Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Sök på Blaskan

Intervju

Enpartistaten

Det finns organisationer som gärna deklarerar sig att vara neutrala eller opolitiska. Och om borgerliga politiker arbetar inom Timbro till exempel eller direktörer uttalar sig så gör dom det som individer. Svenskt Näringsliv och Timbro låtsas att dom står för något utanför politiken Däremot så anklagar dom LO eller facken för vara för mäktiga och vara ett särintresse som med hjälp av socialdemokratin styr Sverige. Men själva för dom krig och då talar vi ideologiska krig mot fack och andra som står ivägen för nyliberalisering och den ganska så omänskliga politik som dessa organisationer vill ha hjälp att införa. En dödstöd mot välfärd och öppning till en skoningslös arbetsmarknad där direktörerna skapar marknaden som dom styr över våra huvuden. Nu är det så att Timbro och svensk näringsliv vill förvandla sig som offer för en girig fackförening. Det vill säga samma direktörer som plundrade ut hela Skandia, samma direktörer som beviljar sig själva miljoner/miljarder bonusar på småägares bekostnad och sedan har mage att påstå att arbetstagare har för höga löner alternativt är lata oduglingar som gillar att lyfta arbetslöshetsunderstöd vid arbetslöshet. Den här sajten Enpartistaen skall ses som en del i propagandan för systemskifte och ett försvar för en arbetsmarknad som tillhör 1800-talet.

Länkar till Enpartistaten som jag här intervjuar via mejl — Enpartistaten | Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige


