Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Öppet brev

Brev till EU-parlamentets svenska kontor

Med tanke på det låga valdeltagandet och den enorm innehållslösa debatten under och efter valet och valrörelsen, då samtliga debattörer diskuterade huruvida konstitution, EU-kommissionen och EU parlamentet var bra eller dåligt, ledde i rätt riktning eller skulle lämnas/styras om eller, med en partiledares ord, att vi nu ska bestämma oss för hur vi ska ha EU, så är det med stor sorg som jag konstaterar att kommunikationen mellan EU parlamentet och media OCH de politiska företrädarna i landet. Detta är inget unikt för Sverige, utan återfinns inom hela unionen, och denna kommunikationsbrist drabbar både unionens trovärdighet och demokratin som sådan.

I det svenska valet skulle en strategiskt genomförd media-, eller valkampanj som resulterat i mindre än 100 000 röster gett en plats i parlamentet. Till viss del kan vi se ett exempel på detta i det nyss hållna valet då ett helt nybildad parti där medvetenheten om dess policy inte till fullo kan ha uppfattats av allmänheten eftersom de opinionsundersökningar som genomfördes i samband med röstandet visade på en viss missuppfattning av partiets inställning.

Givetvis skall alla ha möjligheten att driva sådana politiska kampanjer, men jag ser ändå en reell demokratisk fara med det låga valdeltagandet och den bristande kunskapen om politiskt innehåll.

Jag har vid kontakt med människor som verkar inom media och kommunikation, dock inte inom områden med direkt anknytning till EU-parlamentet eller EU-politik, i flera medlemsländer, förhört mig om medvetenhet angående parlamentets arbete och de beslut som där fattas, de frågor som parlamentet och dess ledamöter arbetar med, och jag har till min förskräckelse inte fått ett enda svar spontant, utan samtliga var tvungna att undersöka detta för att kunna ge information.

Själv har jag ytterst vaga minnen av rapportering i nyhetsmedia om parlamentets arbete och de beslut som fattats och de konsekvenser dessa givit.

Däremot finns en ganska stark medvetenhet om de ”dolda-kameran”-artade inslag som den ”granskande” median har sänt i etermedia och i press.

Dessa är nästan samtliga, i Sverige, av karaktären huruvida EU är bra eller inte, huruvida Sverige skall vara med i EU eller inte och till vilken utsträckning Sverige skall tänka sig gå med på beslut som fattas inom ramen av unionens samarbete, och detta snart ett decennium efter att Sverige inträdde i unionen.

Ingen märkbar rapportering förs av media med samma perspektiv som rapporteringen från det svenska parlamentet.

Rapporteringen från EU-parlamentet förs inte ens på samma sätt som rapporteringen från ministerrådets möten, eller de övriga händelserna som arrangeras av de olika ordförandeländerna under deras ordförandeskap. Rapportering om kommissionens arbete har under denna tid vridits lite till att tas på allvar, även om kritiken fortfarande gäller dess existensberättigande.

Denna brist på medvetenhet, okunskapen och föraktet för parlamentet och unionen som företeelse är ett allvarligt hot mot demokratin i sin fundamentala form och det enda logiska sätt som detta kan påverkas är genom ett träget och envetet arbete från parlamentets sida i form av mediakonferenser, mediakommunikation i form av väl utarbetad information dagligen, fördjupad rapportering om projekts utveckling, inbjudan till featurearbete inom speciella projekt.

En mer aktiv kommunikation kan kanske i sin förlängning få media att se verkligheten i arbetet och tids nog kan folk få en medvetenhet om vad EU parlamentet gör, och därmed även kunna fatta beslut om sitt engagemang och sitt deltagande i den demokratiska processen kring parlamentet.

Jag är väl medveten om förekomsten av redigerad kommunikation så som översikten, dagens debatt och ep-veckan, men är också illa nog medveten om att denna information väcker ett försvinnande intresse hos sin publik. Betänk även att informationen som mediakåren kan söka på parlamentets websida på svenska är närmare sex veckor gammal, och detta i en tid som borde ha varit mediafokuserad eftersom vi faktiskt under samma tid borde sett avslutet på en valrörelse.

Jag tror att sammankomster spelar en större betydelse för kommunikationen, samt en översättning till svenska av de mer fördjupade publikationerna, för featureinfo, och en mycket mer aktiv dialog med media.

En mediastrategi som inkluderar positionering av information hos mottagare, i god tid i förväg, inför händelser av opinionsskapande betydelse, kontinuerlig mediakontakt i form av öppna diskussionsmöten, frekvent kommunikation i form av textutskick och rapporter, konferenser med media och forskning inom områden där parlamentet verkar, så som konferenser med Europaparlamentariker, mediaföreträdare samt forskare inom trafficing, narkotika, demokrati, terrorism (ett område där EU regionalt haft en mycket stor erfarenhet sedan 1960-talet, årtionden före Al-Qaida), integrationsfrågor, medborgare och den inre marknaden, migration, jämställdhet, utbildning, främlingsfientlighet och bistånd. Dessa frågor och många andra väcker allmänhetens intresse och engagemang och bevakas av media, men inte när dessa behandlas inom EU parlamentet.

