Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Besök hos tidningen Socialisten

Intervju med Jonathan Clyne

Jag besökte en fin dag i september en av mina favoritredaktioner i politiskt hänseende, Socialisten. Deras tidning tillhör en liten marxistisk falang inom socialdemokratin som flitigt ger ut sin tidning ungefär 6 gånger per år.

Jag träffar Jonathan Clyne som sitter på heltid och arbetar med tidningen. Hans politiska engagemang inom arbetarrörelsen sträcker sig 30 år tillbaka.

Jag gick till redaktionen med just den undran hur redaktionen bakom Socialisten trodde att man skulle kunna vrida dagens socialdemokrati till en marxistisk position.

Jonathan Clyne som har stora kunskaper i arbetarrörelsehistoria, menar att det är inte tidningen utan arbetarklassen som förändrar politiken. Det finns starka socialistiska traditioner som utgör partiets grund.

Jag frågar om de nya sociala rörelserna som rör sig utanför de officiella kanalerna inte gått förbi de vanliga partierna.

Jonathan Clyne kontrar med att det alltid funnits rörelser utanför arbetarrörelsen. Särskilt Vietnamrörelsen var en övertäckande folkrörelse från många håll.

Jag vidhåller om det inte är så att Attac och flera sociala rörelser helt gått ifrån det svartvita tänkande och dessutom frångått den gamla ekonomiska perspektivet.

Clyne menar att de flesta av dessa rörelser upplöses av sig själva, därför att dom splittras i olika grupper på grund av att dom inte har någon bestämd klassbas. Gränsöverskridande rörelser försöker täcka över de mest kontroversiella frågorna och därför misslyckas de så småningom. Jonathan Clyne påpekar att det är enbart arbetarrörelsen, av alla rörelser som kämpar mot det existerande samhället som kontinuerlig haft samma klassbas. Detta är avgörande för att arbetarrörelsen kan vara en kraft som kämpar för ett bättre samhälle.

En fråga jag länge varit intresserat av att utreda är just synen på blandekonomin och reformismens politik.

Först vill jag poängtera hur viktigt det är med att Jonathan Clyne är kritisk mot dogmatiska doktriner och teorier. För honom är det den levande dagliga kampen som är det viktigaste. När jag nämner renläriga marxismen så avbryter Jonathan Clyne mig med att säga att det är kopplingen till den (smutsiga) kampen som gör marxism levande.

Jag undrar vad som är skillnad mellan Socialistens syn på socialism och reformismens perspektiv.

Jonathan Clyne talar om att reformismen är den socialdemokratiska ledningens idé och en kompromiss mellan arbetarnas krav och arbetsgivarnas tryck på ledningen. Den socialdemokratiska ledningen vill inte ha socialism utan i bästa fall bara ta några kliv i den riktningen. Clyne citerar Bernsteins enkla fras: Målet är inget, rörelsen är allt. Detta fungerade i viss utsträckning så länge vi hade det stora uppsvinget i världsekonomin under 50- och 60-talet, men sedan dess har små steg i riktning mot socialismen för det mesta förvandlats i steg bakåt.

Clyne menar också att Sovjets planhushållning inte var demokratiskt, utan partiet styrde i stort sett allting. Socialism är demokratisk eller så är det ingen socialism. Socialism är att storföretagen ägs kollektivt genom att de förstatligas. Och att arbetarna skall bestämma över produktionen och styra planeringen av företagen.

Jag anser att välfärdstaten var den mest humanistiska skapelsen och grunden lades till blandekonomin. I dag tvingas även vänstern som inte tyckte om välfärdstaten försvara den. Det måste väl finnas ett värde i att försvara välfärdstaten.

Jonathan Clyne menar att det absolut finns ett värde att försvara välfärdstaten. Arbetarklassen har kämpat för att få igenom välfärdstaten. Genom tryck från gräsrötter och fackföreningar har politikerna tvingas att genomföra dagens välfärdsstat.

Jonathan är kritisk mot min optimism om begreppet blandekonomi. Den är egentligen en fiktion skapat av den socialdemokratiska ledningen för att dölja att trots välfärdsstaten så domineras ekonomin helt av det privata ägandet. Jonathan Clyne säger någonting viktigt om att blandekonomin inte var unikt för Sverige utan i stort sett hela Europa hade någon form av det som kallas blandekonomi. Tillväxten under efterkrigsuppsvinget underlättade blandekonomins utbredning, dvs. en kapitalistisk ekonomi kombinerat med en välfärdsstat. I Sverige fick man dock på grund av att tillväxten var något större och arbetarklassen unika styrka en mer utvecklad välfärdsstat än i andra länder.

