Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Per Wirtén

Vi på Blaskan anser att demokratin är vårt viktigaste bidrag till historien, trots att både nazister, nationalister och delar av extremvänstern aldrig lärt sig detta. För dom hånar demokratin för att den splittrar och håller inte ihop nationen. Jag läste skrämmande föraktfulla uttal på en del simpla barbariska hemsidor för nazister — vars artiklar kunde hemfalla åt hat mot demokratin. Folk var inte tillräcklig dumma för att luras av nazistiska massmördartongångar. Nazisternas skönhetstörst var storhetsvansinne och ständiga stölder från civilisationen som alltid stod över den obildade lille korpralen och hans blodbesudlade bödlar som bestal Tyskland av allt värde — kulturen.

I debatten behövs många röster som kan sprida spektrumet. Inom vänster har Arena som tidskrift tagit stora kliv framåt för att verka som en uppfångare av tidens nya tankeströmmar inom vänstern som jag själv tillhör.

Per Wirtén är redaktör för Arena och skriver även på expressens kultursida. Vi presenterar en intervju med Per Wirtén.

Per Wirtén


Fråga
Inom den svenska vänsterdebatten tycks det finnas ett starkt motstånd mot förändrade tankemönster. Sociala rörelser eller boken Imperiet skakar om dom gamla invanda trygga politiska känslorna. Varför har det blivit så trötta reflektioner inom vänstern tror du?
Svar
Jag tycker nog att svensk vänster ändå är ganska pigg, betydligt bättre än det var för tio år sedan. Men mycket av de synpunkter och diskussioner som brutit fram under de senaste åren, särskilt i kölvattnet på den globala rättviserörelsen, ifrågasätter en hel del gamla vänsterföreställningar. Framför allt har marxismens monopol på att vara vänsterns ideologiska grund ifrågasatts för att inte säga sopats undan. I dag är vänstern oändligt mycket mer vildvuxen och mångsidig än tidigare, marxismen är numera bara en bland många idétrådar och -arv som diskuteras och spelar roll. Det tror jag skapar oro och rädsla hos delar av en mer ortodox vänster. Likaså att klassperspektivet som det enda och totalt dominerande perspektivet nu kompletterats av en rad andra maktperspektiv där kön, sexualitet och etnicitet också trängt sig in.
Fråga
EU-frågan och EMU-valet väckte många tankar. Det jag undrar över är varför tycks vänstern skämmas över att tillhöra kontinenten Europa med dess traditioner och kultur. Är det så att vänstern är missnöjd med sakernas tillstånd och över dess förmåga att påverka Europas framtid?
Svar
Den svenska vänsterns motvilja mot EU tror jag hänger samman med att välfärdsstaten anses hotad av EU. Det finns en svensk exceptionalism som kopplar samman välfärdspolitiken med nationen. I Storbritannien grundas nationalismen i en historia av kungar och imperiet, i Sverige i en historia av jämlikhetspolitik och välfärdsbygge. Det leder till idén att Sverige ska isolera sig och stå utanför för att rädda det som räddas kan. I skuggan av detta har det växt fram föreställningar om att demokrati inte är möjligt över nationsgränserna och att nationalstaten är det bästa (eller enda) försvaret mot globaliseringen. Det är klart att böcker som de av Hardt/Negri, Manuel Castells och George Monbiot i ett sånt klimat väcker konstiga och negativa reaktioner.

