Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Bok

Katarina Falkenberg — Alkemistens röda längtan

Art Distribution

Katarina Falkenberg — Alkemistens röda längtan.Prima materia är ordet som den klassiska alkemin sökte som en metafysisk sökande efter den vises sten, guds första skapelses grundmateria. Det är något som Katarina Falkenberg har skrivit i sin debutbok om alkemistens sökande efter mänsklig visdom och bortom det. Katarina Falkenberg som medverkade i förra numret med en debattartikel har skrivit en bok om något som ligger undangömd i vår kulturella underjordiska historia. Bokens skönlitterära känsla är knappast bokens styrka, utan det ligger snarare på författarinnans kunskaper och ärliga sätt att beskriva just ett livs sökande och studerande av alkemins grundläggande andlighet. Boken är just den unga kvinnan Minas alltmera trängande behov av att förstå att omvärlden är större än vad vi tror. Särskilt handlar det om att hitta och söka utforska vår mänskliga sidas andliga sida men inte ur den normaliserade tron inom världsreligionerna, utan snarare bortom och försöka finna vad stor andlighets perspektiv egentligen handlar om och kan förmedla till oss människor. Boken handlar om att följa sin kallelse och ta emot livets hela härlighet. Men i trots och tvivel föds fröet till den verkliga insikten som leder till förståelse.

Boken är ett bra exempel på en bok som har klart budskap riktat till sina läsare men Katarina skriver inte läsaren på näsan, utan låter oss få hennes vision kring sitt ämne. En bok för sökare helt enkelt.

Iamyou.nu

Blaskan #8 2005