Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Artikel

De hemlösas omständigheter

Jämför de omständigheter som hemlösa i dag lever under med vad övriga människor i samhället ställer för krav ifråga om grundläggande rättigheter på ett tydligt och lätt åskådligt sätt.

Gör det på ett sådant sätt att det är omöjligt att undgå det uppenbara. Det uppenbara som den stora majoriteten på olika sätt undviker att ta till sig. Ofta hänvisar en bred allmänhet till det rättfärdiga i att arbeta och smiter därigenom från sambandet mellan deras eget välstånd och de argument som har att göra med grundläggande mänskliga rättigheter. Argument som bl.a används mot arbetsgivare.

Fackföreningar bygger upp hela organisationer på att värna om grundläggande rättigheter. Dessa organisationer använder i sina förhandlingar argument som grundar sig på vår gemensamma syn på skälig standard. Om nu dessa argument i sig självt skall ha någon mening så måste de vara hållbara och kunna stå för sig själv. Grundläggande rättigheter är en mänsklig angelägenhet. De gäller alla oavsett ras, kön eller politisk tillhörighet. När vi inom vissa grupper kopplar dessa argument till, exempelvis, arbetsprestation urholkar vi innebörden både av det vi ser som skälig levnadsstandard och det vi ser som arbetsprestation. Om det är så att stora grupper i samhället tycker sig prestera viktigare och mer värdefulla saker än andra och dessutom gör detta på bekostnad av andra människors skäliga levnadsstandard måste hela vår syn på de mänskliga rättigheter som Sverige ställt sig bakom omformuleras. Sambandet gäller förklaringsmodeller och attityder. Något som resulterar i ett direkt handlande. Hemlösa blir nekade sovplatser, tillträde m.m. m.m. Detta görs med den goda stora majoritetens stöd.

Väktare, vårdpersonal, boende, socialarbetare handlar alla utifrån denna hållning. Om våra ekonomer var intresserade av att räkna på vad detta synsätt leder till i kostnader för bl.a. våra hemlösa skulle de komma fram till att varje dag som vi upprätthåller det så görs det på bekostad av dessa redan utsatta. Eftersom vi hela tiden är i behov av att rättfärdiga det som vi någonstans i vårt inre förstår är orättfärdigt skulle samma ekonomer kunna räkna på betydande merkostnader i ett vansinnigt socialförsäkringssystem där pengar snurrar runt mellan olika i grunden meningslösa instanser som provisoriska boenden, kontrollsystem, vaktstyrkor, utredningar m.m. m.m. Verksamheter som alla har sin källa i vårt behov av att göra rätt på bekostnad av de som gör fel. Bakom alla dessa arbetsinsatser finns fackföreningar som värnar om sina medlemmars villkor. De gör inte sällan detta ut ifrån mänskliga grundläggande rättigheter. Därför tror jag att just den jämförelsen kommer att göra det som idag går att smita från lite svårare att smita från.

Rolf Nilsson

Ordf. För. Stockholms hemlösa

Föreningen Stockholms Hemlösa |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2006

Stefan Hammarén

Recension: av Dada öst-bok

Thommy Sjöberg

Kulturarbetare

Astrid Boman

Bioterrorism

Den demokratiska diktaturen

Diktakrati eller demotur

En svensk tiger

”Vi är omgivna av en gobeläng av lögner.”

What’s going on over there?

Rolf Nilsson

De hemlösas omständigheter

Ingvar Lundgren

Harold Pinters ord i vår vardag

Konst

Waldemarsudde: Myt och landskap — Ulf Wahlbergs retrospektiva konst

Artiklar

Dan Persson — Nationalism — högern och vänsterns tolkningar

Iran, Irak, Israel och Bush

Politiska partier — behövs dem?

Junilistan

Nils Lundgrens egna parti Junilistan … eller?

Tecknade serier

Schassen & Knasen #6 2005

Böcker

Carl-Henning Wijkmark — Sanningen bakom oss

Korta bokrecensioner XVII

Simon Sebag Montefiore — Potemkin och Katarina den stora: En kejserlig förbindelse

Små notiser där litteraturen spelar roll

Krautrock del II

Lite mera om Krautrock

Hans Edler — elektronikpopens särling och musikarrangör

Rick Wakeman — en vandrande symfoniorkester

Instrumentell gitarr-, synt- och space-musik från 70-talet

Vangelis — drömmaren inom syntmusiken

Backspegeln.

Iggy Pop & The Stooges — The Stooges

Musik

Cat 5 — Play this Loud/Sexy

Enya — Amarantine

Golden Afrique Vol. 1

Kate Bush — Aerial

Kent — The Hjärta & Smärta EP & Sophie Zelmani — A Decade of Dreams

Kim Wilde — The Ultra Selection

Korta musikrecensioner XIII

Madonna — I’m going to tell you a secret & Confessions on a Dance Floor

Matthew Herbert — Plat du jour

Musikkommentarer V

Mylo — Destroy Rock & Roll

Paul Anka — Rock Swings

Per Gessle — Son of a Plumber

Sizzla — Soul Deep

The Arcade Fire — Arcade Fire

The Cardigans — Super Extra Gravity

The Embassy — Tacking

The Similou — So Hot Right Now

The Strokes — The First Impressions of Earth

The Supremes — Gold

Thåström — Skebokvarnsv. 209

Tony Iommi & Glenn Hughes — Fused

Tony Martin — Scream

Willie Nelson — Countryman

Dr. Da Capos årsbästa 2005

Dr. Indies årsbästa 2005

Filmer

På TV

TV-serier VII