Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Modernista

Dr. Indie är intresserad av det som är nytt och kan tillföra kultur och människan. Jag ser fräscha bokförlaget Modernista som det enda alternativet i dagens svenska kultur som vågar vara annorlunda till sin profil. Det gäller även skivsajten The Cricket som jag vill slå ett extra slag för. Här följer en intervju med männen bakom Modernista — Pietro Maglio och Lars Sundh.

Vill du veta mer om Modernista så är länken till deras hemsida — Modernista


Fråga
Vad jag förstår så hänger The Cricket och bokförlaget Modernista ihop då skivorna som recenseras kan köpas via Modernista. Även om det är två separata verksamheter. Jag skulle vilja veta filosofin bakom The Crickets tillkomst.
Svar
Vi hänger mer ihop i det att vi delar lokal och server. Att vi säljer en del men långt ifrån alla plattor (endast de vi själva väljer ut) som The Cricket skriver om ser vi på som ett rätt traditionellt internet-samarbete av den typ många innehållssajter haft med t.ex. Amazon. Innehållssajten skickar vidare sina läsare till ett ställe där läsarna faktiskt kan köpa det som innehållssajten skriver om.
Fråga
Modernista är ett i mitt tycke spännande nytt bokförlag. Framför allt Modernistas svenska klassikerutgivningar. Är det inte ett vågspel att starta upp ett bokförlag som Modernista?
Svar
Jo. Men vi har lärt oss att räkna, vi har erfarenhet efter Pop, Lollipop, Koala Press, Bibel och vi har ett gott kontaktnät. Och så har vi har hunnit få reda på hur meningslöst och själsdödande det är att jobba på stora mediaförlag utan egna projekt som förutsättning och uppdrag. Så vi är motiverade av helvete.
Fråga
Modernista har en bred utgivning kring böcker, musik och film. Detta är väldig roligt för oss som gillar kulturblandning. Var det meningen från början att Modernista skulle fungera på detta sätt?
Svar
I allra högsta grad. Webbutiken och film-, bok- och musikklubben ser mer eller mindre exakt ut som vi tänkte oss den hösten 2001. Också om antalet medlemmar 23.500 vida överträffar vad vi hoppats på.
Fråga
Det vore kul om ni berättade om bakgrunden till Modernista föddes som förlag.
Svar
Skulle nästan behöva skriva en roman för att svara … duger det att jag istället stolpar upp några deviser och hållpunkter?
 1. Vi ser ljust på bokens framtid.
 2. IT-utvecklingen undergräver på sikt den ekonomismens attityd som inneburit att livsstils- och kändisböcker förs fram på den kontroversiella litteraturens bekostnad.
 3. Det går knappast att föreställa sig ett civiliserat samhälle utan böcker, utan boklådor, antikvariat och bibliotek. Dessa platser, med signifikant bokdoft och ett utbud av både visdom och nöje, tillhör en civilisations tempel.
 4. Böcker har ett fundamentalt värde i och för ett upplyst samhälle. Likt Janus måste vi ha två ansikten, ett som blickar framåt och ett som blickar bakåt. Böckerna är vår kulturs viktigaste länkar mellan det förflutna, det samtida och det framtida. Utan dem kan vi inte dra lärdom av det förflutna, förstå samtiden eller påverka framtiden.
 5. Vi är hängiven boken som företeelse, vi älskar att läsa, vi brinner för uppgiften att vara på jakt efter nya författare, vi får en kick av att förse läsarna med intressanta böcker, vi håller själva aktiviteten i böckernas värld för viktigare än det omedelbara ekonomiska.
 6. Branschens ”kris” — den röra och den brist på engagemang som kanske är de etablerade förlagens främsta signum i dag.
 7. Brist på eller i vissa fall förlust av personlighet och individualitet har i bokbranschen ersatts av avintellektualiserade, ansiktslösa ägare varav ingen gått in i bokbranschen på grund av kärlek till böcker eller ett djupt känt engagemang för det fria ordet.
  I stället kräver de att verksamheten skall drivas som vore den en fabrik och påtvingar förlagen turbomarknadens allt högre krav på stora volymer, snabb omsättning och hög avkastning.
 8. Konglomeraten har inte förstått bokmarknaden; de har länge inbillat sig att förekomsten av ett antal bästsäljare innebär att den är en massmarknad, som tandkrämsmarknaden. Det är den inte och bästsäljarna gör förlagen nästan ingen vinst på.
 9. Kraven på hög, omedelbar och förutsägbar avkastning är totalt oförenliga med förlagsbranschens hela natur. Dess existens bygger på en kombination av bokälskande läsare, hängivna, lågbetalda anställda och ägare som inte har några särskilda vinstkrav, utan som allt som oftast får skjuta till medel i stället för att kamma hem vinster.
 10. Det är intuition som fordras för framgång.
 11. Det är intresset och känslan för att ta hand om alla de udda existenser som kommer med sina manuskript och förmågan att upptäcka guldkornen som är en fundamental egenskap för en förläggare. Det som förläggarna bör se som nödvändig näringstillförsel betraktar idag ägarna som onödig ”overhead”.
 12. Konglomeratens inträde eroderade familjekänslan mellan förläggarna, författarna och läsarna. Att ge ut viktiga och långlivade böcker är en utdragen, långsam och många gånger oerhört nyckfull verksamhet.
 13. Att ge ut böcker är ett kall, inte ett sätt att tjäna grova pengar. Poängen är att man måste älska böcker och tycka att bokutgivning som sådan är själva poängen. Denna insikt saknas idag hos ägarna och för det mesta också hos de ledningar som ägarna har tillsatt.
 14. Med dessa ägares inträde har förlagsverksamheten i tilltagande grad alienerats från sin naturgivna diversifiering och är nu en producent av uniforma böcker. Bortblåst är viljan att ge ut kontroversiell och svårläst litteratur. Risken är överhängande att de kvalitativt bästa manuskripten inte ens blir till böcker eller, om så ändå skulle bli fallet, att dessa böcker kvävs i allt marknadsföringslarm runt bästsäljare.
 15. Med omvandlingen av boklådorna från oberoende till anonyma, kedjeägda hanterare av lagerartiklar, inte böcker, förlorade förläggarna en viktig kontakt med läsarna. Detta känselspröt, ett primitivt ”Internet”, bröts; de dagliga kontakterna med bokköpare upphörde nästan helt. Här kan Internet spela en viktig roll för att åter bygga upp denna kontakt mellan förläggare och bokköpare.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #6 2003

Stefan Hammarén

Självrecension

En ordbok för Polly papegojan?

Gads håndbog om fisk

Essäer

Tony Samuelsson

Somerset Maughams borgerliga satir

Lord Byrons magiska värld

Kåserier

Tänkvärda författare

Kultur

Galleri Wetterling

Böcker

Nya böcker

Musik

Adam Green

Dynamo Chapel

Eminem

Helloween — Rabbit Don’t Come Easy

Jane’s Addiction

John Phillips

Lisa Nilsson

Marilyn Manson — The Golden Age of Grotesque

Musikkrönika IV

Musikrecensioner II

Onödiga konserter

Rocktidningen Blender

The Kills & White Stripes

The Lurkers & The Vibrators

Van Morrison, David Bowie & The Rolling Stones

Vic Chesnutt

Filmer

På TV

Lagens lejon

Gothams änglar

Miami Vice

Intervjuer

Intervju med Modernista

Intervju med The Cricket


Intervju med Olle Wästberg


Presentation av Niklas Svensson

Intervju med Niklas Svensson


Intervju med Gunnar Hökmark

Mat & Dryck

Glenkinchie 10 år Lowland