Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Politik

Det behövs alternativ inom EU-debatten

I den politiska EU-debatten behövs det ännu mera politiska alternativ som vid sidan om Juni-listan vilket blaskan skrev om i Majnumret, kan skapa en bredare debatt. Den tvärpolitiska rörelsen EU-motståndaren är en organisation som försökt ända sedan EU-valet att skapa en samordning. Nu har man äntligen börjad få strukturer kring sin verksamhet. Det märkliga är som vanligt dom politiska partiernas reaktion. Uteslutningar av människor som verkar i en annan anda. Demokratin är verkligen illa ute om eliterna inte uppskattar att människor inte uppskattar EU politiska agenda. Allt sedan EMU-valet rensas EU-kritiker bort. Därför är det självklart att en organisation som EU-motståndarna behövs. På deras hemsida — EU-motståndarna kan man läsa om deras stadgar och program för en verksamhet som dessutom ökas nu vid EU-valet. Politiskt sätt vill jag verkligen få er läsare att upptäcka EU-motståndet eftersom dom tar upp problemen som många EU-anhängare vill mörka eller få oss ute bland väljarna att glömma att i den aktuella samhällsdebatten.

I ett modernt samhälle där frågor av vikt skall diskuteras väljer oftast politiska partier att dra sin egen version om hur tillvaron skall te sig. Det förklarar varför människor utesluts eller inte får göra sin röst hörd när deras tankemodell inte överensstämmer med moderpartiet. Massmedier med sin barnsliga konfliktjournalistik bryr sig knappast om EU-motståndarnas politiska plattform utan ägnar sig mest åt att finna löpsedlar som skall sälja.

EU-motståndarna är en plattform för just EU-kritiska röster som vill förändra debatten i en annan riktning ut ur EU.

Jörgen Bengtson är deras kontaktman E-post till Jörgen Bengtsson

På deras sida finns det en bra programförklaring kring hur och varför EU-motståndet finns. Jag lägger ut texten här.

