Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

EU är ett hot mot demokratin

Ur en broschyr från brittiska paraplyorganisationen Democracy Now:

”Antalet regleringar, direktiv och lagar utfärdade av EU har ökat mer än tiofalt sedan Storbritannien gick med och det finns 25 000 i full kraft.

EU lägger ner störst ansträngning på de minst viktiga frågorna. De tio budorden omfattar tre hundra ord, och den amerikanska självständighetsförklaringen omfattar bara 1 330. Som jämförelse, så omfattar EU-direktivet för export av ankägg över 26 900 ord …”

Den brittiske journalisten och författaren till The Abolition of Britain, Peter Hitchens, liknar följaktligen EU-parlamentet vid Högsta sovjet. EU-kommissionen får väl i så fall liknas vid Politbyrån!

Noterar tacksamt att Margit Gennser tar upp Eurofins illavarslande kritik av Irland. Tänk om finansdepartementet i Washington D.C. skulle kritisera delstatsregeringen i Sacramento för en skattesänkning!

Så mycket alltså för EU:s likhet med USA!

De amerikanska delstaterna har nämligen en betydligt större självbestämmanderätt än vad EU-staterna har.

Torquil Dick-Eriksson på en brittisk euroskeptisk sajt:

”Ett exempel på en federal stat är USA. De konstitutionella dokumenten (i USA:s fall: grundlagen; i EU:s fall: fördragen) i en federal stat redogör med största klarhet vilka maktbefogenheter den federala regeringen åtnjuter och vilka som tillkommer medlemsstaterna. Vilket är precis vad USA:s konstitution gör. Den definierar ingående vad medlemsstaterna inte får göra, dvs. vad som är reserverat för regeringens federala nivå (förklara krig, att ha diplomatiska förbindelser med främmande stater, etc.). Allt annat överlåts åt medlemsstaterna att reda ut, efter eget gottfinnande. Till och med angelägenheter av största vikt, såsom huruvida man skall tillämpa dödsstraffet för vissa brott etc., överlämnas åt medlemsstaternas sfär. För att ändra dessa arrangemang måste man ändra konstitutionen, för vilka ett antal villkor stipuleras.”

Argumenten mot EU är med andra ord inte bara ekonomisk-politiska utan rör även den politiska demokratin. Och rättssäkerheten.

Eller vad sägs om att den federala europeiska polisen Europols personal skall åtnjuta straffrättslig immunitet när de begår brott under tjänsteutövning! Varför? Är det samma sak med FBI, att dess agenter åtnjuter en generell straffrättslig immunitet för brott begångna under tjänsteutövning?

Ett annat orosmoln är att inte bara yrkesförbrytare och terrorister kan hamna i Europols superdator, utan även sådana som kan tänkas begå brott - plus sådana som kan tänkas bli brottsoffer!!! Varför???

Från National Review Online citerar jag Dave Kopel:

”Amerikaner tenderar att tro att det europeiska enandet är en harmlös strävan - någonting i stil med att reducera tullar och att hindra Frankrike och Tyskland från att börja krig med varandra. Men långt från att skapa en frihandelszon, så har EU blivit ett mycket allvarligt hot mot den medborgerliga friheten i Europa …

För tillfället krävs enhälliga beslut av EU-kommissionens alla medlemsstater för att man skall kunna ta ett beslut. Mötet i Nice syftade till att ersätta enhälliga beslut med majoritetsbeslut. Frankrike, Tyskland, och Italien drev kravet på majoritetsbeslut, men de mindre nationerna vägrade att gå med på det …

Om majoritetsstyre infördes, skulle det snart ha leda till någonting mycket nära en diktatur.

Byråkratin skulle i själva verket bli en tyrann, med omfattande regleringar som sitt mäktigaste vapen …

Om de aggressiva förkämparna för en europeisk integration skulle få majoritet, så skulle Europa bli än mer socialistiskt än vad det redan är. Detta är det verkliga skälet till varför europeiska nyliberaler och de flesta konservativa har glatt sig så åt misslyckandet vid Nice-mötet. Naturligtvis har inte detta minskat de europeiska politikernas makthunger, och ingen tror att EU är nere för räkning. Men politikerna kommer att bli tvungna att ta det lite lugnare än tidigare, och kanske börja fatta, att trots att människor inte älskar nationell suveränitet, så hatar fria individer varje sorts överstatlig suveränitet ännu mer. De kommer att bekämpa varje försök att upprätta det över deras huvuden och utan deras medgivande.

Försvaret av den nationella suveräniteten mot EU är inte ett tecken på chauvinism. Det är den enda väg som Europa kan följa för att undvika socialism. Under det att den Europeiska Unionen växer sig mer socialistisk, så har många individer och samhällen på kontinenten valt frihetens väg. De kommer att bekämpa Leviathan med alla medel, för att försvara sina liv, sin frihet och sitt sökande efter lycka.”

