Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Special om Mellanöstern

Islam

Islam är den idag mest utskällda religionen som finns. Trots det är inte islam så enhetlig som man kan tro. Utan det finns som i kristendom olika traditioner. Men det som slår mig är att det finns i dag en rådande fundamental farlig likriktning som utesluter de alternativa perspektiven. Många av dagens fundamentalistiska islamiska utövare hämtar sin tankemodell från Muhammad ibn `Abd al-Wahhab. Den stränga militära wahhabismens mera puritana filosofi som knöt sin tanke till äldre konservativa ideal, som bland annat sunnernas lagskola vilket kallas för hanbalitiska. Där finns det en känsla att vilja upprätta den rena islam som Muhammed sunna och Guds Koranen predikar. Dagens fundamentalistiska extremism hade också teologen Ibn Taymiyyah som på 1300-talet försökte intellektuellt upprätta en ren islamisk stat där Mecka och Medina är idealen. Guldåldern enligt många islamiska rättrogna som inte kan glömma Muhammeds vandring till Gud.

Sufismen som hade en kärleksfullare och mera fromhetsivrande känsla fick inte den betydelse fullt ut därför att den sågs som oren. Så var det också med den mera liberala islamiska riktningen på 1800-talet som ville göra avkall på de tidsbundna inslagen som skapades i islams historiska gryning och endast behålla det mera tidlösa inslagen. Modernismen och framsteg skulle kunna vara vägen för modern islam. Men detta bekämpades av fundamentalistiska teologerna. Man ville i en del wahhabistiska kretsar rensa världen från andra religioner och osunda muslimska ideal, som sufismen. Man kan också se att de islamiska krafter som ansåg att man kunde lära sig någonting av västvärlden tog för sig av dessa nya ideal. Men de dogmatiska utövarna upplevde att varje eftergift till väst skulle upplösa kärnan i islam, vilket betydde undergången för en renlärig tro.

Man kan också gå vidare till 1900-talet och se hur många moderna araber såg demokrati, socialism och nationalism som motkrafter till en underdånig arabvärld. Moderniseringen misslyckades och fundamentalismen blev ett nygammalt svar på världens fattigdom osv.

Två rörelser som ville förena arabvärlden var panislamismen vars grundtanke är att alla trosbröder (ej kvinnor) hade samma värdegrund och borde förenas. Panarabismen som ville förena araberna till ett gemensamt befrielsekrig gentemot väststaternas kolonialism. Detta misslyckades för att väst bedrev ständiga krig mot arabvärlden eller att alla muslimer inte var araber. Dessutom hade rader av framstående kristna araber varit ledande i denna befrielserörelse.

Det finns två kamper inom islam. Den som vill vrida klockan tillbaka till en utopisk urislam och dom som vill modernisera islam genom att se till det bästa och följa tiden. Man kan säga att precis som inom kristendomen finns det åsikter om GUD är närvarande i skapelsen och GUD är ett med skapelsen. Han omfattar allt. Politik och religion blir delar av varandra. Tro och politik förutsätter varandra och kan bidra med intellektuell förnyelse. Bagdad och Cordoba var länge centrum för vetenskap och filosofi. Tyvärr tog fundamentalismens mest dogmatiska doktriner över och satte tron allt högre. På samma sätt förvägrade kristendomen vetenskapens ljus. Fast kristendomen förlorade kampen.

Idag finns det inom islam en tro på att Muhammed predikade den rätta tron och mänsklighetens naturliga religion. För då kommer vetskapen om Guds rätta insikt trädas fram.

Det finns också grundläggande skillnader i praktik och tro när det gäller Sunnerna som högaktar alla de första kaliferna och anser att det var guldåldern av islam. Just därför bör man sträva efter att förbli som dessa ledare. Religiösa ledare kan man följa som moraliska föredömen, men följer dom inte Guds lagar, då kan man bryta med dom ogudaktiga. En levande tradition utan att följa auktoriteter som säger sig vara utan brister. De tre kaliferna var inte upphöjda utan det var bara profeten Mohammed som var det.

Shiiterna tror bara att den som stod profeten närmare kan vara moraliska ledaren. Dom tror på den ofelbara imamen. Det är några skillnader som också betyder någonting idag när det gäller synen på islam. Sedan finns rader av perspektiv hur man skall styra eller låta folket bli delaktiga i makten.

Däremot kan lugnt konstatera att västs kolonialism, fattigdomen, diktaturerna som väst stöder och orättvisan som består är grunden till det religiösa hatet mot en omvärld som försvarar orättvisan. Det är början till en kamp mot en ond värld som tappat Gud enligt ett fundamentalistiskt perspektiv att tolka det. Genom att låta sociala orättvisor och en ekonomisk ordning som inte ger folken i dessa länder något gott förvandlas till ett socialt vakuum. Där hämtar religionen kraft.

Trots att islam dras åt olika håll finns just tröttheten på att låta väst ställa villkoren. Utan den radikala islamiska rörelsen ställer doktrinen att GUD är lagen och det behövs ingen mänsklig lag. Allt sker genom tron och uppenbarelsen. Islam är en rik religion som baseras precis som kristendomen på olika trosläror.

De senaste lästa verken inom området: Jacques Berque Arabvärlden kultur och mångfald Alhambra Nytryck 2001, Reza Eyrumlu Modernisering och islam i Iran och Turkiet Avhandling 2001 Ivand-Lit, Christer Hedin Islam i samhället Muslimsk politik i retorik och praktik Arena 2001, Dilip Hiro Between Marx and Muhammad 1995 Harpers Collins Publisher pocket.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2002

Gäst-
skribenter

Anna Livia Plurabella (av Stefan Hammarén)

Special om Mellanöstern

Israel

Judendom

Afghanistan

Islam

Artiklar

Öststatsländer

USA

Essäer

Den svenska experimentella konsten

Erik Beckman

Åke Hodell

Kåserier

Dessa vettvillingar i trafiken

Michael Coren

Gustaf Fröding

Natur-
upplevelser

Ett kåseri om mod

Varför luras Mc Donalds?

Hjärnblod

Konst

Irene Annerud

Böcker

Korta bokanmälningar

Hugo Ball

Musik

Coldplay

Foo Fighters

Madonna

Peter ”Puma” Hedlund

Rave Classics

Singlar

Steve Earle

Suede

Filmer

Karlsson på taket

John Ford

Gosford Park

Hundtricket

Mat & Dryck

Grönsaker rostade i ugn

Ruddles County

Glenfiddich Ancient Reserve Single Malt 18 år