Frågor och svar

Politik och organisation


Fråga
Vilka är EU-motståndarna?
Svar
Det är en tvärpolitisk rörelse, som ställer upp i det svenska valet till Europaparlamentet (EU-parlamentet) 2004.
Fråga
Vad vill EU-motståndarna?
Svar
EU-motståndarnas mål är att Sverige lämnar EU och blir en självständig stat, som Norge, Island och Schweiz. Så länge Sverige är medlem i EU, arbetar EU-motståndarna för att återta beslutanderätt och makt till Sverige samt motverka överstatlighet och unionsutveckling inom EU. Därför säger EU-motståndarna nej till en EU-konstitution, EMU, militärunion, skatteunion och EU-staten.
Fråga
Varför ställer EU-motståndarna upp i EU-valet?
Svar
Socialdemokraterna, centerpartiet och kristdemokraterna har inga EU-motståndare på sina listor, bara några få EU-kritiker på icke valbara platser. Moderaterna och folkpartiet har valsedlar, som är kliniskt rena från EU-motståndare och EU-kritiker. EU-motståndarna ger väljarna ett alternativ.
Fråga
Är inte vänsterpartiet, miljöpartiet de gröna och junilistan EU-motståndare?
Svar
Nej. Miljöpartiet har flera EU-anhängare på sin valsedel. Junilistan har enbart kandidater som är för EU-medlemskapet. Vänsterpartiet har ingen känd EU-anhängare på valsedeln, men väl framträdande partiföreträdare som är för EU. Dessutom ville programgrupper inom både v och mp slopa kravet på svenskt EU-utträde.
Fråga
Men är det inte konstigt att ställa upp i ett EU-val när man är emot EU?
Svar
Nej, alla svenskar som är emot EU-medlemskapet måste få möjlighet att utöva sin demokratiska rösträtt. Då måste de också ha möjlighet att rösta på ett nej-till-EU-alternativ. Genom att EU-motståndarna ställer upp i valet får både EU-motståndare och EU-kritiker ett trovärdigt alternativ i valet. Ett annat skäl är att varje demokratiskt system behöver systemkritiker för att demokratin ska fungera.
Fråga
Behövs EU-motståndarna?
Svar
Ja. Efter EMU-folkomröstningen säger alla partier att de är EU-kritiska. Men det finns bara en lista med enbart EU-motståndare, EU-motståndarna.
Fråga
Splittrar inte EU-motståndarna nejsidan?
Svar
Nej, EU-motståndarna företräder nejsidan. EU-motståndarna har föreslagit valsamverkan med junilistan, precis som det i Danmark finns listsamverkan mellan Folkebevægelsen mod EU och Junibevægelsen. Detta har dock junilistan avvisat. EU-motståndarna är dock fortsatt positiv till teknisk valsamverkan.
Fråga
Är inte en röst på EU-motståndarna bortkastad?
Svar
Nej, i EU-parlamentsvalet betyder en röst mer än i riksdagsvalet. Dels väger den mer, eftersom många inte röstar i EU-valet. Dels väger den tungt, eftersom EU — och i växande mån dess parlament — har så stor makt i Sverige.
Fråga
Vi hade ju en folkomröstning om EU 1994. Måste vi rösta om EU igen i år?
Svar
Ja, för 1994 röstade vi om en anslutning i enlighet med det framförhandlade avtalet …. Sedan dess har EU:s grundläggande karaktär förändrats genom nya fördragsändringar, som ökat överstatligheten. I stöpsleven ligger nu ett förslag om att ge EU en sammanhållen konstitution, något som är förbehållet stater.
Fråga
Går det inte att reformera EU istället för att lämna Unionen?
Svar
Nej, EU-motståndarna ser inte EU som reformerbart. EU är sedan tillkomsten 1958 ett statsbygge. Vi vill inte att Sverige ska vara en del av EU-staten. Därför vill EU-motståndarna att Sverige lämnar EU och åter bli en oberoende stat.
Fråga
Är EU-motståndarna ett parti?
Svar
Nej, det är en tvärpolitisk lista, som samlar människor från olika partier.
Fråga
Men är inte EU-motståndarna ett parti, när det ställer upp i ett politiskt val?
Svar
Nej, EU-motståndarna är ett komplement till partierna. Det visar EU-motståndarna genom att vara en tvärpolitisk lista med kandidater förankrade i sex riksdagspartier, enbart ställa upp i EU-parlamentsvalet, enbart hantera EU-frågan och inte ha ett heltäckande program.
Fråga
EU-motståndarna vill att Sverige ska lämna EU, men är inte det en fråga för Sveriges riksdag?
Svar
Nej, frågan om frigörelse från EU är en fråga för svenska folket. Beslutet om EU-inträde togs i en folkomröstning. Därför kan beslutet om utträde bara tas på samma nivå, det vill säga direkt av folket i en ny folkomröstning. I arbetet för ett utträde spelar opinionsbildning utanför riksdagen en viktig roll, inklusive arbetet i EU-parlamentet och EU-motståndarnas opinionsarbete i Sverige.
Fråga
Är EU-motståndarnas valsedel representativ för svenskarna?
Svar
Ja, valsedeln har god politisk, geografisk och kompetensmässig bredd samt jämn könsfördelning. Här finns folk med förankring i alla partier utom moderaterna. Här finns folk från Norrbotten till Skåne, vårdbiträden och företagare, tidigare riksdags- och EU-parlamentsledamöter, hamnarbetare och kommunalråd, lärare och juris doktor, projektledare och journalister.
Fråga
Finns alla partier företrädda på EU-motståndarnas valsedel?
Svar
Ja, nästan. På EU-motståndarnas valsedel finns centerpartister, kristdemokrater, liberaler, miljöpartister, socialdemokrater, vänsterpartister och människor med annan politisk bakgrund samt naturligtvis även folk utan partipolitisk förankring.
Fråga
Så EU-motståndarna är inte en vänsterlista?
Svar
Nej, EU-motståndarna samlar EU-motståndare från höger, över mitten till vänster. Föreningen och valsedeln rymmer också gott om människor utan partipolitisk förankring.
Fråga
Är EU-motståndarna en lista även för yngre människor?
Svar
Ja, EU-motståndarna är en lista för alla åldersgrupper, med kandidater från 23 till 71 år.
Fråga
Var finns EU-motståndarna?
Svar
I hela Sverige. EU-motståndarna har till och med kandidater i andra länder, utlandssvenskar som är EU-motståndare.
Fråga
Vad tänker EU-motståndarna göra i EU-parlamentet?
Svar
EU-motståndarna tänker sprida kunskap om EU, dess lagstiftningsarbete, utveckling och betydelse; bilda opinion mot EU och svenskt EU-medlemskap; stimulera till bred EU- och Europadebatt inom och utom EU; ge väljarna ett tydligt nejalternativ; vara en vakthund i EU-parlamentet mot korruption och maktmissbruk; motverka överstatlighet och rulla tillbaka unionsutvecklingen.
Fråga
Hur kommer EU-motståndarna att ta ställning i vanliga politiska frågor?
Svar
EU-motståndarna kommer att rösta för att avvisa behandling av lagförslag på EU-nivå och återföra frågan till nationell nivå. Vi kommer i voteringar, där detta alternativ har fallit, att inta en gemensam hållning i gruppen i enlighet med valplattform och beslut tagna av föreningen EU-motståndarna.
Fråga
Har EU-motståndarna någon motsvarighet i andra EU-länder?
Svar
Ja, det finns en systerorganisation i Danmark, Folkebevægelsen mod EU, som sedan 1979 är representerad i EU-parlamentet, och ett brittiskt parti, UK Independence Party, som har säte i EU-parlamentet.
Fråga
Samarbetar EU-motståndarna med andra grupper?
Svar
Ja, EU-motståndarna samarbetar med alla, som arbetar för föreningens och andra EU-kritiska mål. En förutsättning för samarbete är dock att dessa organisationer och personer inte är rasistiska, främlingsfientliga, antidemokratiska eller våldsinriktade.
Fråga
Hur ser EU-motståndarna på EU-parlamentets roll?
Svar
EU-motståndarna vill avskaffa EU-parlamentets lagstiftande makt och omvandla parlamentet till ett remissorgan.
Fråga
Vad säger EU-motståndarna om höjda löner och förmåner för EU-parlamentsledamöter?
Svar
EU-motståndarna säger nej till förslaget att höja EU-parlamentsledamöternas löner. Vi vill dessutom avskaffa EU-parlamentarikernas dolda förmåner som höga omkostnads- och reseersättningar.
Fråga
Riskerar inte EU-motståndarnas ledamöter att bli en ny politikeradel?
Svar
Nej, föreningens EU-parlamentsledamöter ska ha samma lön och förmåner efter skatt som svenska riksdagsledamöter. Överskottet som de får som EU-parlamentsledamöter skänker de till föreningen EU-motståndarna.
Fråga
Hur går det till?
Svar
EU-motståndarnas toppkandidater har skrivit kontrakt med föreningen EU-motståndarna. I kontraktet förbinder sig den enskilda kandidaten att, om han eller hon blir vald, skänka överskott utöver vad man skulle ha som riksdagsledamot till föreningen. Varje ledamot kan därmed ge EU-motståndarna stora penningbelopp till opinionsbildning, utredningsarbete, trycksaker, utbildning och andra insatser i EU-motståndets tjänst.

