Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Artikel

Ett grundtrygghetssystem erbjuder både frihet och trygghet

Nationalekonomen Lars Calmfors har tydligt förklarat att sänkt A-kassa ger fler jobb. Till skillnad från taktiska politiker kan Calmfors förhålla sig till verklighetens logik. Ett samhälle måste välja mellan höga ersättningsnivåer eller hög sysselsättning. Till skillnad från Allians för Sverige vågar Calmfors betona att sänkta ersättningar leder till lägre löner vilket i sin tur ökar sysselsättningen. En ökad sysselsättning leder i sin tur till ökad produktivitet och därmed ökat välstånd inkl. högre löner.

Det måste bli mer lönsamt att arbeta och anstränga sig. Människor är rationella nog att anpassa sig efter systemen. Om ett visst beteende lönar sig kommer människor att rätta sig efter det. Det betyder inte att människor är lata. Det betyder att människor inte agerar emot sina egna intressen. När systemet erbjuder förmåner är inte folk dummare än att de tar emot förmånerna. Politiker ser då möjligheten att köpa röster genom att erbjuda ännu bättre förmåner och där kommer överbudspolitiken igång. Denna överbudspolitik har konsekvent lett till att vi levt över våra tillgångar och detta är grunden till de problem vi har med arbetslöshet, sjukskrivningar och en vacklande offentlig sektor.

Men det räcker inte att öka arbetskraftsutbudet, dvs. att försöka få fler människor i arbete. Efterfrågan på arbete måste också öka. En sänkt inkomstskatt kan förvisso påverka konsumtionen och därmed företagens anställningsvilja, men frågan är om det räcker. Det är här som Allians för Sverige har misslyckats. Alliansen har till skillnad från vänsterkartellen lyckats skapa en bra utbudspolitik men det räcker inte för att bevara välståndet i landet. För att uppnå en högre efterfrågan måste Allians för Sverige kräva ännu lägre skatter för företagare och ännu mer avregleringar än hittills. Allians för Sverige har dock förstått att lösningen inte främst ligger hos storföretagen utan hos småföretagen som betyder mer i kampen för högre sysselsättning.

Centerpartiet utvecklade en viktig princip under ATP-striden på 1950-talet. Centerpartiet föreslog då att folkpensionen skulle höjas så att människor skulle kunna leva på den. Den som ville ha mer i pension fick teckna en frivillig försäkring, spara i bostäder eller något likvärdigt. Idén är inte omodern, tvärtom, den är troligen lösningen på de samhällsproblem som inom en snar framtid kan komma bli oss övermäktiga.

Staten borde fokusera mer på sina kärnverksamheter, dvs. att skydda människor genom polis, försvar och rättsväsende. Staten borde också förbättra grundtryggheten och garantera att alla får en ersättning lika för alla oavsett vad som händer. Till grupper med särskilda behov måste dock staten erbjuda ännu mer stöd. En sådan grundtrygghet skulle kunna ligga på 7 000 kr till 9 000 kr i månaden och denna ersättning kräver en motprestation i form av en samhällstjänst. Den som vill ha ersättning efter tidigare inkomst, såsom idag, får teckna egna försäkringar. Idag är det nämligen så att av 10 skattekronor går 8 kronor till dig själv. Varför skulle inte du kunna behålla dessa åtta kronor och själv bestämma hur pengarna ska investeras? Genom att införa ett grundtrygghetssystem skulle faktiskt omfördelningen kunna öka. Skattepengarnas rundgång inom medelklassen skulle minska och alltfler skulle vara oberoende av staten.

Ett sådant system skulle också bygga på en platt skatt, dvs. alla betalar samma procentsats oavsett inkomst till skillnad från idag där staten har lagt en straffskatt på utbildning, framgång, flit, mod och risktagande. Detta bör kombineras med ett generöst grundavdrag för att undvika negativa marginaleffekter. Dagens system attackerar rikedomen medan ett grundtrygghetssystem skulle attackera fattigdomen vilket torde vara huvudsaken. Ett skattesystem ska inte konstrueras efter avundsjuka och missunsamhet utan efter förnuft, enkelhet och rättvisa principer.

Fredrik Runebert

Liberalkonservativ balans

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #12 2005

Stefan Hammarén

Im memoriam Great Man II

Lenn Christerson — Elden är tusentals år

Thommy Sjöberg

Ett öga rött

Fredrik Runebert

Ett grundtrygghetssystem erbjuder både frihet och trygghet

Astrid Boman

Det är banne mig dags att vi återerövrar Sverige!

Kejsaren har inga kläder

Konspirationsteori

Kriget mot terrorismen är en bluff

Rättsröta

Bo Hellgren

Öppet brev till Sveriges Radios styrelse — Klarspråk tillbaka — i yttrandefrihetens namn!

Sverige hotas av militär ockupation!

Artiklar

Antisemitism i Sverige

EU — den svenska hopplösa trons sammanslutning

Kampen om demokratin

Liberaler = nyliberaler — är dom bekymrade?

Så var det det här med Pastor Åke Green

Essäer

David Toop — Haunted Weather & Mark Prendergast — The Ambient Century

Herman Hesse (1877–1962) intar den litterära scenen igen

Blaskan-hjältar

Blaskan-hjältar som vi beundrar och älskar

Tidskrifter

Opus — ett klassiskt magasin för musikintresserade

Re:Public Service #2

The Word

Böcker

Erik Wijk — Allting har hänt

Jared Diamond — Undergång: Civilisationernas uppgång eller fall

Jeremy Black — Bilder av världen: Kartornas historia

Korta bokrecensioner XVI

Stefan Wermelin & Staffan Schöier — Svenska ord & Co: Hasse & Tage — Saga & sanning

Tomas von Vegsack — Stockholm 1851 (Staden, människorna och den konservativa revolten)

Krautrock

Krautrock — en inledning


Amon Düül & Amon Düül 2 — Historien om ett av de första krautrock-banden

Ashra, Tangerine Dream & Klaus Schulze

Can — Krautrockens klassiker och själens ingenjörer

Kebnekajse — bandet som elektrifierade den svenska folkmusiken

Kraftwerk

Kraftwerk — den elektroniska musikens mästare

Kraftwerk — Krautrockens legendarer

Kraftwerk — Autobahn

Neu! — Krautrockens mytologiska ängel

Träd, Gräs och Stenar — den svenska progressiva krautrockens främsta band

Van der Graaf Generator

Älgarnas Trädgård

I utkanten av Krautrock

Musik

Alice Cooper — Dirty Diamonds (Dr. Indie)

Alice Cooper — Dirty Diamonds (Dr. Rock)

Audio Bully — Generation

Audioslave — Out of Exile

Babyshambles — Down in Albion

Broadcast — Tender Buttons

Broken Social Scene — Broken Social Scene

Chicks on Speed — 99 Cents

Clawfinger — Hate Yourself with Style

Dr. Indie plockar fram några bortglömda blueslåtar

Eva Dahlgren — Snö

Juana Molina — Tres Cosas

Korta musikrecensioner XII

Madonna — Confessions on a Dance Floor

Madonna — Hung Up

My Morning Jacket — Z

Paganus — Memento Mori

Per Gessle — C’mon/Jo-Anna Says

Rammstein — Rosenrot (Dr. Rock)

Rammstein — Rosenrot (Dr. Da Capo)

Reverend Horton Heat — Revival

Subsonic Mind — Under Your Skin

Sven Zetterberg — vår tids främste bluesartist

Filmer