Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Politisk bok

David Duke går vilse i konspirationer

Nordiska förlaget har givit ut David Dukes bok Den judiska rasismen. Jag tänkte först nämna något om högernationella ideologin som utgör dess grund som finns i boken. För att förstå den kan det vara bra att försöka begripa radikal nationalism. På ett sätt varvar dom med lite konservativ tankegods, men bara lite finns det eftersom konservatismen haft tron på staten och nationen. Men radikal nationalism bottnar i helt andra tankekategorier.

Man har tron på nationen som utgör liksom rasen som utgör en homogen identitet. Språket och kulturtraditioner är det som binder samman. Sverige och svenskarna hör ihop enligt en radikal nationalism. Varför man skulle göra detta är lite underligt. För det första är vi individer som ser landet ur olika perspektiv. Bara för att man är född i ett land talar ett gemensamt språk innebär inte det att vi alltid ser oss som delar i en nation. Oftast bygger nationella upp en metafysisk drömbild om en nation precis som konservativa under 1800-talet förvandlade folket, nationen och staten till en organism där blod och mark var delar av varandra. Sanningen är att människor uppfattar sin nation på olika sätt och det finns ingen riktig sammanhållen syn på det sätt radikala nationalister har byggt upp sin ideologi på.

Familjen är nästa steg i radikal nationalism. Då talar vi om en heterosexuell familjebild som skall vara det sanna värdet i samhällsbygget. Då utesluter man naturligtvis homosexualitet och ser givetvis feminismen som hot mot sina nationella grundvärderingar. Man tvingar in folk i sina tankebilder som inte alla delar.

Kommunismen eller socialismen är också ett hot men inte på grund av sin antikapitalism eller upphörandet av privata ägarerätten. Utan snarare då dess internationalism hotar det nationella tänkandet.

Radikala nationalister hävdar att dom inte är rasister utan hävdar rätten för alla folk skall ha eget land. Men bara dom inte blandar sig med varandra eller invandrar i andras länder så att säga.

Det intressanta är då till slut att alla som kallar sig nationellt medvetna hakar upp sig på judiska folket. Vilket enligt alla konspirationsidéer och tankespöken utgör den nationella radikalismens ständiga följeslagare i dess kärna av ideologin.

Davids Dukes relativt illa underbyggda citatspäckade bok har allt det som sammanlänkar högernationella radikalismens så kallade rasmedvetenhet. Särskilt hans såkallade historieförfalskning är en hyllning till historierevisionismen som har som enda lustiga ideal att avslöja förintelsen som bluff eller möjligen förminska dess betydelse. För att rädda undan något av högernationalismens krossade idealism. Juden blir medansvarig till det mesta i världen. Detta skriver jag nu inte i ett försök i politisk korrekthet, ett ord som brukar dyka upp i alla tillfällen när man inte uppskattar argument. Det som är politiskt korrekt idag är inkorrekt i morgon.

David Duke går igenom Talmud, gamla testamentet, skrifter från företrädare från olika organisationer. Utifrån detta får vi veta sanningen att juden vill krossa alla nationers kulturer och skapa ett mera internationellt perspektiv där raser skall blandas för att stoppa nationell enhet. Därför började judiska bankirer enligt David Dukes egna forskningsresultat sponsra kommunismen mot ryska folket och mot resten av Europas befolkningar. Allt för att reducera och förstöra enhetliga länders befolkningars traditioner och kulturer. Judiska hatet och rasismen i deras egna traditioner är orsaken till kampen mot andra befolkningar enligt David Duke.

Hans tolkningar av ryska revolutionen och andra händelser är oftast plockade ur sitt historiska kontext. Används för att bevisa hur ondskefulla judiska folket är. På samma sätt kan vi naturligtvis bevisa genom skrifter, traditioner, uttalande hur ondskefulla vita västerländska befolkningar är genom sina traditioner med masslakt, kolonialism, slavhandel, utrotande av andra befolkningsgrupper, världskrig och en enda räcka av vad vita har gjort mot världen. David Duke glömde givetvis allt detta. Därför hans bok är ett led i nationella högerns sätt att förfalska en del av historien genom att bygga upp konspiratoriska myter och inget annat.

Nordiska förlaget — folkbildning & inspiration

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2004

Junilistan

Pressmeddelande — Junilistan kräver att nytt EU-konvent …

Nyhetsbrev 30 juni 2004

Stefan Hammarén

om nyheten när Hammaren kom på japanska skrivet,_bl.a.

Thommy Sjöberg

Resereportage från Bergamo

Ulf Holmén

Patti Smith — Trampin’

Essäer

Sam J. Lundwall om Utopia

Konst

Evert Lundquist — Grafik och teckningar på Jakobsbergs Konsthall

Tuija Lindström — Look at Us

Politik

Politiska kommentarer III

Sveriges politiska landskap av idag och världen

Böcker

Litterära notiser

Festival

Sweden Rock Festival I

Sweden Rock Festival II

Musik

Alice Coopers skräckromantiska verklighet

Big Youth — en reggaepionjär

Jens Lekman — When I Said to Be Your Dog

Lite om Paulines musik

Motörhead — Inferno

Rhapsody — The Dark Secret

R. Kelly — Chocolate Factory

Sahara Hotnights — Kiss & Tell

The Bees — Free the Bees

The Jam i världen

Waylon Jennings — Ol’ Waylon

Filmer

Intervjuer

Intervju med Antifeministiska samfundet


Intervju med Per Wirtén


Intervju med Nils Håkansson