Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Politik

Den svenska modellen

Svenska modellen som låstes fast i och med att saltsjöbadavtalet skrevs under 1938, berodde på dels att avregleringar av valutan som Feldt släpptes lös under senare delen av 80-talet. En annan orsak var att samförståndsandan mellan SAF och LO för att hålla undan staten gick i kras med statens olika lagar stärktes utan arbetsmarknadens parter förhandlade om frågorna. Det blev grunden till SAF och neokonservatismens nyliberala ekonomiska ideal skulle tränga undan 60- och 70-talens radikala samhälle.

Men den politik som även valutafonden och Världsbanken under 90-talet ordinerade började få ett motstånd från världens sociala rörelser vilket oroar Bush och överheten som nu kommer gå till attack mot alla som andas kritik gentemot USA:s Washingtons Consensus om hur världen skall avregleras och privatiseras. Världsbankens nye chef James Wolfensohn insåg att det inte bara handlar om det, utan att den nuvarande amerikanska ekonomiska nyliberala ideologin slår fel. Även ledande ekonomer inom världsbanken talade om det också.

Nobelpristagare som Joseph Stiglitz, Ravi Kanbur och William Easterlys kritiserade en politik som skulle behöva viss form reglering, regelverk och viss ekonomisk överstatliga prioriteringar.

Attac-ekonomen Kenneth Hermeles nya bok Vad kostar framtiden (Ordfront 2002) skriver om hur enkelt det skulle kunna vara med en rättvis och normer till handel plus en bra ekonomisk politik för globala världens människor. Det skriver jag under på. Nyliberaler ser allting som varor och glömmer bort att handel och handel kan vara olika. Världen är inte en vara.

Även om historikern Richard Pipes (Rysslandsexpert) kommer ut med boken Ägande och frihet (grunderna för demokratin) Natur och Kultur 2002. Han plockar fram den gamla myten ur historien att äganderätten och friheten inte går historiskt att tänkas bort. Han avfärdar all kritik genom historien mot äganderätten som fel och utopiskt felaktig. Medan han själv konstruerar historiska myter om äganderätten med hjälp av citat ur naturrättsfilosofin som hävdar att det finns rättigheter bortom människors lagstiftande. Gud har givit människan dessa rättigheter. Visserligen har naturrätten betytt en hel del. Men Richard Pipes tes mynnar ut i att det är fördärvligt att på något sätt röra den heliga äganderätten. Förtrycket börjar med att förneka äganderätten. Staten är fienden medan privata amerikanska enorma multiföretag är bara förmodligen till mänsklighetens fromma enligt vår käre författare. Pipes är en nyliberal teolog i kapitalets tjänst.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #8 2003

Gästskribenter

Göta Kanal (av Thommy Sjöberg)

Artiklar

Kommunism och antikommunism

USA öppnar vidderna inför världen

Kåserier

Glesbygd II

Kulturreportage

Irrfärder i Roslagen

Politik

I maktens värld

Con Coughlin — Saddam — The Secret Life

Den svenska modellen

Latinamerika och Cuba

USAs policy

Vad är terrorism?

Böcker

Korta bokanmälningar V

Kafka skriver brev medan Breton talar om surrealism

Musik

Audio Bully — Ego War

Bluesmusiken

Country

José González

Los Lobos

Michael Schenker Group — Arachnophobiac

Musikkrönika — Ryan Adams

Musiktidskrift Sonic II

Otis Redding

The Flicker — Phases

The State Of Floral Beings

Washington Square Memoirs

Filmer

På TV

The Job

I narkotikans spår

Mat & Dryck

Fläskkarré i tomatsås på Evas vis