Fråga
Jag läser i eder programförklaring att ni vill ta fram konsekvenserna när ett parti som socialdemokratin sitter vid makten och staten växer ihop med partiet. Är det verkligen så illa ställd i Sverige att parti/stat växer ihop. Är det inte en organisk naturlig process att ett parti omorganiserar en stat till att utvecklas i en speciell riktning i samhället?
Svar
Ja, så illa är det. Visserligen är det logiskt att samhället formas efter de idéer som finns i det parti som har makten. Men det är något helt annat än att ett parti växer ihop med myndighetssverige. Vi ser det i utnämningsmakten, när en tjänsteman på partiet (som alltså inte på något sätt arbetar för någon myndighet) är med på hemliga sändlistor från underrättelseorgan och i offentliga myndigheter som bildar opinion åt partiet.
LOs roll i detta måste också lyftas fram för att helhetsbilden ska bli tydlig. Det är extremt osunt att en intresseorganisation som representerar färre än en tredjedel av väljarna ska kunna köpa sig makten, gång efter gång. Hälften av LO:s medlemmar är inte ens socialdemokrater, och ändå ger LO 500 miljoner till partiet i varje val. Faktum är att en sjättedel av väljarna står för över 80 procent av alla pengar som spenderas i ett val. Det är farligt nära korruption.
Fråga
Jag skulle vilja veta om inte ni ser samhällsutvecklingen som ni anser socialdemokratin står för vid långt maktinnehav, som maktfullkomliga. Skulle inte ett långt borgerligt regeringstyre med stöd av svensk näringsliv som ni är en del av hamna i samma läge som Socialdemokrati/LO efter några decennier?
Svar
Vår udd är inte primärt riktat mot någon särskild rörelse, utan mot företeelser. Socialdemokratins långa maktinnehav gör dock att maktfullkomligheten återfinns i just Rörelsen. Men det finns också vissa mekanismer inom Rörelsen som stimulerar sådant beteende. Några exempel är att regeringen tenderar att ignorera att den är en minoritetsregering, att inte ta Riksdagen och dess utskott på allvar och att se sig själv som folket trots att den representerar färre än fyra av tio personer. I dagarna kom det ju också fram att TCO och SACO tillsammans har fler medlemmar än LO.
Om borgerligheten agerade på samma sätt som arbetarrörelsen skulle det vara ett lika stort problem. Förutsättningarna för en lika osund koppling mellan en borgerlig regering och Svenskt Näringsliv som mellan SAP och LO finns dock inte. Moderaterna gör ju allt de kan för att distansera sig från näringslivets organisationer. Svenskt Näringsliv är vidare en partipolitiskt neutral organisation. Borgerliga personer har också ett större intresse för näringslivsfrågor och arbetar därför gärna i företag. Därför färgas offentliga myndigheter inte av borgerliga personer i lika hög grad.
Fråga
Det jag ser när jag studerar er sajt Enhetsstaten så är udden riktat mot speciellt fackföreningsrörelsen och socialdemokratin. Eftersom ni är verksamma inom näringslivets tankesmedja Timbro så är inte detta en del i årets valstrid 2006. Där ni av ideologiska skäl granskar politiska motståndare till er egen idé om hur samhällets skall organisera. Skulle ni kunna utveckla varför sajten kom till nu för våra läsare.
Svar
Förklaringen till att enpartistaten.se kom till nu är att jag (Fredrik) som hade idén började arbeta på Timbro vid årsskiftet.
Fråga
Samhällets myndigheter skall vara oberoende regering och endast riksdagen bör hålla koll på myndigheter. Vad är det största problemen med dom granskande myndigheterna anser ni. Är det regeringens utnämningspolicy som snevrider oberoendet i Sverige?
Svar
Det är inte myndigheternas granskning som är problemet, även om vi har alldeles för tandlösa myndigheter som granskar den exekutiva makten (regeringen), utan hur myndigheter används i partipolitiska syften. Sverige har, till skillnad från många andra länder, en tradition av självständiga myndigheter. Dessa och deras företrädare uppfattas också som självständiga. Om de då växer ihop med det regerande partiet blir myndigheterna som en del i Rörelsen. Detta är ett mycket allvarligt demokratiskt problem. Ett exempel är att chefen för AMS har varit socialdemokratisk sedan myndigheten kom till. Myndigheterna fylls med lojala och partianknutna människor. Hur ska en ny majoritet i riksdagen då kunna vända om en sådan skuta? Folkviljan förhindras helt enkelt att förverkligas.
Fråga
Jag skulle gärna vilja höra er berätta om hur stat, parti och intresseorganisationer bör relatera sig till varandra i det samhälle som vi har.
Svar
Det är av extremt stor vikt att det finns vattentäta skott mellan dessa. LO har aldrig ställt upp i några val. Väljarna kan inte utkräva ansvar av LO. Därför ska LO inte ha makten. Men personliga och ekonomiska bindningar till SAP gör att LO har mer eller mindre vetorätt i många frågor. Det är ett mycket stort demokratiskt problem. På samma sätt måste rågången mellan ett parti, som ju är en medlemsorganisation, och den verkställande makten, som ju, med hjälp av monopol på lagligt bruk av våld, styr landet. Det finns flera exempel på att myndigheter samarbetar mycket intimt med LO i sin maktutövning. Så fungerar det inte i en väl fungerande demokrati. Historiskt har vi också sett exempel på hur parti och stat blandas ihop (IB, Ebbe Carlsson-affären).
Fråga
Hur förhåller sig er arbetsgivareTimbro till sajten och hur ser ni som redaktörer på dom borgerliga partiernas funktion i staten?
Svar
Vi driver sajten på arbetstid. Det är en del av våra arbetsuppgifter. De borgerliga partierna ska fungera som de medlemsorganisationer de är. När/om de kommer till makten ska rågången mellan deras partier och regeringsmakten vara mycket tydlig. Och nu när de är i opposition ska de utöva den funktionen så väl de kan.
Fråga
Ni tar upp händelser som folk kan råka ut för när man talar om fackföreningens roll i samhället. Jag skulle kunna räkna upp rader av händelseförlopp som näringslivets medlemsföretag gör mot arbetstagare. Så min fråga blir har fackföreningens roll förändrats under den tid som socialdemokratin suttit vid makten. En delfråga är om inte svensk näringsliv liksom Timbro skulle också vilja påverka Sverige vid ett borgerligt regeringsskifte. Vad skulle skillnaden vara mellan LO och Näringslivets inflytande när vi talar om regeringsmakt?
Svar
Det var många frågor i en. När det gäller arbetsgivare som beter sig illa mot anställda så har vi lagar som reglerar sådant. Människor som bryter mot lagen ska hanteras av ordningsmakten och rättsväsendet, inte av någon annan. Så fungerar det i en rättsstat. I Sverige är arbetarrörelsen ofta både åklagare, domare och verkställare av straffet. Det är inte sunt.
Ja, fackföreningsrörelsens roll har förändrats. Den har blivit mycket maktfullkomlig och har numera, åtminstone på central nivå, främst politiska funktioner. Det är svårt för dem att hävda att de kämpar för de svaga när de stänger ute de svagaste 20-25 procenten från arbetsmarknaden, att demonstrera mot den rådande ordningen när de styrt landet i nästan 70 år och när de har sig egen man i regeringen.
Varken Svenskt Näringsliv eller Timbro har som sin primära uppgift att påverka politiker, utan vi riktar oss till allmänheten för att få stöd för våra idéer. Som jag sa ovan så finns det inga kopplingar mellan de borgerliga partierna och Svenskt Näringsliv. En borgerlig regering skulle heller aldrig låta Svenskt Näringsliv beställa lagstiftning, tillåta att Svenskt Näringsliv har veto i sakfrågor eller ens drömma om att ta emot några pengar (för att inte tala om 500 miljoner kronor) från Svenskt Näringsliv. Det faktum att det finns idémässiga beröringspunkter mellan näringslivet och de borgerliga kan inte på något sätt jämföras med det korruptionsliknande samarbetet mellan LO och SAP.
Fråga
Jag skulle vilja som avslutning fråga hur har sajten mottagits hittills av allmänheten?
Svar
Mycket väl. Vi får mellan fem och tio mejl om dagen med tips och uppmuntran. De tio första dagarna hade vi över 100 000 träffar och 44 600 unika besökare. Vi har uppenbarligen slagit an en känslig sträng och formulerat något som engagerar väldigt många.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan

