Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Essä

Perspektiv på orienten

Kaaba.Den utsökte kultiverade Sigrid Kahle som har skrivit böcker, artiklar och reportage från islams olika länder. Hennes fader var professor H.S. Nyberg som var Sveriges främsta kännare av arabvärldens kultur och språk. Dottern gick i samma spår till större delen genom att resa och uppleva det som vi väst kallade orienten. Hennes biografi över fadern liksom hennes memoarer Jag valde mitt liv tycker jag vittnar om pur kärlek för arabiska kulturen. Istället för förakt för arabvärlden. Det finns nidbilder i väst liksom det finns nidbilder om väst i arabvärlden. Men etnologen Magnus Bergs essä Hudud (Carlssons) undersöker orienten utifrån vad populärkulturen visar för bilder. Han utgår från avlidna Edward Saids tes om att orienten är ett begrepp Europas imperialistmakter skapade för att definiera arabvärlden som den ”andre”, något farligt som måste erövras av den potenta Europa som med vetenskap och rationalitet skall förädla arabvärlden som fallit sönder i sin enfald. Genom litteratur och film dekonstruerar Magnus Berg tankemodellen ”orienten” i sann postmodernistisk anda. Boken är det bästa exemplet på hur man ser strukturer i böcker som till exempel kvinnor som levd med män från islamiska länder som blivit psykologisk och fysisk misshandlad. Deras berättelser blir ofta en anklagelseakt mot hela islamiska världen olika perspektiv.

Moské.Magnus Bergs essä försöker förstå ur historisk synvinkel att dagens västerländska populärkulturs upplevelse av islam är en egentlig fortsättning på 1800-talets relativt negativa erövrarposition gentemot orienten. Vårt synsätt på den konstruerade bilden av den omogna förfallna orienten utgår givetvis från att Europa står för det vitala unga ekonomiska. Magnus Berg har gjort sin värntjänst mot vårt förakt mot islamiska länder som bygger på stereotypa mytologiska skenbilder av islam men som säger lika mycket om oss i väst om hur vi uppfattar världen. En viktig bok när det gäller att förebygga rasism.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #10 2004

Stefan Hammarén

Dante sjöböna

Endast ful ordbok

Pizza och några färger

Thommy Sjöberg

Norra Öland

Stefan Whilde

Odd Ahlgren — Förlösaren och Martin Tistedt — Segerhuva

Guy de Maupassant — Horla

Subaltern — Apokalyps

Essäer

George Eliot — Jane Austens arvtagare

Perspektiv på orienten

Surrealistiska kungar — Jean Cocteau och Julien Gracq

Kåserier

Albert Speer — minnesbilder från tiden som var

Artiklar

Onödigt med ett feministiskt parti

Våra fyra borgerliga fjantars parad

Världen som arena för uppror

Konst

En var — en konstnär, ett verk

Moderna Museet — Meret Oppenheim och Man Ray

Kultur

Fotografi på Kulturhuset

Arkitektur

Farsta Centrum i blickfånget

Politik

Marita Ulvskog ny partisekreterare

Vad är politik?

Böcker

Korta bokrecensioner III

Tidskrifter

DAST Magazine #3 2004

Nya tidskrifter

Rocky som magasin

Kalle Anka

The Chronological Donald 1934–1941

Romano Scarpas Kalle Anka

Tecknade Serier

Jan Stenmark, Jan Berglin & Marjane Sartvapi

Musik

!!! — Louden Up Now

Andres Lokkos utgåva av Feber — Northern & Modern Soul

Beta Band — Heroes to Zeros

Björk — Medúlla

Blondie — Singlebox & DVD Greatest Video Hits

Dr. Indie väljer några Bob Dylan-plattor

Dreamcatcher

Ed Harcourt — Strangers

Green Day — American Idiot

Janette & Joe Carter — Last of Their Kind

Jill Scott — Beautifully Human — Words and Sounds Vol. 2

John Fogerty — Deja Vu All Over Again

N.E.R.D. — Fly or Die

Rammstein — Mein Tell

Rammstein — Reise Reise

The Faint — Wet From Birth

The Hidden Cameras — Mississauga Goddam

The Libertines — The Libertines

The Shins — Chutes Too Narrow

The Thrills — Let’s Bottle Bohemia

Vangelis — Odyssey — the Definitive Collection

Filmer

Intervjuer

Intervju med Dan Josefsson