Fråga
Hur ser du som redaktör och frilansjournalist på dagens politiska debatt i Sverige när det gäller Sveriges förhållanden till omvärlden?
Svar
Debatten känns väldigt isolerad. Och då tänker jag inte på vänstern som har en ständig koppling till globala frågor, utan mer generellt. Utrikesbevakningen i medierna är dålig. Den svenska regeringens politik är viljelös. Man kan räkna upp flera frågor där regeringen är häpnadsväckande passiv: Europafrågan, Palestinakonflikten och USA:s krig mot terrorismen.
Fråga
Invandrardebatten har i Sverige hamnad i talet om social turism eller att vi har för många invandrare. Alla dessa klassiska idéer. Du har skrivit intelligenta artiklar kring frågeställningen. Därför borde du kunna för våra läsare berätta om ditt perspektiv på frågan?
Svar
För mig hör allt detta samman: Europafrågan, de globala rättviserörelserna och migrationsproblematiken. Jag anser att som princip bör människor få röra sig fritt över nationsgränser. Nu vet jag att det är ett ”omöjligt” krav att driva. Men jag vidhåller att gränserna måste öppnas och att principen är en mänsklig rättighet.
Jag knyter an till en kosmopolitisk idétradition som säger två viktiga saker: demokrati över nationsgränserna är möjligt och att ett land inte behöver vara kulturellt, språkligt eller etniskt homogent för att demokrati och solidaritet ska fungera. Det internationalistiska och mångkulturella hänger alltså samman.
Det här är stora frågor. kanske avgörande för hur Europas framtid ska se ut.
Fråga
Hur ser du på Attacs roll i Sverige i dag som påverkare av vår tids ödesfrågor?
Svar
Attac märks inte längre. Organisationen verkar helt ha försvunnit eller somnat in. Trist.
Fråga
Tidskriften Arena har haft vissa synsätt på vänstern i Sverige. Hur upplever du debatten om tidskriften Ordfronts ställningstaganden i aktuella debatter som redaktör för Arena?
Svar
Ordfront Magasins artikel om Bosnien och den debatt som följt har varit en katastrof för tidningens trovärdighet. Sedan har konflikten utvecklats till en mycket större som på sikt hotar hela Ordfronts verksamhet. Inför extra årsstämman är det viktigt att stötta föreningens nuvarande ledning. Den opposition som finns, och bl a kräver att Björn Eklund ska tillbaka till tidningen, kan rasera hela det framgångsrika arbete Ordfront gjort. Vänstern behöver ett öppet och brett Ordfront.
Fråga
Till sist skulle det vara intressant höra din syn på massmedian i Sverige.
Svar
Maktkoncentrationen är trist. Framför allt tycker jag det saknas tidningar som fördjupar nyhetsflödet. Sverige måste vara ett av få länder som inte har nån politisk veckotidning typ Newsweek, Der Spiegel eller The Economist. Jag saknar också en kritisk anda i media, det verkar som att journalisterna tappat geisten. Men det pågår nu en hård rationaliseringspolitik på de stora redaktionerna där reportrarna får mer och mer att göra och mindre tid att fördjupa sig, redaktionerna krymps och avlövas. Ibland undrar jag om journalistiken som yrke är på väg att försvinna och ersättas av informationshanterare typ de som jobbar på Metro där man i princip bara omformulerar nyhetstelegram.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2004

Junilistan

Pressmeddelande — Junilistan kräver att nytt EU-konvent …

Nyhetsbrev 30 juni 2004

Stefan Hammarén

om nyheten när Hammaren kom på japanska skrivet,_bl.a.

Thommy Sjöberg

Resereportage från Bergamo

Ulf Holmén

Patti Smith — Trampin’

Essäer

Sam J. Lundwall om Utopia

Konst

Evert Lundquist — Grafik och teckningar på Jakobsbergs Konsthall

Tuija Lindström — Look at Us

Politik

Politiska kommentarer III

Sveriges politiska landskap av idag och världen

Böcker

Litterära notiser

Festival

Sweden Rock Festival I

Sweden Rock Festival II

Musik

Alice Coopers skräckromantiska verklighet

Big Youth — en reggaepionjär

Jens Lekman — When I Said to Be Your Dog

Lite om Paulines musik

Motörhead — Inferno

Rhapsody — The Dark Secret

R. Kelly — Chocolate Factory

Sahara Hotnights — Kiss & Tell

The Bees — Free the Bees

The Jam i världen

Waylon Jennings — Ol’ Waylon

Filmer

Intervjuer

Intervju med Antifeministiska samfundet


Intervju med Per Wirtén


Intervju med Nils Håkansson