Blaskan #3 2006

Stefan Hammarén

Roman Schatzs utfall

Sista platsen

Tusenettfotings-
bokstavstidskriften Dokument ISSN 1651-3975

Stefan Whilde

Gärningsmannen är en kvinna

Thommy Sjöberg

Kulturarbetare i Rågsved — 70-tal

Kjell Berglund

Terroristerna Bush och bin Ladin behöver varann

Konst

Arkitektmuseet: Bruno Mathsson — Formgivare och arktitekt & Kulturhuset: Fotografier av Hasse Persson — Real/Unreal

Magasin 3 — Fabrice Gygi

Politik

Kjell-Olof Feldt — Min väg till politiken & Tage Erlander — Dagböcker

Politiska dumheter

Svante Nordin — 1900-talet en biografi: Människor, makter och idéer under ett århundrade

Bob Woodward & Carl Bernstein — Den hemlige mannen: Berättelsen om Watergates Deep Throat

Artiklar

Rudolf Värnlund — proletärförfattare med insikt

Svenskar är rädda för sin egen historia

Essäer

Artur Lundkvist som modernismens profet

Tidskrifter

Let

Tecknade Serier

The Batman Strikes #1 2006

Kalle och Hobbe #5 2006

Lars Sjunnesson — Om kriget kommer & Daniel Clowes — Like Velvet Glove Cast in Iron

Böcker

Andy Warhol — Andy Warhols filosofi (från A till B och tillbaka igen)

Jack Weatherford — Pengar

Kerstin Bergström — Livstycken eller att fästa trådar

Korta bokrecensioner XIX

Litterära notiser II

Musik

Arctic Monkeys — Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not

Ashton Allen — Dewdrops & Bill — Birthday Suit

Boards of Canada — The Campfire Headphase

Catpower — The Greatest

I’m From Barcelona — Don’t Give Up On Your Dreams, Buddy!

Jazztips

Joddla med Siv — Skånes partykungar numero 1

Korta musikrecensioner XV

Kschzt — The Earth’s Hum

Jonas Kullhammar Quartet with Norrbotten Big Band — Snake City North, Peter Nordwall — Jumpy Highway & Jeanette Lindström — In the Middle of This Riddle

Luke Temple — Hold a Match for a Gasoline World, Liz Durette — The Mezzanine & Regina Spektor — Mary Ann Meets the Gravediggers and Other Short Stories

Mikael Wiehe — Främmande land

Musikkommentarer VII

Rhapsody — Live in Canada

Ryan Adams — 29

Shooter Jennings — Put the O Back in Country & Tom Russell — Hotwalker

Sparks — Hello Young Lovers

Stereo Total — Discothéque & Donna Summer — The Universal Masters Collection

The Elected — Sun Sun Sun

The Knife — Silent Shout

The Russian Futurists — Our Thickness

Tiga — Sexor

Ulf Lundell — Lazarus

Whyte Seeds — Bold as Love

Filmer

På TV

Hanna-Barbera i mina minnesbankar

TV-serier IX

Intervjuer

Intervju med Enpartistaten/p>

Sport

Blaskan gratulerar alla medaljörer i Vinter OS i Turin 2006