Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Artikel

Bioterrorism

Bakgrund

Med bioterrorism menas: hot om användning eller användning av biologiska ämnen för att orsaka skada, från individer eller grupper som motiverar sin verksamhet utifrån politiska, ekonomiska, religiösa, ekologiska eller andra ideella skäl. Här skulle man också kunna tillägga etniska skäl.

Vapentest?

Min konspirationsteori är snart inte gällande som teori. Det är en reell verklighet. När man gick ut med nyheten att man vid Fort Detrick framställt en etnisk hjärtmedicin som skulle gynna den svarta befolkningen stod det också klart att det etniska biologiska vapnet fanns. Om det är tänkt att användas vet vi dock inte. Ett antal mikrobiologer som sysslat med forskning omkring det etniska biologiska vapnet har mördats. Antalet sägs vara fjorton. Jag har fått fram sju namn med anknytning till Fort Detrick. Varför skulle de tystas? Ansåg man att de var en säkerhetsrisk? Drabbades dessa forskare av ett samvete och bestämde sig för att inte medverka i eventuella planer? En undran till i detta sammanhang. Varför har forskare vid Fort Detrick begärt att få gräva upp kroppar efter människor som avlidit av spanska sjukan för att få ta DNA ifrån dessa?

I en liten isolerad djungelby i Peru har indianerna drabbats av en mystisk sjukdom. Enligt smittsskyddsläkarna liknar den Gula febern, men är trots allt inte identisk med den sjukdomen. Fort Detrick har fått sina siffror! 80% av de smittade avlider.

Precis som påstås angående ebolasmittan kan detta virus komma från något djur, säger man. Jag hävdar att det är ett vapentest. Jag anklagar USA för bioterrorism.

Till er som kräver bevis säger jag: Enligt gällande terrorlag hamnar bevisbördan hos den anklagade, i detta fall USA. Det är hur som helst ett mycket effektivt vapen och svårt att spåra. Det är med andra ord mycket svårt att finna bevis. Här får logiken tala. Ett nytt etniskt biologiskt vapen är framställt. En avlägsen isolerad indianby drabbas av en sjukdom som aldrig funnits. Går vi tillbaka lite i historien vet vi att biologiska vapen testats förut på människor och djur av alla stormakter som sysslar med sådan forskning.

Sjukdomar

Det finns ett stort antal olika listor över vilka sjukdomar som kan användas för bioterror. Till de mer genomarbetade hör den som tagits fram av CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

I praktiken kan nästan alla sjukdomsframkallande patogener användas för bioterrorism allt beroende på vilken effekt som eftersträvas.

Till de sjukdomar som vanligen nämns hör antrax, smittkoppor, tularemi, blödarfebrar (ebola), botulism, pest och Q-feber.

Jag har en osäker uppgift om att det vid en fredsdemonstration utanför Vita Huset i Washington uppmättes höga halter av tularemi-virus i luften (tularemi=harpest)

Men jag har inte kunnat få denna uppgift bekräftad.

Hotbild

Utgör biologiska vapen ett hot mot mänskligheten eller inte? Så länge som militär är inblandade i virusforskning utgör det alltid ett hot. Forskning kring virus och bakterier måste förekomma, men under rigorösa säkerhetsföreskrifter och utan militär inblandning. När man nu är i besittning av det etniska bio-vapnet är hotet större. Då kan man slå ut andra befolkningsgrupper och skona sina egna vilket är svårare vid tillexempel kärnvapenanvändning.

Världen har idag massförstörelsevapen nog att utplåna världens befolkning många gånger om. I stället för kapprustning borde man satsa på avrustning och fred. Bidrar Sverige i någon mån till avrustningen? Gå in på ISP:s sidor (inspektionen för strategiska produkter) och se hur mycket vapen Sverige exporterade förra året även till krigförande stater. En annan värld är möjlig.

Astrid Boman

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2006

Stefan Hammarén

Recension: av Dada öst-bok

Thommy Sjöberg

Kulturarbetare

Astrid Boman

Bioterrorism

Den demokratiska diktaturen

Diktakrati eller demotur

En svensk tiger

”Vi är omgivna av en gobeläng av lögner.”

What’s going on over there?

Rolf Nilsson

De hemlösas omständigheter

Ingvar Lundgren

Harold Pinters ord i vår vardag

Konst

Waldemarsudde: Myt och landskap — Ulf Wahlbergs retrospektiva konst

Artiklar

Dan Persson — Nationalism — högern och vänsterns tolkningar

Iran, Irak, Israel och Bush

Politiska partier — behövs dem?

Junilistan

Nils Lundgrens egna parti Junilistan … eller?

Tecknade serier

Schassen & Knasen #6 2005

Böcker

Carl-Henning Wijkmark — Sanningen bakom oss

Korta bokrecensioner XVII

Simon Sebag Montefiore — Potemkin och Katarina den stora: En kejserlig förbindelse

Små notiser där litteraturen spelar roll

Krautrock del II

Lite mera om Krautrock

Hans Edler — elektronikpopens särling och musikarrangör

Rick Wakeman — en vandrande symfoniorkester

Instrumentell gitarr-, synt- och space-musik från 70-talet

Vangelis — drömmaren inom syntmusiken

Backspegeln.

Iggy Pop & The Stooges — The Stooges

Musik

Cat 5 — Play this Loud/Sexy

Enya — Amarantine

Golden Afrique Vol. 1

Kate Bush — Aerial

Kent — The Hjärta & Smärta EP & Sophie Zelmani — A Decade of Dreams

Kim Wilde — The Ultra Selection

Korta musikrecensioner XIII

Madonna — I’m going to tell you a secret & Confessions on a Dance Floor

Matthew Herbert — Plat du jour

Musikkommentarer V

Mylo — Destroy Rock & Roll

Paul Anka — Rock Swings

Per Gessle — Son of a Plumber

Sizzla — Soul Deep

The Arcade Fire — Arcade Fire

The Cardigans — Super Extra Gravity

The Embassy — Tacking

The Similou — So Hot Right Now

The Strokes — The First Impressions of Earth

The Supremes — Gold

Thåström — Skebokvarnsv. 209

Tony Iommi & Glenn Hughes — Fused

Tony Martin — Scream

Willie Nelson — Countryman

Dr. Da Capos årsbästa 2005

Dr. Indies årsbästa 2005

Filmer

På TV

TV-serier VII