Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Oktobra

Dr. Indie älskar det som sticker ut från det ordinarie. Den ytterst subversiva anarkistiska kulturföreningen Oktobra är sådant Dr. Indie med glädje stödjer. Här följer en intervju med denna intressanta förening. Vill du veta mera så gå in på deras hemsida — Oktobra


Fråga
Konst, politik och kreativitet är några av ledorden. Jag undrar om ni känner som en del i den globaliseringskritiska rörelse som sveper genom världen med just kultur som kampmedel?
Svar
Nej, egentligen inte. Men många av de som jobbar/jobbat med & inom Oktobra kan dock på olika sätt sägas vara aktiva inom denna rörelse. Och eftersom Oktobra snarare är ett nätverk än en homogen grupp så … visst. När det gäller Oktobras arbete, så försöker vi så mycket som möjligt utgå ifrån människor och det förtryck som återfinns i människors vardag, inkluderat sådant vi själva upplever. Därför intar vi inget övergripande ”makroperspektiv” på det vi sysslar med, utan försöker angripa små problem med små & förhoppningsvis oväntade medel. Genom att samarbeta med andra grupper som också jobbar på liknande sätt lokalt, kan man (om man vill vara lite pretentiös) säga att vi försöker skapa en alternativ globalisering.
Fråga
Det gläder mig att situationistisk konst finns med i perspektivet. Däremot hur ställer ni er till dadaismens lekfulla sabotage och fluxusgruppens briljanta konstidéer som lekfulla drifter med auktoriteter?
Svar
Dessa idéer och utryck fyllde sin funktion väl i det sammanhang de befann sig i då, och de bröt normer och rådande ordningar — vilket också är Oktobras ambition. Men vi försöker undvika att hamna i en situation där vi endast refererar och gör parafraser på ”gamla” konstverk och konstnärer. Konsten blir meningslös om den flyter omkring som någon slags egen sfär med helt egna begrepp och sanningar — om dessa inte har en förankring i människors vardag. Därför är Oktobras konst ofta väldigt enkel och direkt, vi vill inte vara smarta eller trendiga, utan bara beröra/påverka människor och kanske sätta en nagel i ögat på de som sitter på makten, vare sig det är politiker, konstvetare eller någon annan läskig typ.
Fråga
Kan ni berätta lite om bakgrunden till Oktobra.
Svar
Oktobra startade som ett förlag för subversiv DIY-konst. Senare visade det sig att det fanns många människor med liknande idéer om konst & politik, som gärna ville samarbeta på olika sätt för att förbättra situationen i Göteborg (där Oktobra är baserat). Så det gjorde vi, och gör det fortfarande så gott vi kan …
Fråga
Ord som aktion och gatuteater är sådant som blir allt vanligare i det vardagliga politiska samtalet. Åtminstone bland systemkritiska rörelsen. Tror Oktobra att detta är en del av framtidens politiska landskap som vi kommer att få uppleva alltmera?
Svar
Det är uppenbart att många inte vill syssla med politik på det traditionella sättet längre. Hur det kommer se ut i framtiden går dock inte att säga. Förmodligen är det just det direkta mötet människor emellan, på en hyfsat neutral plats (gatan), som är den grundläggande & inspirerande idén bakom aktioner och gatuteater, och detta hoppas vi givetvis blir ännu vanligare i framtiden.
Fråga
Det bästa med Oktobras verksamhet är er kärlek till subversiv konst. Att störa den allmänna goda moralen är givetvis bara bra. Är det meningen att Oktobra kommer bredda verksamheten till hela Sverige eller endast i Malmö och Göteborg?
Svar
Vi vill finnas överallt. Särskilt där vi minst förväntas finnas. Om folk från andra städer och platser vill samarbeta med Oktobra så är de alltid välkomna.
Fråga
Sista frågan: Oktobra ger ut musik och presenterar ny poesi. Mycket är väldigt underground. Hur förhåller sig Oktobra till den mera kommersiella underhållningsindustrin?
Svar
Den kommersiella underhållningsindustrin är fruktansvärd på många sätt. En vulgär spegling av den hierarkiska och cyniska samhällsordning vi alla inordnas under. De strukturer som styr branschen (dvs. de aktörer som äger produktionsmedlen, om man så vill.) bör dock inte förväxlas med de produkter denna bransch säljer. Dessa kan i vissa fall givetvis hålla hög subversiv och konstnärlig standard …
Men, som någon vis situationist sa: ”Kultur är den ideala varan. Den som hjälper till att sälja alla andra varor …”

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2003

Gästskribenter

Apropå ett femtioårsjubileum (av Thommy Sjöberg)

Stefan Hammarén

Torsten Ekbom — Staden med de elva portarna

Latinet och några ordböcker

Artiklar

Situation Stockholm

Bokförlaget Alir

Simons teckningar

Star Wars on Gotland #1

Star Wars on Gotland #2

Star Wars on Gotland #3

Star Wars on Gotland #4

Kåserier

George Orwell II

Debatt

Om Giljotinen

Giljotinen

Politik

Anders Isaksson — Den politiska adeln

Robert W. Fogel

Cristoph Reuter — Med livet som insats

Hanna Kjellgren

Noam Chomsky — Skurkstater

Folke Bernadotte

Per Wirtén — Europas ansikte

Böcker

Läsning

Korta bokanmälningar IV

Musik

David Bowie II

Gang Starr — The Ownerz

In memoriam — Barry White

Jazz

Marvin Gaye & Tammi Terrell

Metallica — St. Anger

Musikalisk skönhet

Musikkommentarer

Musikkrönika V

Musiktidskrift — Sonic

Per Gessle — Mazarin

Postal Service

Retro

Rocktidskrifter

Satirnine — Void of Value

Singlar II

Soulmusik

Tomahawk — Mit Gas

White Hassle

Filmer

På TV

Futurama

Intervjuer

Intervju med Oktobra


Intervju med Anders Carlsson

Mat & Dryck

Restaurangtips

Paulaner Salvator

Nenas Café