Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Vänsterpartiet

Intervju

Lars Ohly

Lars Ohly.Vänsterpartiets företrädare Lars Ohly intervjuas här nedan om frågeställningar angående partiet. Ett parti som jag själv tillhört sedan 1997 men med en alltmera med kritisk begrundan. Jag tackar Lars Ohly för hans medverkan i denna intervju.


Fråga
Som ordförande för partiet har du ett ansvar att leda partiets politiska målsättningar. Men nu verkar partiet har tappat fokus och gått tillbaka till en ideologisk värdetomhet som mest upprepar gamla recept från 70-talet. Vad vill du som partiledare med partiet?
Svar
Att partiet skulle upprepa gamla recept från 70-talet är en bild som våra motståndare gärna målar upp. Jag vill, liksom en överväldigande majoritet av partiets medlemmar, vara med i den fortsatta utvecklingen av ett brett, modernt, öppet, feministiskt och socialistiskt parti. Men det är också viktigt att våga hålla fast vid värden som inte förändras över tid. Solidaritet och rättvisa blir aldrig omodernt.
Fråga
Om vi tittar på det nya ekonomiska program som är framtaget av partistyrelsen så verkar den vara dubbel. Den vill inte bara förstatliga infrastrukturen utan den vill gå längre och skapa en planhushållning i klassisk stil. Johan Lönnroth och en del andra har kritiserat programmet och menar att den underkänner flera års ekonomisk politik sedan 1993s kongress. Vill du utveckla det nya ekonomiska programmet för våra läsare lite kort?
Svar
Programmet är ett förslag från en arbetsgrupp. Paristyrelsen har inte tagit ställning till innehållet utan enbart gjort bedömningen att det är ett intressant underlag för diskussion. Dokumentet diskuterar och kommer med förslag till hur vi kan hantera några av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Hur ska vi få fler i arbete samtidigt som vi utvecklar arbetsrätt och anställningstrygghet? Hur kan arbetslivet demokratiseras och den makt som följer med ägandet utmanas? Ska det vara möjligt att med ett enkelt beslut i ett bolagsrum lägga ned även lönsam produktion utan någon som helst hänsyn till de sociala och samhälleliga konsekvenserna? Hur ska kvinnors rätt till rättvisa löner säkras och vad krävs för att männen ska ta större ansvar för det obetalda arbetet? Hur ska den offentliga sektorn både kunna växa och demokratiseras?
Det är möjligt att inte alla svar som dokumentet ger är de rätta men det är definitivt rätt frågor som ställs.
Jag ser fram emot en fortsatt diskussion om dokumentet. Det innehåller frågeställningar som vänstern har ett stort ansvar för att diskutera. Ingen annan kommer att göra det.
Fråga
Jag tycker att partiet varit både dunkelt och dubbelt i politiken det senaste året. Partiet säger sig bekämpa privatiseringar och upphandlingar inom offentliga sektorn. Men ändå är partiet med på att lägga ned, privatisera och sedan bekämpar man det i retoriken men gör något annat i sin maktutövning. Partiets företrädare brukar även då försvara sig med att om dom inte hade varit med så hade det varit värre. Hur upplever du detta som partiordförande? Är det en vrångbild jag målar upp?
Svar
Ja, jag tycker att det är en vrångbild. Det finns ganska få exempel på hur vänsterpartiet medverkat till privatiseringar. Men i den kommunala verkligheten kan vi ibland tvingas till kompromisser som det inte är min sak att recensera. I grunden är det ett resultat av att vi fått ett ökat inflytande och det innebär att du kan hitta många fler exempel på hur det inflytande har inneburit att det blivit bättre för de människor vi företräder.
Vårt motstånd mot utförsäljningar, privatiseringar och avregleringar är konsekvent. Det är bara ett litet antal privata företagsägare som blivit lyckligare av avregleringarna av elmarknaden, posten och järnvägen.
Fråga
Vänsterpartiet har haft en levande debatt på Vänsterpress och jag har som partimedlem själv varit med och debatterat. Jag skulle vilja höra hur det nya partiprogrammet stämmer överens med dagens verklighet. Vad anser du som företrädare för partistyrelsen om partiets ideologiska kompass i dag 2005?
Svar
Vi har ett bra partiprogram men det ska alltid vara föremål för diskussion och det är självklart att vi alltid ska vara öppna för förändringar i takt med att verkligheten förändras. Jag tycker inte att partiets ideologiska kompass förändrats. Jag har själv varit med i partiledningen i under hela den enorma utveckling som partiet genomgått sedan 1980-talet och den utvecklingen fortsätter, även om man från högerns håll gör allt man kan för att få väljarna att tro något annat.
Fråga
Det finns en del frågeställningar som partiet har problem med enligt mitt sätt att se. Först EU-frågan. Att vilja gå ur EU, även om det finns problem i dagens EU. Så är det inte bättre att stanna kvar i unionen och återskapa folkets EU. Att vilja ta bort kärnkraften när alternativen antagligen förskräcker eller inte finns väl utvecklat. Vad är din personliga uppfattning av dessa två frågor till exempel?
Svar
Jag är motståndare till både EU och kärnkraften. I båda fallen respekterar jag resultaten av de folkomröstningar som varit. Det betyder att jag vill fortsätta att jobba för en avveckling av kärnkraften. Kärnkraften är inte långsiktigt hållbar. Uranbrytningen har förödande miljökonsekvenser, slutförvaringen av avfallet är inte löst vilket är ett hot mot kommande generationer och konsekvenserna vid olyckor är enorma. Därför måste alternativen till både kärnkraft och fossila bränslen utvecklas.
Svenska folket har sagt att vi ska vara med i EU och det får vi respektera. Vänsterpartiet jobbar aktivt inom Unionen för en vänsterpolitik. Men vi håller fast vid vår kritiska hållning till en odemokratisk union som kraftigt försvårat för oss att bedriva en rättvis och solidarisk politik. Vi ser tydligt de negativa konsekvenserna av en allt mer urholkad alkoholpolitik, hårdnande flyktingpolitik och attackerna mot kollektivavtalen och fackliga rättigheter bara för att nämna några områden.
Dessutom har alla förändringar som gjorts sedan Sverige blev medlem 1995 gått i fel riktning. EU-kommissionen, ministerrådet och EU-parlamentetet har fått alltmer makt på bekostnad av de nationella parlamenten och därmed har rösträtten devalverats.
Fråga
Arbetslösheten är stor och förslagen från borgerligheten är som vanligt farliga för arbetstagaren. Många upplever dagens sammarbetspartnerskap med Miljöpartiet och sossarna som lappa och laga. Vad har du för idéer när det gäller att få ned arbetslösheten i Sverige?
Svar
I grunden handlar det om att fortsätta arbeta för en ekonomisk politik där full sysselsättning är det överordnade målet. Kommunernas möjlighet att anställa fler måste öka. De offentliga investeringarna ska öka vilket även kommer det privata näringslivet till godo. Det behövs en offensiv näringspolitik, ökat bostadsbyggande, satsningar på forskning och utbildning. Rättvisa är produktivt, genom en omfördelning från dem som har mycket till dem som har mindre ökar vi efterfrågan på varor och tjänster.
Fråga
Min sista fråga berör partiets framtid. Kommer man kräva regeringsposter om det skulle gå bra i valet 2006? Med ansvar så måste man utforma en trovärdig politik och då undrar jag har vänsterpartiet lyckas senaste åren sedan 2002 med att uppfylla en del av målen?
Svar
Min ambition är att vi efter valet ska kunna bilda en vänsterregering där vänsterpartiet ska ingå. De samarbetsformer vi har haft hitintills är, för att använda Göran Perssons ord, tömt på sin kraft. Politiken har under de senaste två mandatperioderna till stora delar handlat om att försöka återställa och lindra effekterna av 1990-talets nedskärningspolitik. Nu finns det möjlighet till en mer offensiv vänsterpolitik och om väljarna ger stöd för en sådan är det självklart att vi ska vara med och föra den i regeringsställning.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #11 2005

