Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Dan Josefsson — journalist och författare

Dan Josefsson har skrivit böcker (Välkommen till dramafabriken) gjort dokumentärer och vi har kunnat läsa hans artiklar i Aftonbladets kultursida, DN:s kultursidor, Ordfront eller LO-tidningen. Jag hyser stor respekt för Dan Josefsson som just granskare av media och svensk samhällspolitisk. För mer information så kan jag rekommendera hans utmärkta hemsida — Dan Josefssons hemsida

Jag ringde upp och samtalade med Dan Josefsson omkring media och dess politiska betydelse för svenska samhället.

Vid samtalet konstaterar Dan Josefsson att medielandskapet blivit tråkigare och mångfalden har försvunnit. Särskilt har den borgerliga median tagit initiativet och därmed dikterar villkoren vilket jag själv noterad. Dan Josefsson har en bred erfarenhet av olika medier och ser den negativa utvecklingen. Han talar om mångfalden som borgerliga ägare inte bryr sig om eftersom det i grunden handlar om ren marknadsekonomi. Tidningarna blir mindre och tunnare och därmed blir information ytligare stundtals.

På min fråga om motvikter och hur den socialdemokratiska pressen drar sig tillbaka och efter A-pressens konkurs så satsas det inte på en rejäl vänsterpress. Dan Josefsson menar att en av andledningarna är vänsteropinionen inom socialdemokratiska partiet skulle få utrymme inom den socialdemokratiska pressen. Denna konsekvens är ett läge som partiet inte skulle uppskatta i långa loppet. Partiets politiska elit föredrar dom stora borgerliga tidningarnas debattarenor istället för att gynna sina egna tidningar.

Tack vare denna socialdemokratiska presspolitik så har borgerlig media problemformuleringsprivilegiumet när det gäller relevanta samhällsfrågor.

Det som genomsyrar Dan Josefssons perspektiv är själva demokratifrågan i samhället som förlorar på en reklambaserad media som utesluter själva offentliga samtalet och inte ger medborgarna några alternativ. Vi jämförde det hela med grekiska antika torget där medborgare kunde dryfta offentliga angelägenheter och göra sin röst hörd. Denna demokratiska möjlighet kan reduceras om inte mångfalden får existera vid sidan om ägarmonopolen.

Jag frågar Dan om hur han ser på fackföreningarnas tidningars möjligheter och vilka andra alternativ som kan finnas tillgängliga för mångfalden.

Fackföreningspressen är bra alternativ eftersom dom speglar arbetsmarknaden och skildrar den del av samhället som den stora pressen inte riktigt bryr sig om. Dan Josefsson menar att det är lätt att glömma bort sitt ursprung och enbart umgås med en viss klick av journalister som speglar det som makten står för.

Nätet är ett alternativ eftersom den är billig till skillnad från pappersprodukter. Att göra tidningar kostar pengar. Den tid är förbi då man kunde stå med en stencilapparat och göra tidningar. Idag ställer läsaren högre krav. Design och läsbarhet är viktiga liksom innehållet. Men på nätet har vi möjligheter att skapa en alternativ press. Det handlar återigen om demokrati.

Dan Josefsson har ett intressant perspektiv på statstelevisionen som jag inte alls tänkt på. Dan menar att man skall se vår statliga television som ett demokratiskt media som är unikt i världen på ¨å sätt att man fortfarande kan se reklamfri tv. Vi pratade om hur underhållning och tunga samhällsprogram samtidigt måste samexistera. Naturligtvis finns det risk för att tv-ledningen ser hur många tittare dom har och kan styras av sådana hänsyn. Men ändå har statstelevisionen den unika positionen att den inte behöver snegla på publikintresset enbart utan kan göra egna produktioner med budskap. Dan Josefsson menar att det ligger ett demokratiskt värde i att behålla public service kanaler utan reklam. Tv 4 är ett exempel som misslyckas med kommersiell public service eftersom den kanalen styrs av reklamintresset som även bidrar med att styra kanalens intressen.

Till slut landar Dan Josefsson i det som jag tycker är det viktigaste — demokratin och mångfalden inom median. Vår webbtidning Blaskan är ett försök i denna kamp.

Ps: Denna artikel är ett sammandrag av min telefonintervju med Dan Josefsson.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #10 2004

Stefan Hammarén

Dante sjöböna

Endast ful ordbok

Pizza och några färger

Thommy Sjöberg

Norra Öland

Stefan Whilde

Odd Ahlgren — Förlösaren och Martin Tistedt — Segerhuva

Guy de Maupassant — Horla

Subaltern — Apokalyps

Essäer

George Eliot — Jane Austens arvtagare

Perspektiv på orienten

Surrealistiska kungar — Jean Cocteau och Julien Gracq

Kåserier

Albert Speer — minnesbilder från tiden som var

Artiklar

Onödigt med ett feministiskt parti

Våra fyra borgerliga fjantars parad

Världen som arena för uppror

Konst

En var — en konstnär, ett verk

Moderna Museet — Meret Oppenheim och Man Ray

Kultur

Fotografi på Kulturhuset

Arkitektur

Farsta Centrum i blickfånget

Politik

Marita Ulvskog ny partisekreterare

Vad är politik?

Böcker

Korta bokrecensioner III

Tidskrifter

DAST Magazine #3 2004

Nya tidskrifter

Rocky som magasin

Kalle Anka

The Chronological Donald 1934–1941

Romano Scarpas Kalle Anka

Tecknade Serier

Jan Stenmark, Jan Berglin & Marjane Sartvapi

Musik

!!! — Louden Up Now

Andres Lokkos utgåva av Feber — Northern & Modern Soul

Beta Band — Heroes to Zeros

Björk — Medúlla

Blondie — Singlebox & DVD Greatest Video Hits

Dr. Indie väljer några Bob Dylan-plattor

Dreamcatcher

Ed Harcourt — Strangers

Green Day — American Idiot

Janette & Joe Carter — Last of Their Kind

Jill Scott — Beautifully Human — Words and Sounds Vol. 2

John Fogerty — Deja Vu All Over Again

N.E.R.D. — Fly or Die

Rammstein — Mein Tell

Rammstein — Reise Reise

The Faint — Wet From Birth

The Hidden Cameras — Mississauga Goddam

The Libertines — The Libertines

The Shins — Chutes Too Narrow

The Thrills — Let’s Bottle Bohemia

Vangelis — Odyssey — the Definitive Collection

Filmer

Intervjuer

Intervju med Dan Josefsson