Däremot är jag ytterst tveksam till Jonathan Clynes åsikt att regeringars politik inte har någonting med den ekonomiska utvecklingen att göra. Han anser att det är andra faktorer som avgör ekonomins utveckling.

Jag ställer frågan: Ekonomin är väl knappast något metafysiskt som svävar fritt utanför politiken? Utan politiker kan mycket väl styra utvecklingen.

Jonathan Clyne menar att den socialdemokratiska regeringen kunde, med arbetarklassens aktiva engagemang, ha brutit kapitalets makt och genomfört en socialistisk ekonomi, men eftersom man inte ville göra detta är man tvungen att anpassa sig eftersom man är ”marknadens” fångar.

Den sista frågan som jag alltid undrat över är vad som avses med planekonomi. Det kan väl knappast vara stalinismen misslyckade planhushållning som är grunden.

Jonathan Clyne ger utan tvekan en av de bästa förklaringar vad som man avser med planerad ekonomi. Framförallt förklarar han att en demokratiskt planerad ekonomi har inte mycket gemensamt med Stalins förvrängda kommandoekonomi där partiet styrde och reglerade allting.

Man förstatligar de viktigaste företagen och dessa samarbetar genom att planera produktionen på längre sikt. Det finns ingen detaljreglering som avgör människornas liv inom systemet. Det finns marknadspriser som skall fungera som guide till planen. Om det finns efterfråga på viss vara som det finns brist på, så går priset på den varan upp. Därefter får man genom en demokratiskt diskussion avgöra om man ska flytta investeringar ditt för att sänka priset eller om det är bättre att satsa pengarna någon annanstans. Det blir ett medvetet sätt att göra olika val. Kanske man bestämmer sig att investera mycket för att få ned priset på mat, bostäder och bussar, medan man låter priserna på Ferraris och cigarrer förbli högt.

Några kommentarer som jag vill göra är att det känns ändå förlegat med denna svartvita världsbild som Socialisten uttrycker. Jag tror ändå att Attac och de nya globala organisationerna helt enkelt kommer utveckla ett alternativt ekonomiskt perspektiv. Den är förmodligen mycket mera flerdimensionell. Tillväxten och det tröttsamma ekonomiska tänkandet både den vänster jag själv tillhör och högern hyllar, är inte på långa vägar framtiden. Jag vill avveckla tillväxtens eviga plåga.

Men på vägen dit så uttrycker Socialisten en klar bild på hur samhället skall organiseras.

Därför bör du prenumerera på tidskriften Socialisten.

Socialisten

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #2 2002

Gäst-
skribenter

Sigge Stark — författare inom populär-
litteraturen (av Berith Eliasson)


Jane Austen — Stolthet och fördom (av Mari Becker)


Det ansiktslösa motståndet (av Varg i Veum)


Tankar om reklam (av Björn Friberg)


Bruntungor värre än brunrockar (av Christian Gergils)

Special om Stefan Hammarén

Bok av Stefan Hammarén

Intervju med Stefan Hammarén

Impuls

Siamesisk

Artiklar

Vänsterpartiet

Åsikt kring neutraliteten

Kärlek till politik

Essäer

Mehmed Uzun

Kåserier

Det kliar!

Historikern Alf W. Johansson

Glesbygd

Tecknade serier

Konst

Den usla videokonsten

Konst-
akademien

Tensta Konsthall

Tensta Träff

Museer

Nationalmuseum

Böcker

Göteborgs-
kravallerna

Noam Chomsky

Bokliga upplevelser

Mera Noam Chomsky

Tidskrifter

Axess

Dast

Tecknade serier

Spindel-
mannen

Wolverine

Moonknight

Secret Agent X-9

Chock

Serie-
magasinet

Fantomen

Musik

Bruce Springsteen

Cd-priserna igen

David Bowie

Elvis Costello

Embrace

Garbo — The Musical

Mer Punkmusik

Musikkrönika II

Rod Stewart

Solomon Burke

Ted Nugent

Yngwie Malmsteen

Filmer

Om inte

Lilja 4-ever

Snygg, Sexig, Singel

Minority Report

Filmmagasin

Jag är Dinah

Intervjuer

Besök hos tidningen Socialisten

Mat & Dryck

Karins Gryta

En kurs i hur man bäst avnjuter ett Veteöl

Whisky-
provning

Aecht Schlenkerla Rauchbier

Chimay Blue