Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Serier

Fredrik Strömberg — Vad är tecknande serier?

Seriefrämjandet 2005

Simon Gärdenfors — Lura mig

Galago

Jan Stenmark — Örat mot väggen

Galago 2005

Jan Stenmark — Örat mot väggen.På frågan vad är serier så kan säga bilder med text som förmedlar något, alternativt kommunicerar med sina läsare. Fredrik Strömbergs avhandling är på ett sätt nödvändig men också lite för tillkrånglad i sina analysbegrepp. Särskilt som författaren vill förstå själva begreppet som får många hänvisningar men ändå är boken ett tillskott i främjandet av serier i Sverige. För den unge Simon Gärdenfors skriver ganska så konkreta serier i sitt nya album men lite väl stora bilder för att påvisa seriens budskap eller för att skapa en förståelig händelsekedja. Men det finns en naiv säker charm i hans serie. Den har inte samma distinkta humor som när Jan Stenmark under åren har givit oss sina klippbilder där textens surrealistiska upplevelse får en ironisk slutpoäng.

Simon Gärdenfors — Lura mig.Om man ställer dessa serier i mikroskopet så får man ändå en bild av seriens status i Sverige. Galago kan idag kännas lite trött och degig. Vi på Blaskanredaktionen suckar över seriens tillstånd, inget intressant sker med nya översättningar. Medan seriebutiken som specialiserar sig kan vara matnyttig. Avhandlingen däremot ställer adekvata frågor om vad som kan räknas vara serie.

Fredrik Strömberg — Vad är tecknade serier?Men frågan kan få olika svar utifrån vad man bedömer vara serie. Men om dess status i Sverige kan man ha åsikter som slutar i att vi har förlorad en kommersiell seriemarknad. För serien ute bland allmänheten har fått sig en törn. När vi Blaskan hyllar serien så gör vi det av den anledningen att den betyder mycket för samhällets utveckling. Jan Stenmarks bisarra texter till nästan naiva oskuldsfulla bilder spränger sönder moralen i samhället genom att punkter det oskyldiga. Men det är sådant som serier liksom film kan göra. Utvidga gränserna för det nya eller omöjliga. Det är därför vi hyllar serien som medium.

Blaskan #8 2005

Serier

Fredrik Strömberg — Vad är tecknande serier?, Simon Gärdenfors — Lura mig & Jan Stenmark — Örat mot väggen