Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Olle Sahlström.Intervju

Olle Sahlström

Blaskan presenterar LO-ombudsmannen som vägrade låta LO eller Socialdemokratin vägleda hans arbete. Olle Sahlström som var upphovsman till LO-utredningen Rättviseutredningen och direktör för debattforumet LO-Idédebatt som vitaliserade fackföreningens tänkande. Lo och partiet lade ned den för att man inte var tillräckligt sosse. Här är Olle Sahlströms hemsida.


Fråga
I dag verkar det som om arbetarrörelsen tappat det ideologiska greppet och man har blivit en stel teknokratisk organisation som mest förvaltar makt. Jag trodde att LO.s idédebatt skulle kunna motverka denna ideologiska fantasilöshet. Jag vill veta bakgrunden till varför LO-idédebatt grundades och vad är din analys att man lade ned denna unika debattarena.
Svar
LO Idédebatt är en fortsättning på LOs Rättviseutredning som jag och Ingemar Lindberg arbetade med. En slutsats av den utredningen för vår del var behovet av idékamp mot framväxande nyliberalism, men också av en själkritiskt reflektion inom arbetarrörelsen om sin egen patriarkala maktstruktur. Orsaken till vad jag vill kalla LO Idédebatts snöpning står väsentligen att finna i arbetarrörelsens oförmåga till självkritik. Under senare år har också LO och facket alltmer partipolitiserats. LO-kansliet är mer likt ett partikansli än ett fackligt kansli idag och det var också min kritik av så kallad facklig-politisk samverkan som tippade idédebattlasset. Jag skrev offentlig kritik av ett maktnav som i väsentliga stycken är odemokratiskt( fortfarande är det betydligt svårare att få tunga fackliga uppdrag om man inte är socialdemokrat).
Fråga
När du skrev den utsökta uppgörelsen med den auktoritära ledarstilen inom socialdemokratin. Så undrar jag om socialdemokratin som har haft det svårt med sina intellektuella, tappat sina intellektuella krafter i partiet och vad det kan betyda för socialdemokratin?
Svar
Frågan är viktig och visst, den intellektuella stunsen och sältan hos så kallade rörelseintellektuella saknas, se bara på de devota och högst pladdriga artiklarna på Aftonbladets ledarsida. Och i den mån en riktigt skarp kritik formuleras drabbas kritikern av bannlysning. Här finner vi också den viktigaste orsaken till att socialdemokratin i stort saknar en levande idédebatt.
Fråga
I Danmark bröt fackföreningsrörelsen med socialdemokratin, i Tyskland har det gnisslat mellan sossarna och LO. I Sverige räknar vi det som två grenar av rörelsen. Jag undrar dels om socialdemokratin och LO idag har nytta för av varandra. Och även hur kommer dessa kontakter utveckla sig inom den närmaste framtiden tror du?
Svar
Visst har LO nytta av ett nära samarbete med socialdemokratin men det får inte innebära att samarbete inte utvecklas också med exempelvis Vänsterpartiet. Idag gör kanslierna på LO och förbunden sitt bästa för att i kampanjform uppifrån övertala sina medlemmar om att det slag av samverkan som tog sin början tidigt trettiotal också i fortsättningen är den enda tänkbara. Men utvecklingen går ut ett helt annat håll; samhället förändras, gamla brukssamhällen försvinner och idag saknar den nuvarande formen av samverkan stöd hos LOs medlemmar( hela 36 procent vet ju inte ens vad denna samverkan är för något!)
Fråga
Jag själv är facklig aktiv i Citypendeln och medlem i vänsterpartiet. Tror du att nu när Vänsterpartiet är i kris att socialdemokratin och LO kommer samverka ännu hårdare och försöka tränga ut andra åsikter än den gängse åsiktsspektret?
Svar
Absolut, den nu dominerande trenden inom LO-sfären är ju att på alla sätt försöka återta det gamla socialdemokratiska åsiktsmonopolet! Det är en första rangsfråga för fackligt aktiva vänsterpartister att diskutera och forma en strategi i dessa frågor som så starkt är förknippade med facklig demokrati.
Fråga
Politik är det möjligas konst utryckte Olof Palme en gång i tiden. Och borgliga intellektuella tog ordet antipolitik från öststatsdissidenterna. Nu har det handlat om att reducera politiken för att marknaden skulle ta plats. Kan vi skönja med EU en renässans för politiken igen som statskonst?
Svar
Nej idag ser jag inga sådana tecken, om jag nu uppfattat frågan rätt. Jag tror att vi befinner oss på jungfrulig mark. Uppgift idag består i att mobilisera — organisera underifrån och upp och på nytt ställa frågan om hur vi ska organisera oss på ett verkligt demokratiskt sätt.
Fråga
Jag tänkte prata lite om din roll inom arbetarrörelsen. Du var ansvarig för LO:s rättviseutredning och har givit oss många insikter kring hur samhället ser ut. Hur kan du påverka LO idag när det gäller ideologi idag och hur upplever du den absurda situationen idag med LO.s ledning?
Svar
Jag var inte ansvarig för utredningen, det var LOs nuvarande ordförande. Vidare är mina möjligheter begränsade att påverka LO. För tillfället sitter jag hemma och arbetar då det inte bedöms som lämpligt att jag vistas på LO-kansliet. Jag är utsorterad kort sagt, på grund av mina åsikter. Så ser det ut och så fungerar det och de enda som kan ändra på detta rörelsetillstånd är medlemmarna.
Fråga
Det känns att många politiker ibland gör sig själva maktlösa när det gäller stora beslut som gäller samhället. Man skyller på EU eller finner andra orsaker till att kunna slå ifrån sig beslutens konsekvenser. Folk blir modlösa eller tappar tron på politiken. Hur upprättar man folks tro på politiska samhällslösningar i en tid av misstro och politikerförakt?
Svar
För min del söker jag svaret på den frågan, återigen, i behovet av en mobilisering underifrån, i sökandet efter en organisering av kampen som är verkligt demokratisk. Och här kan vi leta i gamla erfarenheter från när facken en gång bildades, i den globala rättviserörelsens erfarenheter, i europeisk vänsterdebatt( Se bland annat Italien och Vänsterdemokraterna). Vanmakt bryts tror jag bara i det jämbördiga och högst respektfulla mötet mellan medlemmar och medborgare.
Fråga
Till sist skulle du vilja för våra läsare säga något positivt om vad du tror kan hända 2005 ur ditt perspektiv?
Svar
Märk väl, att mitt läge inte på något sätt är mörkt eller dystert. I själva verket är jag högst privilegierad; jag ångar inte ett ord vad jag sagt eller skrivit. Jag har tagit en strid i frågor som ligger mig ära och för det har jag samtidigt fått ett väldigt stöd bland, inte minst, LOs medlemmar. Tyvärr tror jag att läget är svårare för dem i min närhet( se LO och fackförbund) som sett utstötningen av mig men inte sagt ett ord, inte lyft ett finger, alla de som sett.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2005