Stefan Hammarén

Boknytt

Im memoriam Great man

Smått

Thommy Sjöberg

Rouen, Le Havre och D-Day stränder — Tour de Monet

Patrik Törnkvist

Alla får inte komma och titta på riksdagen

Astrid Boman

Mörkläggning

National eller socialdemokrater?

Vi får det vi ger

Miss Vampyria

Internationell metal

Resereportage

Sofiero Slott, Hovs Hallar & Norrvikens trädgårdar

Konst

Dawid Merit på Carl Millesgården

Holländsk guldålder, Rembrandt, Fran Hals och deras samtid på Nationalmuseum

Politik

Det radikala året 68 och varför det var ett bra år

Politiska kommentarer XV

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet i kris? — samtal med Johan Lönnroth


Intervju med Lars Ohly


Vänsterpartiet som krisfenomen

Essäer

Orhan Pamuk som författare och turkiskt sanningsvittne

Artiklar

30 år sedan Piers Paolo Pasolini mördades

Ingmar Stenroth — Sveriges rötter: En nations födelse & Bo Stråth — Union och demokrati: De förenade rikena Sverige-Norge 1814–1905

Tiina Rosenberg, Judith Butler och FI

Tomas Bodström är på gång igen

Tidskrifter

Nova Science Fiction är här igen

En ny suverän webbtidskrift — Stalker

Serier

Green Lantern

Böcker

Fredrik Strage — Fans

Korta bokrecensioner XV

Torbjörn Säfve — Minnessamlaren: Om mitt liv och läsande

Backspegeln.

Dead Boys — Younger, Louder & Snottier (The Rough Mixes)

Musik

Black Rebel Motorcycle Club — Howl

Crashdiet — Rest in Sleaze

Depeche Mode — Playing the Angel

Franz Ferdinand — You Could Have It So Much Better

Gamma Ray — Majestic

Louise Hoffsten — From Linköping to Memphis, Tomas Andersson Wij — TAW & Christian Kjellvander — Faya

Isolation Years — Cover the Distance & El Perro Del Mar — Look! It’s El Perro Del Mar!

Janis Joplin — Pearls

Korta musikrecensioner XI

Kreuzweg Ost — Edelrost

Laleh — Laleh

Lil’ Kim — The Naked Truth & The Mitchell Brothers — A Breath of Fresh Attire

Lucinda Williams — Live @ The Fillmore

Mauro Scocco — Herr Jimsons äventyr

Neil Young — Prairie Wind

Randy — Randy the Band

Suburban Kids with Biblical Names — #3

The Editors — The Back Room & The Rakes — Capture

The Essex Green — The Long Goodbye

The Magnetic Fields — i

The Posies — Every Kind of Light

Ulf Lundell — Högtryck

Weeping Willows — Singles Again

DVD

Monty Python — Livet é pyton & Helan & Halvan — The Golden Collection

Filmer

På TV

Martin Scorsese — Bob Dylan: No Direction Home

TV-serier VI