Kopels skildring av europeiska nyliberaler och de flesta konservativa är alldeles för smickrande. De enda som förtjänar beröm är de brittiska tories. Alla andra hör med Kopels definition hemma i det socialistiska lägret.

Inte minst moderata samlingspartiet och moderata bunkertidningen Svenska Dagbladet.

Det är inte nyliberalt att vara för EU, utan det är mer nyliberalt att vara för nationalstatens bevarande, som administrativ enhet.

Lite fler tänkvärda citat rörande den personliga friheten och rättssäkerheten inom EU.

Ur broschyren från Democracy Now:

”Finns det något skydd för minoritetsintressen som de brittiska under europeisk lag?

EU har en speciell domstol för att tillvarata sådana intressen. Olyckligtvis, dömer den alltid till förmån för ’för ett allt större närmandet mellan Europas folk’ såsom stipuleras i fördraget, än att tillvarata enskilda nationers rättigheter.

Storbritannien har en lång historia av att skydda sina medborgares rättigheter, som sträcker sig tillbaka till Magna Carta år 1215. Men EU:s nya Stadga om Grundläggande rättigheter kommer att vara överordnad våra lagstiftning.

Ett huvudinslag i vår tradition är ’Habeas Corpus’. Det innebär att det brittiska medborgare anses oskyldiga tills motsatsen bevisats. Men EU har en idé kallad ’Corpus Juris’, som skulle undergräva våra traditioner. Om ett EU-land vill arrestera dig, så skulle vår polis tvingas överlämna dig till och med om bevis saknas.”

Margit Gennser på nedlagda Dagens debatt:

”Rättsprocessen kommer i många fall att ske på för medborgarna främmande språk och med tillämpning av helt främmande rättstraditioner. (Tolkar löser inte det språkliga problemet.) Straffen kommer att avspegla helt olika synsätt på humanism, straffens syfte etc. Kan vi svenskar tolerera de förhållanden som råder i mer än hundra år gamla fängelser i Frankrike och Italien? Kan engelsmännen acceptera den romerska rättstraditionen i stället för den egna sedvanerätten? Svaren ger sig självt och resultatet blir ett växande svalg mellan de styrda i de olika länderna och en centralmakt som måste bli alltmer centraliserad för att behålla makten. I förlängningen leder avståndet mellan de styrda och de styrande till mer auktoritära regimer och i värsta fall till ett växande förtryck av alltfler minoriteter inom unionen.”

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #9 2003

Stefan Hammarén

Dålig struktur

Engelsk ordimport och några ordböcker

Thommy Sjöberg

Sandemose, Öppen ateljé och Åkerbokonstnärerna på norra Öland

Opinions-
undersökning eller visst är det skönt med läder

Mikael Bäckman

En adopterad flicka

Likriktningen fortsätter

Michael Ståhlberg

Feministerna har segrat

Den överspelade feminismen

IQ plus Ras är en realitet

Moist and Moaning

EU är ett hot mot demokratin

Mina politiska memoarer del 1

Nätdeckare

Jan Eric Arvastson

Artiklar

Rasismen i USA

Reportage

Svensk-Kubanska Föreningen

Essäer

Charles Dickens — en konservativ betraktare av samhället

Barbara Voors författarskap

Kåserier

Gångtunnlar

Hastighets-
övervakning II

Konst

Eddie Figge

Konstutställning på Solna bibliotek

Stefan Whilde — Nationellt upprop mot förtrycket av konsten (extern länk)

Kultur

Utställningar på Kulturhuset

Politik

Michael Moore

Terrorism

Benny Carlson — Ouvertyr till folkhemmet — Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige

Jan Linder

Böcker

Oscar Hemer & Lasse Berg

Dennis Ernst — I ensamhetens land

Hjalmar Söderberg

Festival

Trewetha Records Goes Bananas

Musik

Devin Townsend Band — Accelerated Evolution

Dionysus

Joe Jackson

Killer Mike

Kort om Blur

Musikkrönika — The Four Tops

Nya svenska skivor

Om Sam Phillips gärning

Radiohead — Hail to the Thief

Soul och House

Super Furry Animals — Phantom Power

The Detroit Cobras

The Raveonettes

The Thrills

The Warlocks & Kings of Leon

Turbonegro — Scandinavian Leather

Van Morrison — Philosopher’s Stone

Wire — Send

Filmer

På TV

Dokumentär — Sergio Leone — Once Upon a Time

The Agency

Virus i paradiset

Livet, universum och Douglas Adams

Trinity — Djävulens högra hand

Mat & Dryck

Köttfärs på vårat vis