Stefan Hammarén

Ariel behöver ännu vässa spjuten och laga skaft till dem

Thommy Sjöberg

Nyårsdagen 2005

Tennis och stjärnglans

Stefan Whilde

Anarkisten Långstrump

Mandarinvodka

Varför tror läkare att cancer är en sjukdom?

Annika Danielsson

Subkulturens historia 2:7 — Raggare, Knuttar och Spättor

Ulla Lundegård

Möglet

Essäer

En poetisk betraktelse kring George Trakls öde

Folke Fridell mot industrialiseringens enfald

Ivan Turgenjev — Rysslands främste liberal inom litteraturen

Robert Graves — Poet och historisk författare

Artiklar

Adjö Gudrun Schyman från klasskampens arena

Hejsan landet bland ruiner och statare

Linda Skugge finns och är överallt

Mord och krigsförbrytelser

Två gånger Lennart Persson

Världen förändras och vi med den

Blaskan-hjältar

William Shatner — en sann Blaskan-hjälte.

Händelser

Blaskan-händelser 2004

Böcker

Musik

Absolute Steel — The Fair Bitch Project

Andreas Tilliander — World Industries

Mad Lee Riot — All in All

Mando Diao & Sugarplum Fairy

Marilyn Manson — Lest We Forget: The Best of

Menomena — I’m the Fun Blame Monsters

Nicky Siano’s Legendary The Gallery

Penny Century — The Organ Enemy

Shania Twain — Greatest Hits & Rosie Flores — Speed of Sound

Silverbullit — Arclight

Skivbolagens kris — rätt åt dom

Smoosh — She Like Electric

The Ark — State of the Ark

The Plan — Young & Armed

U2 — How to Dismantle an Atomic Bomb (av Dr. Da Capo)

Uno Svenningsson — Ett andetag från dig

Filmer

På TV

Vänner — så var det slut

Sport

Osportslig taktik

Intervjuer

Intervju med Internationalen


Intervju med Olle Sahlström