Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

[Hammarén talar]

om_nyheten_när_Hammaren_kom_på_japanska_skrivet,_bl.a.

Goddag,
senaste en i Hammarén talar berättades det nyhetsbarnet mig självt Hammarén om trikofilisk hårresning utgående i iom rapporten från Lund Institute of Technology, Lund University, undertecknat DFS konsulter, daterad och publicerad 22.5.04, avfattad slutligen mellan 1 mars kl. 17.08 och nämnd publiceringsdag, med rubricerat ämne: ”Säkerhetsutveckling av kärnkraftverk”, emedan det i den inledande Abstract sägs handla om en ny övningsmall för rapportskrivning för DFS konsulter att hantera frågor kring arbetsmiljö på kärnkraftverk [sic], där undertecknad Hammarén omnämndes i kapitlet krisorganisationer, bland övriga hänvisningar i den gruppen angavs Riksrevisionsverket granskare (-ning) av Räddningsverket, samt utredare av Kärntekniska olyckor och katastrofer med radioaktivt utsläpp, Medicinskt omhändertagande Planeringsinriktning, jämte någon som avfattade Kärnkraftverk och säkerhet. Nå väl i homeriskt löje som det heter följe, för nu kommer fortsättning av någon form på japanska sort, vad anar mig vagt och vet mer, för japaner kan skriva om vad helst, också om detta och det ser ut som vacker poesi, som här om krishanteringskonsultinsatser då det har lagts i japanska tecken (kanaskriftens ena variant) och med Hammarénsk hänvisning, ses t.ex. på länk:

Sardam (pdf-fil)

med så vackra japanska poesitecken, med sökfunktion Hammaren utan akut och ni finner utan kunskaper i japanska romerska bokstavens bevis därom eller kliv sidan 22 av 189 direkt.

Och vad mera står sagt, i nästa nummer av tidskriften Lyrikvännen sommaren -04 (troligen redan utgiven när detta läses på Blaskan) skriver mig Hammarén om fyra saker framför allt, om ett speciellt engelskt uttal med analys utgående från Helan & Halvan-filmer, ii om karnevaler, iii om varför Algonquin Hotel var ökänt, även om solfläcksbarnhemsdikternas collagemässiga bottnade fäste som åtminstone delvis går / fylls tillbaka på en surrealistisk språkdiktning som är subgenre till ”the red rain”-gruppen, den diktgrupp i amerikanska södern som förskansade sig i ett barnhem och pratade om diktens underkastande mot själva upptåget, när som genom gruppens första dekret hapax legomena stod så likaså utom tvivel, en urartning förestods, när 208 dikter om Shirley Temple-dockor kläddes i lånplagg från andra dikter, företrädesvis anarkisternas storrutiga tyg med fläckar. Sedan är det ännu oklart vad som blir kvar av dessa texter, ty undertecknad överskred maximal teckenmängd med 380 procent, och den har i olika former huggits ner och lever metaforiskt farligt nära en Benu fågel i fornegyptens planetnerskrotade. Så vad som kommer, om det kommer, det står öppet som samma ägg till Benu.

Och om slavhandlare Bretons ord- och mer reella krimskrams:
Också med Gallerie Charles Ratton år 1936;
innan ock: Bretons New Britain-mask skulle säljas som (n:r 99)
samma en som ock i Nadja den, en noppigt ylle sågs dess öghon ut, och klippblocksfransar (ramsor) ock nere, fottoffeltofs som tofstopp istället uppe överst utvek skärmpressad nopplik liknas en trädsvamp (sporutpress) under, en annan liknande under munnen mannen med en skåra, fråga hänger dessutom ytterligare ner, tub är ock den näsan vid smal med honom olik, Nadja är Nödnej. Men en dukduk-masks på Hôtel Drouots försäljning, vad sa telefonhoran Dronot, sväng den dra två vrid dark-wooded skulpterandes huvuden inpå på. Läs, lös vidare i vår illustrerad katalog för Breton / Eluard are sale of is ej påhitt, en kunskap kapkaps mönster runt runt mönster, ton berätta oss dig, par son som i barockens bra bock (bok), huvuden i tyg läs, skräcken i träd bamboo, incised bamboo tubes. Och flöjt aga kapokträdssaga som bryts byts ryts blås deras kapslar av när och ut kommer visserligen mjukt tukt trucksjung transjucken valuta upp delat, att förflytta med mera anfall pjuck på istället, känslopjunk med säregna skors förvandling hela vänlig steg det sida, flytta vid fotknöld i samma doja som mera, halvdjungelklädd lögn jordklot, inget annat betyder tydde än att stå avfart tid, Breton, vält under bric-a-brackompaniets annan avgömd nestor-samling, när vem New Britain-mask redan var mjuk som tyg, tygrest som en aldrig blott armé, den

Och klipp i press 28.5.:
”och dödsdrift, blir spec. märkbar[t] hos Hammarén… ger en dramatisk bild av en författare som skriver… roadmovie-text… i revolt… biter fast …binder text och gör den som …asfaltens svarta glans” (Ulf Erikson i GP)

Stefan Hammarén
textingenjör

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2004

Junilistan

Pressmeddelande — Junilistan kräver att nytt EU-konvent …

Nyhetsbrev 30 juni 2004

Stefan Hammarén

om nyheten när Hammaren kom på japanska skrivet,_bl.a.

Thommy Sjöberg

Resereportage från Bergamo

Ulf Holmén

Patti Smith — Trampin’

Essäer

Sam J. Lundwall om Utopia

Konst

Evert Lundquist — Grafik och teckningar på Jakobsbergs Konsthall

Tuija Lindström — Look at Us

Politik

Politiska kommentarer III

Sveriges politiska landskap av idag och världen

Böcker

Litterära notiser

Festival

Sweden Rock Festival I

Sweden Rock Festival II

Musik

Alice Coopers skräckromantiska verklighet

Big Youth — en reggaepionjär

Jens Lekman — When I Said to Be Your Dog

Lite om Paulines musik

Motörhead — Inferno

Rhapsody — The Dark Secret

R. Kelly — Chocolate Factory

Sahara Hotnights — Kiss & Tell

The Bees — Free the Bees

The Jam i världen

Waylon Jennings — Ol’ Waylon

Filmer

Intervjuer

Intervju med Antifeministiska samfundet


Intervju med Per Wirtén


Intervju med Nils Håkansson