Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Folkets Nyheter


Fråga
När jag läser introduktionen av Folkets Nyheter och intervjun med Björn Herstad, så utgår allting från konservativa nätverket Engelbrekt. Men jag upplever Folkets Nyheter som en egen profil på konservatismen som ställer frågor som inga partier med konservativ uppfattning vågar ställa. Vad är det som skiljer Folkets Nyheter från ordinarie konservativa partier?
Svar
Det är riktigt uppfattat att Björn Herstad kommer från det konservativa nätverket Engelbrekt. Dock har han lagt det bakom sig numera, samtidigt som han har vidareutvecklat (och i viss mån omprövat) sina ståndpunkter i en del frågor, så det kan vara lite missvisande att se honom som engelbrektare idag.
Det är tveksamt om Folkets Nyheter bör betecknas som en konservativ tidning egentligen, även om nr 1 av tidningen kan ge det intrycket. Vi känner oss fortfarande för hur tidningen ska ligga, men nr 2 kommer nog att visa sig vara mer representativt än det första numret. Kanske skulle man kunna beteckna den som allmänt nationalistisk på ledarplats, men med utrymme för konservativa och radikalkonservativa idéer på kultursidorna. Överhuvudtaget är tanken att det ska ges utrymme för ganska stor bredd på kultursidorna, även om det medför att vissa artiklar motsäger varandra.
Om du vill att jag ska peka på tydliga skillnader mellan Folkets Nyheter och konservativa partier av idag, kan jag passa på att poängtera att Folkets Nyheter inte kommer att tveka att ta i extremt tabubelagda ämnen, som t ex negativa aspekter på det mångkulturella samhället, frågan om det finns biologiska skillnader mellan raser, den judiska makten etcetera ’ frågor som de flesta ”konservativa” partier av idag inte vill ta i ens med tång, om de överhuvudtaget erkänner att de existerar.
Dock är Folkets Nyheter konservativ i den meningen att den inte kommer att ägna möda åt att fantisera om väpnad revolution eller inbördeskrig. Inte heller kommer tidningen att innehålla hetsig och inflammatorisk retorik. Den kommer att helt enkelt beskriva, tolka, kritisera och försöka påverka samhället här och nu, under iakttagande av de lagar och regler och andra förutsättningar som gäller.
Fråga
Den klassiska värdekonservativa kultursynen eller dess aspekter ser vi inget av i dag. Hur kan man få en etisk och moralisk konservativism att verka idag?
Svar
Pass
Fråga
Eftersom tidningen kommer heta Folkets Nyheter och jag kan gissa att etablissemanget kommer behandla tidningen som man gjorde med SALT. Hur är er syn etablissemangets mediepolitik av i dag?
Svar
Utan att vilja moralisera allt för mycket över den, kan jag konstatera att den delvis är hycklande. Samtidigt som man hyllar yttrandefrihet och åsiktsmångfald, gör man allt för att hindra dem som vill ta upp de mest känsliga frågorna till diskussion, de frågor som allra mest skulle behöva diskuteras.
Men egentligen tycker jag inte att det är speciellt konstigt. Det kan i grund och botten ses som en maktfråga; makten att exkludera vissa frågor från det offentliga samtalet och sätta fokus på andra.
Det intressantaste i detta sammanhang är Internets framväxt. Trots flera försök, från t ex socialdemokratiskt håll, är det uppenbart att än så länge kan ingen kontrollera Internet. Det innebär en utjämning av maktförhållandena, till vanligt folks fördel. På Internet är inte ekonomiska resurser lika avgörande.
Fråga
Jag kan gissa att tidningen säkerligen kommer att bli förknippad med Nationaldemokraterna av många. Det skulle vara intressant därför höra er uppfattning av dagens politiska landskap, så att säga?
Svar
Folkets Nyheter har en i grunden positiv syn på Nationaldemokraterna, och på andra nationalistiskt orienterade grupper också för den delen, men verkar annars helt oberoende. Folkets Nyheters ägare Svenska Media är en fristående ideell förening. Sättet att arbeta på är också väldigt olikt sättet man jobbar på inom Nationaldemokraterna.
Å ena sidan kommer det att ges utrymme för betydligt radikalare samhällskritik i Folkets Nyheter än vad som brukar förekomma i nationaldemokratiska sammanhang. Å andra sidan kommer Folkets Nyheter förmodligen att upplevas som mindre aggressiv än Nationaldemokraterna.
Fråga
När man som i Folkets Nyheter försöker tolka tidens tecken och se på vad som händer i Sverige, dyker det bespottade ordet nationalism upp, som socialist anser jag ordet alltför solkat. Men hur pass viktigt är det att stärka svenskens nationella sinne och vad innebär nationalism ur Folkets Nyheter perspektiv?
Svar
I ett mångetniskt samhälle, som vi håller på att få på allvar i Sverige, består befolkningen av ett antal genetiskt och kulturellt mer eller mindre avgränsade grupper som tvingas konkurrera med varandra om ekonomiska och andra resurser. Det mångetniska samhället tenderar att hamna i ett slags kallt inbördeskrig. Den grupp som bäst förmår att organisera sig för att tillskansa den egna gruppen ekonomiska resurser, öka barnafödandet inom den egna gruppen, påverka landets lagstiftning och den dominerande ideologin och kulturen i den egna gruppens intressen, etcetera, kommer att vara den grupp som drar det längsta strået.
Svenskarna som folkgrupp är idag i stort sett helt oorganiserade. Det finns ingen organisation eller institution värd namnet som verkar för den svenska folkgruppens intressen. Samtidigt samarbetar flera andra grupper inom landet framgångsrikt. Det innebär att trots att vi utgör den överlägset största folkgruppen, förändras gradvis de nationella lagarna och kulturen på ett sätt som försämrar vår ekonomiska, sociala, juridiska och demografiska position. Vi har på så sätt redan tappat kontrollen över landet till stor del, men detta kommer med all säkerhet att bli värre och värre allt eftersom vår andel av befolkningen minskar ’ om vi inte lär oss att bättre ta tillvara våra gruppintressen.
I den bemärkelsen är det livsviktigt att ”svenskens nationella sinne” stärks, och det kommer förmodligen också att ske. Det ligger i det mångetniska samhällets natur att människors medvetenhet om sin egen etniska tillhörighet växer. Om inte annat kommer den enskilde svensken att bli påmind om vad han är för något när han nekas jobb,utbildningsplats med mera till följd av sin etniska bakgrund, vilket kan förväntas bli vanligare i framtiden.
Folkets Nyheter kan ses som en reaktion på denna nya situation. Det kommer att vara tydligt att Folkets Nyheter i första hand står på den svenska folkgruppens sida och ingen annans. I det nya samhället behövs många sådana röster.
Fråga
Till sist: Jag upplever att utanförskapet måste tydligen finnas i Sverige för att man skall kunna nå ut. Webbtidningen Blaskan som jag representerar anser att det viktigt att stå fri. Jag upplever att Folkets Nyheter är det också. Är det så illa att detta är det enda sättet för att bryta ny mark i medielandskapet, att ställa sig utanför. Hur upplever Folkets Nyheter samhällets syn på avvikande åsikter?
Svar
Det är nog en helt korrekt iakttagelse. Som jag nämnde här ovan tycker jag emellertid inte att det är speciellt konstigt. Att bryta ny mark i medielandskapet innebär att bryta tabun. Det är inte konstigt att samhällskritik som tar upp det som är tabubelagt, upplevs som obehaglig av dem som har haft makten att upprätta och upprätthålla dessa tabun. Att tabubelagda frågor börjar på att dryftas öppet, är ett tecken på att de gamla makthavarna håller på att tappa greppet.
Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #12 2003

