Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Artikel

Det är banne mig dags att vi återerövrar Sverige!

Sara Lidman varnade tidigt för att Sverige håller på att ges bort utan att vi märker det. Hövdingarna Rosengren och Andersson har i brev erbjudit den nordligaste tredjedelen av Sverige till internationella militärövningar. Detta har vi blivit informerade om, dock ej tillfrågade. Det är också sagt att i förlängningen kan kanske, eventuellt nya arbetstillfällen att skapas. Vem vågar då höja sin röst i det arbetsfattiga Norrland?

Men vad opinionen inte vet är detta: Att området är, enligt Karl Leiflands utredning, tänkt att användas för nya vapentyper, främst sådana som är flygburna och ny ammunition med nya former av drivmedel. Dessutom ser man möjligheten att ostört kunna testa försvarsvapen mot såväl kemisk som biologisk krigsföring. I det senare fallet kan man räkna med att övningarna blir skarpa, dvs. att man kommer att använda sig av biologiska och kemiska stridsmedel för att se huruvida de motåtgärder man satt in är verkningsfulla.

Vår regering hävdar att hänsyn till miljön kommer att beaktas. Men när svensk expertis kan hävda att utarmat uran inte utgör fara för den levande organismen. Vilken tilltro kan vi då sätta till en sådan försäkran? När bevisligen Irakiska och Iranska samt Vietnamesiska barn föds med groteska missbildningar i de områden där mödrarna varit utsatta för utarmat uran. När bevisligen soldater som har deltagit i Gulfkriget och även svenska soldater som befunnit sig i Jugoslavien drabbats av flera sorters cancer.

Hur kommer djur och växtliv att beröras av jetbränslet som kommer att spys ut över Europas sista och största vildmarker?

Och hur kommer vi människor att påverkas? Förutom att allemansrätten inskränks, vilken hänsyn kommer utländsk militär att visa i det glest befolkade Norrland? Räkna kallt med att det ”ofarliga” utarmade uranet kommer att finnas med i vapentesterna. Det handlar ju om att behärska mekaniska, akustiska, kemiska, biologiska och nukleära stridsmetoder. Kan vi kanske också ovetande få agera som försökskaniner? Den frågan är högst relevant att ställa med tanke på hur militär tidigare utfört experiment. Manhattan projektet vid utprovningen av de första atombomberna är ett exempel då tusentals civila i USA och andra länder, ovetande fick agera försökspersoner. Ett annat experiment utfördes av OTRAG ett västtyskt företag på 70-talet. Man hyrde för egen och USA:s räkning ett 75000 kvadratkilometer stort område i Zaire. Det officiella huvudsyftet var att prova ut raketdrift för missilbärande raketer men också andra vapentyper fick användas utan att befolkningen fick skadestånd. Golden Gatebron 1950 då spreds Bacillus Globii samt Serratia Marcescens, två ganska harmlösa bakterier. Experimentet krävde därför inte många dödsoffer. Det var mestadels redan sjuka och människor med nedsatt immunförsvar som dog.

Vilken insyn kommer den svenska regeringen och det svenska folket att kunna ha i utländska militära tester? Det kan ni nog själva räkna ut. Det som skrämmer mig allra mest är ändock de stora mediernas tystnad om dessa planer. Detta är ett projekt som har smugit sig förbi oss som det berör.

Var fanns våra riksdagspolitiker när detta beslut fattades i dec. förra året?

Astrid Boman

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #12 2005

Stefan Hammarén

Im memoriam Great Man II

Lenn Christerson — Elden är tusentals år

Thommy Sjöberg

Ett öga rött

Fredrik Runebert

Ett grundtrygghetssystem erbjuder både frihet och trygghet

Astrid Boman

Det är banne mig dags att vi återerövrar Sverige!

Kejsaren har inga kläder

Konspirationsteori

Kriget mot terrorismen är en bluff

Rättsröta

Bo Hellgren

Öppet brev till Sveriges Radios styrelse — Klarspråk tillbaka — i yttrandefrihetens namn!

Sverige hotas av militär ockupation!

Artiklar

Antisemitism i Sverige

EU — den svenska hopplösa trons sammanslutning

Kampen om demokratin

Liberaler = nyliberaler — är dom bekymrade?

Så var det det här med Pastor Åke Green

Essäer

David Toop — Haunted Weather & Mark Prendergast — The Ambient Century

Herman Hesse (1877–1962) intar den litterära scenen igen

Blaskan-hjältar

Blaskan-hjältar som vi beundrar och älskar

Tidskrifter

Opus — ett klassiskt magasin för musikintresserade

Re:Public Service #2

The Word

Böcker

Erik Wijk — Allting har hänt

Jared Diamond — Undergång: Civilisationernas uppgång eller fall

Jeremy Black — Bilder av världen: Kartornas historia

Korta bokrecensioner XVI

Stefan Wermelin & Staffan Schöier — Svenska ord & Co: Hasse & Tage — Saga & sanning

Tomas von Vegsack — Stockholm 1851 (Staden, människorna och den konservativa revolten)

Krautrock

Krautrock — en inledning


Amon Düül & Amon Düül 2 — Historien om ett av de första krautrock-banden

Ashra, Tangerine Dream & Klaus Schulze

Can — Krautrockens klassiker och själens ingenjörer

Kebnekajse — bandet som elektrifierade den svenska folkmusiken

Kraftwerk

Kraftwerk — den elektroniska musikens mästare

Kraftwerk — Krautrockens legendarer

Kraftwerk — Autobahn

Neu! — Krautrockens mytologiska ängel

Träd, Gräs och Stenar — den svenska progressiva krautrockens främsta band

Van der Graaf Generator

Älgarnas Trädgård

I utkanten av Krautrock

Musik

Alice Cooper — Dirty Diamonds (Dr. Indie)

Alice Cooper — Dirty Diamonds (Dr. Rock)

Annihilator — Schizo Deluxe

Audio Bully — Generation

Audioslave — Out of Exile

Babyshambles — Down in Albion

Broadcast — Tender Buttons

Broken Social Scene — Broken Social Scene

Chicks on Speed — 99 Cents

Clawfinger — Hate Yourself with Style

Dr. Indie plockar fram några bortglömda blueslåtar

Eva Dahlgren — Snö

Juana Molina — Tres Cosas

Korta musikrecensioner XII

Madonna — Confessions on a Dance Floor

Madonna — Hung Up

My Morning Jacket — Z

Paganus — Memento Mori

Per Gessle — C’mon/Jo-Anna Says

Rammstein — Rosenrot (Dr. Rock)

Rammstein — Rosenrot (Dr. Da Capo)

Reverend Horton Heat — Revival

Subsonic Mind — Under Your Skin

Sven Zetterberg — vår tids främste bluesartist

Filmer