www.eu-motstandarna.se

EU-motståndarna |Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #6 2004

EU-motståndarna

Det behövs alternativ inom EU-debatten


EU-motståndarna tar motståndet till Bryssel

C-protester mot c-uteslutningar

Junilistan

Pressmeddelande från Junilistan

Pressmeddelande — Junilistan vs Posten

Nyhetsbrev från Junilistan

Stefan Hammarén

DAST-magazine Nr 1 2004

Ord & Bild n:r 1-2 2004

Pennan — fetisch och skrivdon

Mikael Bäckman

Den blomstertid nu kommer

Kamaraderi och jäv

Thommy Sjöberg

Dennis Lehane

Miss Vampyria

Konsert med Mustasch

Stefan Whilde

De magra åren är över

Ulf Holmén

Johnny Cash — My Mother’s Hymn Book

Limerickar

Floda (av Mikael Bäckman)

Essäer

Hans Gunnarssons hårdkokta berättelser

Claude Simon — en nobelpristagare med skarpsinne

Michel Houellebecq — modern cyniker

Kåserier

Vägverket

Reserapport

Nedslag i Amsterdam

Runeberg

200-årsjubileum av Johan Ludvig Runeberg

Artiklar

USA fängslar kubaner för falskt anklagat spioneri

USAs politiska oskuld

USA i fokus

Konst

Utställning på Magasin 3

Moderna Museet — Karl Isaksson och elevutställningarna

Politik

Politiska kommentarer II

David Cole — Enemy Aliens

En falsk anklagelse mot feminism

Politiska viktiga länkar

Noam Chomsky — Hybris — USA:s strävan efter global dominans

Intervjuer

Intervju med Jan Lidén

Gotisk skräck

H.P. Lovecraft — Modern skräckmagiker

Böcker

Kvinnliga berättare om livet

Korta bokrecensioner II

Svensk design, mode & arkitektur

Varlam Sjalamov — Skovelmästaren, Berättelser från Kolyma

Tecknade serier

Kalle Ankas serieskapare

Musik

Användbara musiklänkar

Black Label Society — Hangover Music vol. 6

Gary Numan bland syntpionjärer

Gene Simmons — Asshole

Gyllene Tider — En sten vid en sjö i en skog

Hayden — Elk-Lake Serenade

Her Majesty — The Past is not a Good Idea

Infinite Mass — 1991

Judas Priest — Metalogy

Morrissey — You Are the Quarry

Ny svensk indierock

Petter — Ronin

Rock ’n’ Roll fyller 50 år

Ron Sexsmith — Retriver

Scorpions — Unbreakable

Singlar IV

Skön synt från Hit Harder-bolaget

Suburban Kids with Biblical Names

The Bees tar sig an världen

Thomas Di Leva — Tiden faller

Viktor Sjöbergs avantgardistiska musik

Filmer

På TV

Blues: Feel Like Going Home

Las Vegas

Sport

Gruppspelet EM 2004

Sveriges sorti ur EM 2004

Tips

Allan Friis

Mat & Dryck

Salem Malibu