Stefan Hammarén

Antika rekordboken

Thommy Sjöberg

Che lives

Ulf Holmén

Yeah Yeah Yeahs — Fever to Tell

Essäer

Nya tankar kring världsbilden

Immanuel Wallerstein

Kosmologings förändring av människan

Artiklar

Avgift för alla som kör med dubbdäck

Systembolaget: Att vara …

Systembolaget: … eller inte vara

Litteraturens vägar i Sverige

Limerickar

Vladivostock (av Mikael Bäckman)

Böcker

Don DeLillo — Kroppskonstnären

Peter Englund — Tystnadens historia och andra essäer

Joyce Carol Oates & Lars Gustafsson

Fantasy

Philip Pullman — Om den mörka materian

Robert Jordan — Drakens återkomst

Niklas Krog

Tidskrifter

The Face & Vanity Fairs

Tecknade Serier

Rocky & Arne Anka

Frans G. Bengtssons Röde Orm

Klas Katt

Musik

A Perfect Circle — Thirteenth Step

Backyard Babies — Stockholm Syndrome

Danko Jones — We Sweat Blood

Dr. Indie ser på musikscenen

Front 242

Joe Strummer & The Mescaleros

Seedling — Let’s Play Boys & Girls

Spearmint — My Missing Days

The Beatles — Let It Be… Naked

Vue — Down for Whatever

Filmer

På TV

Dark Angel

Reportage

Kyrkans nya roll

Kyrkans framtid

Intervjuer

Presentation av Folkets Nyheter

Intervju med Folkets Nyheter