Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Frimärkskataloger hör hösten till

Titel: Facit Special 2011

Förlag Facit Förlags AB


Titel: Norma 2011

Förlag: Käpylän merkki, Finland


Titel: Om varianter i Ålands frimärken

Eget Förlag: Tom Sarpaneva


Titel: Valuable stamps of the world

Titel: MICHEL Europe Catalogue 2010/2011

Förlag: Michel / Schwaneberger Verlag GMBH


Höst är inte enbart löv, det är även katalog. Nya frimärkskataloger brukar höra till höstens repertoaré. Med viss förväntansfull iver som mången vill kolla på de nya årliga katalogerna (för nästa år), för några givna kvällar man har program med sin genomgång även om katalogen inte hinner ändra sig så särdeles mycket under ett enda år, en del data här och där på sina ställen, ändå vill man ofta ha den nyaste, senaste katalogen alltså minst var och vart annat år. Och nersliten kan den föregående därtill hunnit bli. Omslaget kan nästan lossna slutligen. Läser alltid den nya som nyhett, jubel även om nya, andra varianter är listade och får mer av samlarstatus bland ordinäristerna, nästan som bästa läsning då för fler opptäckter, lika gärna varje gång hur mycket än det mesta går i reprisens omhuldade tecken. Men Facit, som i det här laget självt säger sig de vara (och axla ett) institutionsbärande i sitt enda rådande slag, för saken, vilket de onekligen har fullständigt rätt i, inte att förneka, enkom alternativet visavi Sverige, för samlare av svenska frimärken (och långt även för samlare i Sverige av det övriga Nordén), med sin klassificering (i standardnorm) och riktlinjer för idel prisjämförelser, och den vill dock &:så faktiskt variera en del med olika teman för fokus, som då får något utförligare text eller listning, blir det inte mindre med tiden förstås ett antal Facit på hyllan eftersom äldre årgångar kan vara värda att sparas. Senare vill man även se prisutvecklingen över en längre tid. Facit såg dagen tidigt eller sent 1947, och vuxit allt ansenligt med årens stundade lopp, närmar sig tegelstensstatus utförligare, färgrikare och ger mer i opplysning, samt även blivit nödtvunget dyrare med tiden av en baksida af det hela. De internationella katlogförlagen Michel, samt Stanley Gibbons, förutom danska AFA-katalogen finns ävenför Norden / Sverige, men de är inte på långt enär utförliga som Facit Specialé i detta.

Här ovan, då talar vi tveklöst om Facit Special, Facit har även en mycket tunnare normalnerbantad version, eller vision, som dock är något bra på t.ex. ”lokalpost” och snabb att slå upp i opp, ganska bra i sitt färgtryck, men vi vill föredra Facit Special trots priset. Varianter är en oppsjö, börjar man med dem, finns det heller ogärna ingen ände på det hela, alltid vill man nog ändå finna fler av dem ytterligare, bland märken och i katalogen det, inte minst medelst katalogen tydligare, eller klarare att peka på, känna för. De direkta avarterna finner dock däremot sällan vägen till katalogens arena. Facit är alltjämt inte den katalog som omhuldar helt alltför varianternas värld, enligt vad jag tycker mig anse, än mindre avarter eller komplettetterna, snarare som det specifika går an så länge det är allmänt och ändå entydigt, åh andra sidenet verkar man ju hålla stenhårt på det pedagogiska, att man finner rätt märke, med varianter inte alltid det lättaste att förklara i katalogi av vilken ifråga (hur mycket varianten än är unik, är den förrädisk), säkrare då måhända att avstå den. En (en bra, rik, nyansrik) färgkarta kunde ännu hjälpa till, rent allmänt för Facits vidkommande, färgbenämningarna är inte alls alltid de lättaste att sluta sig till i ev. brist av stort jämförelsematerial, inte minst för samma tryckomgång varierar redan i sig bland de äldre. (Men av så nyansrikt, blir väl katalogen än dyrare). Kan även andra kännetecken i märken vara att föredra, vilket lätt vekrar ännu vanskligare. En katalog är dock i mångt en medelväg, försöka lista det som listas kan möjligast händigt. Det är ett stort antal verkliga experter av redaktionskommitté som svarat för listningen i katalogen, så det är övervägt nog, av hur den ser ut, fastän till principen hellre något mindre än mera. Det är min kritik, även om jag kan ha så fel.

