Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Essä

Det religiösa inom oss och vårt tvivel

Jag blev ateist av intellektuella skäl. Dels för jag misstrodde religionens totala anspråk som den enda givna sanningen — liksom religioners begrepp om sanning om skapelsen är universal giltig för all tid. Dessutom består världen av flera religioner som alla vill ha anspråk på en objektiv sanning. Dessa motsägelsefulla förhållanden gör antagligen religionerna falska eller också har i historisk förfluten tid en kraft manifesterad sig på olika platser i olika tidevarv och därmed skapat religionens innebörd på många olika sätt. Men efter inga religiösa utövare skulle erkänna något sådant förhållande existerar utan det finns bara en Gudssanning som dess utövare bevisar genom sina skrifter att dom besitter just den enda sanningens bevis. Det är därför som religioner oftast blir motbevisat som ideologiska eller religiösa mänskliga konstruktioner. Men däremot tvivlar jag inte att vi behöver en känsla stundtals för att nå det heliga inom oss. Kanske all religion borde vara en egen definierbar subjektiv personlig uppfattning. Då skulle ingen religion kunna upprätta några politiska ideologiska moraliska maktutövande principer över individer. Att det är oerhörd liberalt inser jag men skulle vara utmärkt då ingen påtvingar sin tro över någon annan. Dom som vill tro på samma sätt kan givetvis slå sig samman och bilda en egen grupp. Frågeställningen om normer och moraliska konsekvenser borde då istället basera sig filosofiska sunda principer alla skulle kunna acceptera men just religionen hade ingen inverkan på samhället. Men ändå finns det behov av det heliga eller någon form av något som kan relateras utanför vårt historiska eller nutida tidsflöde. Någon eller något som kan vara stillhet och kontemplation samtidigt som vi berör själva levande livet. Owe Wikströms nyutgåva av sin bok Om helighet och dess envisa vägran att försvinna är ett försök ur religionspsykologisk och filosofiskt perspektiv att förstå vårt behov av något utanför oss själva. Människan vill komma kontakt med sig själv. Jag kan förstå detta eftersom jag själv nuförtiden söker något som kan koppla mig till min egen själ bortom det politiska ideologiska fältet. Owe Wikströms bok är intressant ur detta perspektiv att jag kan fånga in dimensionen på mitt sökande efter det där något som inte alltid behövs fångas in i det religiösa fältet utan kan vara min egen subjektiva känsla i sökandet. Vilket finns i boken jag med nöje försöker förstå. Religion kan inte förstås med förnuftet säger många utövare då den är hjärtats förnuft som talar. Oavsett all teologi och filosofi lägger man det heliga som sort mystik för människans andeväsen. Själv anser jag att religion liksom Gudstro kan förstås intellektuellt men också bli en del i hjärtats ogripbara känsla som ändå kopplats psykologiskt till människans subjektiva känslovärld. Det är sådant som kan intressera mig stundtals.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #3 2005

Stefan Hammarén

Kolumnrubrik om DNs recension av Horla

Panopticon åt skogen

Thommy Sjöberg

Mobbing

Annika Danielsson

Subkulturens historia 4:7 — Progg, Punk & en gnutta hårdrock

Mats Jangdal

Kort om Mats Jangdal


Övervakning

Limerickar

Sälen (av Mikael Bäckman)

Essäer

Det religiösa inom oss och vårt tvivel

Kamp mot den ekonomiska dumheten

Artiklar

Jan Myrdal — den medvetne i en omedveten tid

Liberalerna och Bush

Politik

Deltar Blaskan i samhällsdebatten?

Kort om nationalism

Politiska kommentarer VII

Satir

Den svenska kommunismens sista idoler

Konst

Edward Munch — Moderna museet & Albert Edelfelt — Waldermarsudde

Böcker

Korta bokrecensioner VII

Staffan Källström — Framtidens katedral (medeltidsdröm och utopisk modernism)

Musik

Bright Eyes — I’m Wide Awake, It’s Morning & Digital Ash in a Digital Urn

Doves — Some Cities

Eric Wreckless — The Donovan of Trash

Håkan Hellström — Ett kolikbarns bekännelse

Joe Ely — en av countrymusikens outsiders

Judas Priest — Angel of Retribution

Kent — Max 500

Khonnor — Handwriting

Lars Gullin & Charles Mingus

M Ward — Transistor Radio

Marie Fredriksson hamnar vilse

Mercury Rev — The Secret Migration

Muddy Waters, Charley Patton & B.B. King and Eric Clapton

Musik i gränslandet mellan proggresiv musik och proggmusik

Pain — Dance with the Dead

Philadelphia Uncovered & Soul from the Cities Vol. 3 — Memphis

Silverbullit — Arclight (av Dr. Da Capo)

Singlar VII

Siwel — Siwel & Marc Carroll — World on a Wire

The Game — The Documentary

The Kills — No Wow

The Kinks — Are the Village Green Preservation Society

The Kleptones — From Detroit to J.A. & A Night at the Hip Hopera

Filmer

På TV

Killinggängets Fyra nyanser av brunt

The Sixties

Intervjuer

Intervju med Göran Greider