Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Recension

Chefens idébok — ledarskap för 2000-talet

av Rolf Christerson

Utgiven av Bokförlaget Siljan.

Det finns mängder av ledarskapsböcker, men få vill bli så konkreta och lättlästa som Chefens idébok. Detta är en lika praktisk som inspirerande bok för de chefer som önskar få anblickar över det brokiga fält som kan kallas ledarskap. Som läsare uppskattar jag särskilt den humoristiska och lagom distanserade ton som trots det seriösa innehållet genomsyrar de 224 sidorna, där av ett välkommet, nyktert grepp.

Författaren Rolf Christerson har under många år hållit kurser och seminarier för chefer och verksamhetsledare av olika slag i Sverige, men även i Norge och Danmark. Chefens idébok behandlar de vanligaste ledaruppgifterna och problem som kan uppstå när man ska leda personal i små och större företag, förvaltningar och organisationer.

Boken behandlar ett trettiotal olika aspekter av personalledning på ett initierat, lagom kortfattat och handfast sätt. Bland kapitelrubriker märks inte minst integrerande teman som Utveckla och förändra, Fatta beslut, Chefen som pedagog, Kommunicera och motivera, Etik och personlig moral, Stress och utbrändhet, Konsten att misslyckas, Humor, Rekrytera och introducera, Kompetensutveckling, Medarbetarsamtal, Uppskattning och kritik, Samarbete, Konflikthantering, Tala inför grupp, jämte Chef blir ledare.

Författaren framhåller att det inte är ledarskapsteorier som saknas i dagens arbetsliv, utan att det handlar om att verkligen tillämpa det vi redan vet på personalledningens område, försöka föra ut det på fältet. Något provocerande kallar han sina förslag och tankar om hur chefen ska bli en bra ledare för ett Common Sense Management, där även etiska aspekter är helt avgörande härom.

Naturligtvis är det så att kunskaper måste tillämpas för att ha något värde i den konkreta verkligheten, men man önskar emellertid att författaren tydligare hade angivit sina teoretiska utgångspunkter, givit något mer av referensram. En utbyggd litteraturlista kunde exempelvis ha varit till hjälp för de läsare som skulle vilja fördjupa sig mer inom respektive ämnesområde.

Syftet med boken är dock att ge tidspressade chefer kortfattad vägledning och inspiration i det dagliga arbetet med att leda medarbetare så att företagets eller förvaltningens mål uppnås samtidigt som personalen och verksamheten utvecklas. Då kan teoretiska resonemang tynga texten och medföra att den stressade vardagspraktikern slår igen boken.

Jag väger för och emot och kommer fram till att författaren ändå har hittat en rätt bra balans. Eller för att använda ett citat av Albert Einstein som finns i boken: Säg det så enkelt som möjligt, men inte heller enklare.

Chefens idébok innehåller en och annan checklista, jämte användbara analysverktyg (fäster problemen) samt lämnar månget konkret råd, men det som gör att boken lyfter sig över mängden av den ledarskapslitteratur som trängs på bokhandelshyllorna är att man även finner övergripande resonemang om synen på arbetet, behovet av delaktighet, meningsfullhet och därtill ett initierande kapitel om chefen som person — värderingar och livsmål. Inte minst satte jag värde på det inledande kapitlet Arbetets mening — arbetets glädje och de avsnitt som handlar om behovet av goda ledare idag och för i morgon.

Christerson skriver bland annat så här om den oro som kan drabba oss när vi dagligen översköljs av katastrofrapporter och problemredovisningar i radio, tv och tidningar: ”Det behövs goda ledare för att kanalisera den oron till någonting konstruktivt och uppbyggande, så att inte hopplösheten och cynismen breder ut sig. Någon måste visa att det går att göra någonting, att man kan börja i detta här och nu. Det är (väl kanske) alltid bättre att göra något än att passivt beklaga att man inte kan göra allt. En kompetent chef som förmår se bortom den närmaste kvartalsrapporten och det egna reviret har förutsättningar att bli en god framtidsledare”.