Facit Special har även avskilda avdelningar (helt skilda nästan lika bra sidor) för det övriga Norden. Även om avdelningen för Finland är helt hyggligt bra och utförlig, kan det löna sig att ha cataloger från Finland för Finland som ett komplement, eller huvudsakligt. Då är katalog ”Norma” en gammal god hovtjänare, &:så institutionsbärande inte minst om än med numera svår konkurrens från annat håll i Made in Finland, om än den kommer som vissa år ut med en utförligare och i mer påkostad version, andra år om färre trådar inbundet, i år t.ex. med sin normalversion som även har fått ett hållbarare och glansigare omslag för kanské första gången. Den är även på svenska, engelska förutom på suomi. Eftersom prisbilden lite verkar kunna awika från listningen i Facits för Finland, kan den även därtill vara av intresse i Sverige. Inhemskt är alltid inhemskt och närmare källan, på något sätt, på något vis, skäl därför för finlandssamlare i Sverige.

Tom Sarpanevas katalog "Om varianter i Ålands frimärken" är däremot en som helt och enbart tar fokus på varianter, för åländska frimärken fram till vårt millennium. Det är imponerande hur karln lyckats finna och opptäcka så fantastiskt många varianter av moderna frimärken bland jubileumsutgåvorna t.o.med, med små prickar, inte helt sällan ganska omärkbara och dels undanskymda av tryckfel. Det här är en direkt förträffligt givande katalog beträffande det oländska. Jag har inte själv överhövdan rikt av oländska frimärken, inga stora partier av enskilda märken, inte alls mer än att jag orkade testa och gå igenom ungefär hälften av dessa utgående från katalogen, och fann då inte mindre än några tiotal varianter med katalogens oersättliga bistånd som jag annars aldrig någonsin funnit, för vem brukar nu granska och stirra så noga på moderna frimärken, men när man vet vad man söker så blir läget ett helt annat, mer inspirerande, i detta fall inte ens alls förgäves. Vet inte om jag hade en otrolig tur att fann så många, eller om de verkligen florerar i en given utsträckning fort. Dock är det kul att finna varianter. Och inte nog med det, på köpet fann jag en tydlig variant som Sarpaneva t.&.med missat, så inte helt illa alls. Denna katalog är dock inte någon återkommande periodisk, snarare av enenenengångskraktär. Men vi får allt hoppas att han ännu oppdaterar den och drar den framåt i tiden.

På mitt recensionsbord av höstens bättre kataloger tillfaller tacksamt även den redan i sommar utgivna extra dunderkatalogen ”Valuable stamps of the Word”, en minst sagt gedigen sammanställning av toppresultat från cirka tusenfemhundra kändare auktionsmäklare världen över. Blott av toppkvalitet till topppriser, dock högst intressant som katalog denna, att här finns liksom (i det närmaste) allt som kan ha betingat värde, långt över tusen sidor att följa med uti vilka länder har vad av det mest begärligt auktionerade. Katalogen kunde trots av sitt tegelstensformat, kunnat ha ännu fler färgbilder av gamla vackra brev och objekt än av vad som tagits med, å andra sidan extra finns det inte alls lite att förundra sig över och trakta efter. En av de kataloger som man allra långsammast kommer igenom, och har mest att ta intryck av, mest att bilda oppfattningar kring, och med mest nytt därtill, samtidigt förstås en katalog man i regel har allra minst nytta av, eftersom de dyra objekten ändå är en alltför stor raritet. Katalogen listar ändå även billiga valörer i serier där de dyraste ingår, kanské i jämförelsen oheliga namn. Av en katalog för många kvällar anspråk. Den är utgiven på Michel, det största och mest dominerande katalogförlaget, något mindre förlag hade kanske endast med stor svårighet kunnat förlägga en sådan här katalog, redaktionellt sett.

