Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Junilistan

Pressmeddelande

Junilistan kräver att nytt EU-konvent får uppdrag att göra en genomgripande omarbetning av förslaget till konstitution

2004-06-16

Junilistan kräver att Sverige vid EU-toppmötet i Bryssel ska begära att förslaget till ny konstitution dras tillbaka och att ett nytt konvent under ny ordförande får uppdrag att göra en genomgripande omarbetning. Om förslaget antas i nuvarande form kommer ytterligare makt att flytta från medlemsländernas parlament.

Vid en omarbetning av förslaget måste Sverige representeras i konventet av ledamöter som företräder folkopinionen och är beredda att förankra sina ställningstaganden bland medborgarna. Därtill måste det nya förslaget prövas i en folkomröstning.

Innan konstitutionen antas måste omfattande förändringar genomföras. Junilistan ger fyra exempel på områden som måste förändras:

Fördraget behöver få en tydligare kompetenskatalog som med stor noggrannhet fastställer vilka politikområden som ska överlämnas till EU och vilka som ska förbehållas medlemsländerna. Junilistan menar till exempel att rättskipning, försvar, jordbrukspolitik, arbetsmarknadspolitik, socialpolitik, invandringsfrågor och valutapolitik i allt väsentligt ska bestämmas på nationell nivå.

Närhets- eller subsidiaritetsprincipen innebär att unionen ska agera endast i frågor som inte lika gärna kan hanteras av medlemsstaterna. Konventets förslag till ny konstitution anger att de nationella parlamenten ska slå larm om förslag till ny europeisk lagstiftning innehåller element som strider mot subsidiaritetsprincipen.

Parlamenten får sex veckor på sig. Det är föga realistiskt att tro att 25 nationella parlament metodiskt och på så kort varsel kommer att granska alla kommissionens förslag. Dessutom krävs att de kritiskt följer varje steg i beslutsprocessen. Därtill kommer att en tredjedel av parlamenten har invändningar i samma fråga. Om flertalet av politiska skäl eller på grund av likgiltighet och oförmåga struntar i att protestera kan omfattande steg tas mot en smygutvidgning av EU:s makt.

Uppgiften är så omfattande att det knappast går att låta riksdagens EU-nämnd sköta hela granskningen utan inblandning av övriga utskott. Och vem ska sköta granskningen när riksdagen gör sommaruppehåll i fyra månader?

Junilistan anser att det nya konventet måste finna former för förhandsgranskning av all lagstiftning som säkerställer att EU inte bryter mot närhetsprincipen. En möjlighet kan vara en motsvarighet till vårt lagråd, ett politiskt neutralt organ med tillräcklig juridisk och ämnesmässig kompetens för att kunna avgöra var gränsen för EU:s makt ska gå. Prövningen får inte lämnas åt slumpen.

Junilistans tredje fråga gäller undantag från den fria rörligheten för varor. Junilistan vill slå vakt om den gemensamma marknaden. Men bland hundratusentals varor finns några som är så skadliga för hälsa och miljö att medlemsländerna måste ges rätt förbjuda eller begränsa.

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2004

Junilistan

Pressmeddelande — Junilistan kräver att nytt EU-konvent …

Nyhetsbrev 30 juni 2004

Stefan Hammarén

om nyheten när Hammaren kom på japanska skrivet,_bl.a.

Thommy Sjöberg

Resereportage från Bergamo

Ulf Holmén

Patti Smith — Trampin’

Essäer

Sam J. Lundwall om Utopia

Konst

Evert Lundquist — Grafik och teckningar på Jakobsbergs Konsthall

Tuija Lindström — Look at Us

Politik

Politiska kommentarer III

Sveriges politiska landskap av idag och världen

Böcker

Litterära notiser

Festival

Sweden Rock Festival I

Sweden Rock Festival II

Musik

Alice Coopers skräckromantiska verklighet

Big Youth — en reggaepionjär

Jens Lekman — When I Said to Be Your Dog

Lite om Paulines musik

Motörhead — Inferno

Rhapsody — The Dark Secret

R. Kelly — Chocolate Factory

Sahara Hotnights — Kiss & Tell

The Bees — Free the Bees

The Jam i världen

Waylon Jennings — Ol’ Waylon

Filmer

Intervjuer

Intervju med Antifeministiska samfundet


Intervju med Per Wirtén


Intervju med Nils Håkansson