skall utnyttja den politiska makten för att avgöra balansen mellan den individuella friheten och det gemensamma ansvar som familjen är.
Fråga
Inom de liberala leden talar man om friheten och äganderätten som förutsättningar av varandra. Jag kan inte se att frihet och rätten att äga är delar av varandra Jag skulle vara fri även utan att äga någonting. Det låter lite metafysiskt att förena dessa begrepp med varandra. Varför anser moderater att man skall förena ett mänskligt värde med en materiell och juridisk konstruktion som vi kan kalla äganderätten?
Svar
Kanske är detta en lek med ord som för tanken fel. Fri kan man självfallet vara även utan att äga men du är inte fri om du inte får lov att äga, eller om du inte får ha rätten att äga. Om staten eller någon annan skall bestämma över ditt ägande förlorar du friheten. Det kan gälla det sparkapital du vill ha för att finansiera en utlandsresa, äganderätten till ditt hem, det du sparar av ditt eget arbete, det företag som du investerar i, den tidning som du vill ge ut eller den bok du vill skriva. Ägandet i sig ger inte frihet, som redan Kung Midas insåg, men rätten att äga är en del av friheten. Och utan rätt att äga är du inte fri. Det finns mycket riktigt inget fritt samhälle utan äganderätt för den enskilde.
Fråga
Jag tänker byta art av frågor. Du leder en rad utredningar om hur man skall reformera svenska samhället på en rad områden. Moderaterna verkar ibland vilja privatisera mest av ideologiska skäl men anför gärna ekonomiska som skall verka rationella. Är det inte en myt att det skulle vara mera ekonomiskt rationell med privata alternativ. Det behöver inte alltid vara sant enligt mitt tänkande. Varför skulle privata alternativ vara mera dynamiskt än till exempel kommunala, om dessa drevs av personalen med nya pedagogiska metoder till exempel. Hur skulle du se på det perspektivet.
Svar
Det enskilda privata alternativet eller företaget verkar i en mer decentraliserad miljö, närmare kund och människor och har ofta en mer tydlig stimulans till de som verkar i företaget. Större grad av personligt ansvar i form av ägande eller delaktighet som känns konkret och nära. Vi ser också hur privata företag kan vara mer obyråkratiska till skillnad från stat och kommun som skall vara byråkratiska. Större utrymme för den enskildes engagemang och arbete. Så det är nog inte bara mer rationellt utan också mer kundtillvänt och serviceinriktat.
Men det är inte detta som är poängen i det stora hela, för det kan mycket väl finnas bra kommunala verksamheter och urusla privata. Det viktiga är att dåliga privata företag försvinner medan goda växer. Kommunala verksamheter kan vara rätt dåliga utan att deras verksamhet påverkas. Så ett viktigt skäl till varför privata verksamheter tenderar att vara bättre och mer människotillvända är att de dels behöver kunden, dels försvinner eller tvingas minska sin verksamhet om den inte går bra. Men ett ännu viktigare skäl till varför privata verksamheter är mer dynamiska är inte det enskilda företaget utan att det alltid går att starta nya verksamheter som är bättre även än dem som är bra. Att kunna göra bättre än bra skapar en särdeles dynamik och bejakar det bästa hos människan, att alltid söka nya vägar och alltid vara öppen för nyfikenhet samtidigt som man vill det bästa.
Fråga
Under 80-talet talade många öststatsdissidenter om en antipolitik, dvs i en totalitär stat där man kontrollerades av myndigheter så behövdes det en egen plats att vara på och tänka fritt. bland nyliberaler inom borgerligheten och republikaner övertogs detta tänkande och plötsligt började både näringsliv och borgerliga politiker lite väl malplacerad i Sverige tala om behovet av mindre politik och mera marknadsekonomi. Men det var alls det som tänkare i forna öst menade. Behövs det mindre politik i svenska debatten?
Svar
Beror på vad du menar med mindre politik. Mindre politik i bemärkelse att den politiska maktens domäner bör vara mindre, uttryckt som offentlig sektor och regleringar, men inte mindre politik i bemärkelsen debatt, idéer och ideal.
Fråga
Inom public choice sade man ofta att politiker väljer att följa strömmen för att vinna röstare i rationella val. Medan marknadsekonomi innebär bara att folk följer rationella kloka val. Jag tror inte ett dugg på den teorin. Vad anser du om detta?
Svar
Tja, det beror väl kortsiktigt på vilket perspektiv vi talar om. Om det finns något som objektivt är det kloka och rätta så är samhället i princip färdigbyggt, om det däremot ligger i de enskilda människornas ögon vad som är rätt och vad som är viktigt finns det ständigt nya tankar och infallsvinklar. Både du och jag gör dumma val som vi i bland ångrar, men jag tror att du gör bättre val för din egen del än om jag bestämde åt dig. Och jag är definitivt säker på att mina val för min egen del passar mig bättre än om du skulle välja åt mig, om du ursäktar. Tanken på att det finns ett klokt och objektivt sett riktigt val som några kloka kan göra åt alla oss andra är en hemsk tanke som lagt grunden för några av de mest vidriga regimer världen har sett. För den som har sett sanningen får inga människor stå i vägen. Och medge att de gånger du valt dumt bättrar du dig, eller så upprepar du dig om du kanske inte tyckte att det var så dumt? För det som inte räknas som klokt är kanske roligt, och det som är roligt är kanske inte så klokt alltid. Och långsiktigt fungerar vi rätt rationellt utifrån våra egna värderingar även om det alltid finns dem som inte vill godkänna andras värderingar som likaberättigade med ens egna. Men till den kategorin hör ju vare sig du eller jag.
Fråga
Sista frågan. Globaliseringsrörelsen såsom Attac, vilket jag själv förr tillhörde, har en vision om världen och hur den skall vara. Hur är din vision om en global värld?
Svar
Öppen och fri. Mångfaldig med mycket farande och många upptäckter. Utgångspunkten varje människas rätt och värdighet. Glädjen i att olikheterna stimulerar och skapar nytänkande. Handel som skapar välfärd och fred. En internationell rättsordning som står på de mänskliga fri- och rättigheternas sida mot förtryckarna. Idéens och tankens frihet parad med respekten för den enskilda människans rätt att vara sig själv.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #6 2003

Stefan Hammarén

Självrecension

En ordbok för Polly papegojan?

Gads håndbog om fisk

Essäer

Tony Samuelsson

Somerset Maughams borgerliga satir

Lord Byrons magiska värld

Kåserier

Tänkvärda författare

Kultur

Galleri Wetterling

Böcker

Nya böcker

Musik

Adam Green

Dynamo Chapel

Eminem

Helloween — Rabbit Don’t Come Easy

Jane’s Addiction

John Phillips

Lisa Nilsson

Marilyn Manson — The Golden Age of Grotesque

Musikkrönika IV

Musikrecensioner II

Onödiga konserter

Rocktidningen Blender

The Kills & White Stripes

The Lurkers & The Vibrators

Van Morrison, David Bowie & The Rolling Stones

Vic Chesnutt

Filmer

På TV

Lagens lejon

Gothams änglar

Miami Vice

Intervjuer

Intervju med Modernista

Intervju med The Cricket


Intervju med Olle Wästberg


Presentation av Niklas Svensson

Intervju med Niklas Svensson


Intervju med Gunnar Hökmark

Mat & Dryck

Glenkinchie 10 år Lowland