Tyska, dels engelskspråkiga Michel dominerar ju överhövdan katalogvärlden, eftersom de flesta samlare och försäljare hänvisar och relaterar i regel till just Michels och av deras med s.k. Mankolistor när de byter, säljer, köper främmande länders och dessa kataloger har en oneklig allom-status förhärskande varstans när utländskt material bjuds ut eller efterfrågas. Det ställer självfallet mycket strikta och på sitt sätt höga krav på deras kataloger, att alla bör kunna ha tillit till dem, och de verkar vilja leva upp till det omhuldade. Bl.a. höstens nyheter är t.ex. deras katalog Östeuropa-katalog Band 7, inklusive ryskt och sovjetunioniskt samt Polen, Ukraina m.fl. Speciellt är mycket av det ryska och det äldsta och sällsyntare av sovjetunioniskt under ständigt pristryck oppåt p.g.av ett mycket stort samlarintresse i dessa länder och för dessa länder. Så denna katalog har förnyat sig en hel del. Michel är liksom de flesta kataloger, inte den som fångar i någon större skala de begärliga varianterna, för all del olikheter i tandning, vattenmärken och delvis av tydligt skiftande färger i olika (skilda) opplagor tar man givet fasta på, men inte så ofta av mindre specifika drag, avarter och komplettetter så än mer sällan blott vissa av de allra ökändaste eftertraktade. Dock har Michel skilda kataloger för vissa samlarländer, tyskt, österrikiskt, Frankrike, med en del andra, då är de dock till vis del utförligare än dess flerlandskataloger, men inte t.ex. mer än Facit Special för Sverige. Mycket givande med denna katalog, och av allmänintresse även, att följa med motiven i det forna Sovjetunionen, all denna oförsköna propaganda som gick igen och färgade av sig, kulturen samhällsbilden som så klart fanns återgiven på frimärken och ännu med vilket eftertryck det gjordes av vad som var hjältebragd betraktat.

Stefan Hammarén

Musik

100% Blaxploitation: 100 Essential Funky Tracks

Backyard Babies — THEM XX: 20th Anniversary Box

Badly Drawn Boy — It’s What I’m Thinking, Pt 1: Photographing Snowflakes

Black Country Communion — Black Country

Black Mountain — Wilderness Heart

Britta Persson — Current Affair Medium Rare & Säkert — Facit

Bryan Ferry — Olympia

Charlie Persson & Kollektivet — Lejon och lamm

Daniel Norgren — Horrifying Deatheating Bloodspider

Danko Jones — Below the Belt

Deerhunter — Halcyon Digest & The Walkmen — Lisabon

Dimmu Borgir — Abrahadabra

Ed Harcourt — Lustre

Edwyn Collins — Losing Sleep

Elton John/Leon Russell — The Union

Elvis Costello — National Ransom

Håkan Hellström — 2 steg från Paradise

Helmet — Seeing Eye Dog & Black Label Society — Order of the Black

Hion Martell — Will Cure Any Disease

James LaBrie — Static Impulse

Jasmine Kara — Blues Ain’t Nothing but a Good Woman Gone Bad & Hälsa henne att hon skall dö

Jay-Z — Dear Summer & Ice Cube — I Am the West

Jeff Beck — Emotion and Commotion; Joe Bonamassa — Black Rock & Walter Trout — Common Ground

Joe Cocker — Hard Knocks

Junip — Fields

Killing Joke — Absolute Dissent

Kiske/Somerville — Kiske/Somerville & Paul Gilbert — Fuzz Universe

Korta musikrecensioner LIX

LCD Soundsystem — This Is Happening

Manic Street Preachers — Postcard from a Young Man

Mark Ronson and The Business Intl. — Record Collection

Mavis Staples — You Are Not Alone

Monster Magnet — Mastermind

Neil Young — Le Noise; Eric Clapton — Clapton & Phil Collins — Going Back

Nirvana — The Curio Box & Soundgarden — Telephantasm

No Age — Everything in Between & Glasser — Ring

OMD — History of Modern

Ron Wood — I Feel like Playing

Sufjan Stevens — The Age of Adz

The Bear Quartet — Monty Python

The Charlatans — Who We Touch & Kings of Leon — Come Around Sundown

The Posies — Blood/Candy

Therion — Sitra Ahra

Timber Timbre — Timber Timbre & Dylan LeBlanc — Paupers Field

Toby Keith — Bullets in the Gun

Usher — Versus; Macy Gray — The Sellout; Cee-Lo Green — Stray Bullets: The Mixtape Made of Gold; John Legends & The Roots — Wake Up & Danger Mouse & Sparklehorse — Dark Night of the Soul