Med en med styrd strategisk dialog med media och allmänheten genom väl positionerade och genomförda event, till exempel på kommunikationscentra så som flygplatser och järnvägsstationer och viktiga offentliga platser, i form av utställningar, informationsbås och montrar samt informationsterminaler, bemannade eller obemannade; nära kontakt med elever/studenter inom grundskola/gymansier, där elevråden för speciell information från ”sitt utskott” om studenters villkor och möjligheter, utb. men även om parlamentets arbete inom andra områden.

Energi bör även läggas på framtagande av material som kan användas inom utbildningen för fördjupningsarbeten eller delstudier inom samhällskunskap (SO ämnen) och här är både tryckt material och multimedia material viktigt. Dataspel har ett berättigande i sig själv, likaså andra typer av sällskapsspel så som frågesports- eller andra spel.

Gemensamma konferenser och aktioner tillsammans med NGOs inom bistånd, utb., mänskliga rättigheter och miljö skulle vidare fokusera på parlamentets arbete och den utveckling detta leder till, eftersom dessa organisationer idag har en mycket god respons från sådana organisationer.

Slutligen borde det vara en självklarhet att man från EU parlamentets sida varje år inom skola och i det offentliga uppmärksammar Europadagen, både i ett unionsperspektiv och i ett VE-perspektiv, med event som sprider information och kunskap som är av stor vikt till elever inom skolan, om kriget, om de konsekvenser denna tid förde med sig, om minnen smärt och sår, men även om EU och parlamentets historia sedan krigets slut och till idag.

Jag har själv arbetat som projektledare inom mässa/konferens i Sverige och andra länder, och har under åren arbetat med policyskapande konferenser inom många ämnen, likväl som med kommersiellt inriktad event-management. Jag har även bakgrund som frilansjournalist inom områdena ekonomi, politik och kultur och har stor vana av mediakommunikation.

Jag har även arbetat som copydirector med brand-management och brand-marketing samt allmän textutveckling och har arbetat med både svenska och engelska som arbetsspråk.

Jag har även frilansmässigt arbetat med översättningar av facktexter från engelska till svenska.

Jag har mer än tio års vana inom event, media och marknadsföring.

Jag skulle med glädje arbeta med opinionsskapande mediakontakter och events för parlamentets räkning.

Med hopp om utvecklande kontakt

Anthony

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #8 2004

Stefan Hammarén

Inexakta förseningar

Stig Dagermans så småtrista brev

Thommy Sjöberg

Ishockey Ungdom — Från Zinken till Bergsundsstrand

Ulf Holmén

Hives — Tyrannosaurus Hives

Anthony

Brev till EU-parlamentets svenska kontor

Junilistan

Vad vilja Junilistan?

Limerickar

Minister (av Mikael Bäckman)

Artiklar

Sverige är fantastiskt

Essäer

Jean Genet — Dårskapens och brottslingens dyrkare

Sara Lidman — En fristörare i svensk litteratur

Stagnelius-special

Erik Johan Stagnelius — Romantikern

Stagnelius (av Thommy Sjöberg)

Kåserier

Enid Blytons Fem-böcker

Politik

Politiska kommentarer IV

Reserapport

Vykort från Sundborn

Konst

Kulturhuset — Handarbetets kompisar — Textilelever sticker ut

Svenska hjärtan på Moderna Museet

Waldemarsudde — Evert Lundquist

Yoko Ono — Remember Love

Böcker

Författares brevbekännelser

Sommarläsning

T.S. Eliot — Bortglömd dramatiker

Tecknade serier

Spiderman — Doctor Octopus återkomst

Musik

Badly Drawn Boy — One Plus One is One

Beastie Boys — To the 5 Boroughs

By Heart

Cyndi Lauper — At Last

Florence Valentin — Hoy! Johnnyboy

Front Line Assembly — Civilization

Gyllene Tider — Finn fem fel

Iron Savior — Battering Ram

J. J. Cale — To Tulsa and Back

Kathryn Williams — Relations

Korta musikrecensioner

Lenny Kravitz — Baptism

Musikindustrin fattar som vanligt ingenting!

Notis kring Prince

Power of Soul — Gratitude of Jimi Hendrix

Rockhjältar som går bort

The Album Leaf — In a Safe Place

The Cure — The Cure

The Solution — Communicate

The Streets — A Grand Don’t Come for Free

The Tough Alliance — Make It Happen

Therion — Sirius B

Velvet Revolver, Probot & Guns N’ Roses

Wilco — A Ghost is Born

Vision Divine & Kittie

Filmer