Framställningen fastnar alltså inte i gör så här-listorna utan läsaren stimuleras även att tänka framtidsinriktat och att sätta in den egna verksamheten i ett samhälleligt sammanhang. Möjligen kan man tycka att författaren nämner visioner och den framtid som därigenom kan realiseras någon gång för mycket.

Detta är emellertid en invändning som inte på något sätt förtar helhetsintrycket av den här mycket läsvärda boken. Jag menar att Chefens idébok är en användbar och inspirerande bok både för nya chefer, i företag lika väl som i offentlig verksamhet, och för den som haft en ledarposition under längre tider. Här kan chefen i ett akut läge slå upp rubriker som medarbetarsamtal, handleda, skapa laganda, konflikthantering eller förhandla väl och omedelbart få ett antal idéer och av praktiska råd.

En extra bonus är att författaren har lagt in en rad välfunna citat av kända forskare, författare och företagsledare, exempelvis pockar ”Felrädslan är byråkratins vagga och all utvecklings fiende” (Ingvar Kamprad), ”Inget är så meningslöst som ett kompetent utförande av något meningslöst” (Peter Drucker), ”Man bör säga sanningen, men alla sanningar bör inte sägas” (Drottning Kristina), ”Friska chefer kan skratta åt nålstick — uppblåsta spricker” (Patricia Tudor-Sandahl) och ”Utan tvivel är man inte riktigt klok” (Tage Danielsson), vilka sedan relaterar sina träffande resonemang i texten.

Samt i boken möter vi ett ledarskapets språkutveckling, en del om att underbygga språket, ett samverkans språk, vilket på ett förtjänstfullt sätt genomsyrar Christersons iver att se ledarskapets möjligheter i interaktiv miljö.

Avslutningsvis vill jag citera från förordet: Den goda, hälsobefrämjande arbetsplatsen har en chef som både vill och kan medverka till att alla medarbetare känner sig sedda, delaktiga och betydelsefulla. Meningsfulla arbetsuppgifter och bra relationer behövs också för varaktig framgång. Dessa friskfaktorer är minst lika viktiga som fysisk miljö och den privata livsstilen (kost, motion, sömn), när det gäller att främja människors hälsa, självkänsla och framtidstro.

En intressant biografisk notis när det gäller författaren är att han sedan 1960-talet har medverkat som skribent i nästan varje nummer av Grönköpings Veckoblad och att han även har utgivit flera romaner och en diktsamling.

S. Hammarén

(författare till bl.a. ”Organisationslära — klassiska frågor… nya perspektiv”, Studentlitteratur)

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #7 2006

Stefan Hammarén

Flyktig som ingenting

Jenny Erpenbeck — Ordbok

Om pumpa

Rolf Christerson — Chefens idébok — ledarskap för 2000-talet

Thommy Sjöberg

Efterlysning av svenska älgar eller varför hittar jag inte min svenska matchtröja

Filip Björner

En moralisk sökmotor?

Miss Vampyria

Red Hot Chili Peppers — Stadium Arcadium

Konst

Moderna Museet: Paul McCarthy

Artiklar

Dr. Indie om krigsförbrytelser i Irak och Vietnamkrigen

Fildelning II

Göran Rosenberg — Utan facit: Kolumner och kommentarer under tiden

Människan och politiken

Stig Larsson — Artiklar 1975–2004

Essäer

Vi väntar på Samuel Beckett

Böcker

Adam Hochschild — Spräng bojorna

Ella Carlsson — Framåt Mars

Gerald Clarke — Capote: en biografi

Jane Fonda — Mitt liv så här långt

Korta bokrecensioner XXII

Backspegeln.

Stora schlagerboxen: 100 Svenska sångerskor 1954–1969

Musik

Cat 5 — Cat 5

Dr. Indies musikmix III

Dr. Indies sommardisco

Ed Harcourt — The Beautiful Lie

Edenbridge — The Grand Design

Electric Banana Band — Kameleont

Ella Fitzgerald — All My Life

En liten stänkare om Donovan som poet

Lemmy — Damage Case

Paul Simon — Surprise

Ron Sexsmith — Time Being

Sonic Youth — Rather Ripped

The Flaming Lips — At War with the Mystics

Sport

Sverige utslaget ur fotbolls-vm