Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

Brevväxling

Brevväxling med Regeringskansliet

REGERINGSKANSLIET

Statsrådsberedningen

Politisk sakkunnig
Per Karlsson

Astrid

På statsminister Göran Perssons vägnar vill jag tacka för ditt e-brev.

Statsministern har bett mig ge dig ett svar.

Jag har läst ditt brev noga och har förstått att du känner dig besviken över Sveriges utrikespolitik. Därför vill jag förtydliga regeringens internationella linje samt besvara dina konkreta frågor.

Kampen mot terrorismen, som Sverige deltar i, måste alltid bedrivas med full respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi behöver även öka det internationella samarbetet för att hantera terrorismens underliggande orsaker.

Här ställer jag frågan: Är våra terror-lagar representativa för begreppet mänskliga rättigheter?

I princip har Sverige infört dödsstraff även för småbarn. Eftersom socialtjänst och privatpersoner brutit mot lagen har dock detta inte fått ske i vårt land.

En terrormisstänkt och hans familj nekas arbete, bostad, socialhjälp, alla hans tillgångar fryses. Han behöver inte ens vara dömd i domstol. Alltså behöver staten inga bevis för att sätta detta i verket. Om lagen följs till punkt och pricka innebär det att den för brott misstänkte, hans hustru och barn svälter ihjäl.

I en terror-rättegång ligger bevisbördan på den misstänkte ej på åklagare. Det är omvänd bevisbörda som gäller. Denna rättspraxis har aldrig någonsin tillämpats tidigare i en demokrati. Det är givetvis svårt att hävda sin oskuld i en sådan rättegång och det är ju också det som är meningen.

Stämmer det överens med den svenska rättspraxisen? Kallas det mänskliga rättigheter?

Dessa lagar hör ej hemma i demokratier. Det är endast i hårda diktaturer man tidigare sett liknande. Den så kallade kampen mot terrorism görs knappast trovärdig om staten agerar med terrorliknande metoder.

Göran Persson stödde anfallet på Afghanistan Det rimmar illa med folkrätt och solidaritet som Sverige påstås ta ställning till.

Kriget mot terrorism existerar inte. Man kan inte föra krig mot enstaka kriminella element. Man kan inte mörda hundratusentals oskyldiga människor i kampen mot terrorism som skett i Afghanistan och Irak och som kommer att ske i Libanon, Syrien och Iran och Libyen Detta är en grogrund för terrorism. Har svenska staten någonsin agerat och reagerat mot detta faktum?. (Jag föreslår att svenska regeringen läser The Project for the New American Century författad av bl.a. Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush Mycket uppdagas i denna skrift)

I ditt brev skriver du att Sverige bedriver en intensiv vapenhandel med Israel. Det stämmer inte. Sveriges regering har sedan 1980-talet ingått ett 20-tal samförståndsavtal på försvarsmaterialområdet med andra länder.

Det har vi inte gjort med Israel. Sverige exporterar inte heller krigsmaterial till Israel. Sveriges samarbete med Israel är således varken omfattande eller intensivt, utan inskränker sig till att vi importerar viss krigsmaterial från Israel.

Mitt svar och ytterligare frågor: Här ger jag dig rätt till viss del. Sverige exporterar inte vapen direkt till Israel. Pansarförstärkta lastbilshytter och bulldozers går inte under benämningen vapen även om vi vet vad dessa bulldozers används till. Men genom att sälja ut vår vapenindustri till USA exporteras svenska vapen via USA till Israel och svenska regeringen kan därmed göra som Pontius Pilatus, två sina händer.

Bofors har ett nära samarbete med det amerikanska Raytheon. Det finns ett avtal om deltagande i utvecklingen av precisionsammunitionen Excalibur som svenska försvaret förväntar sig ha år 2010. Dessutom kan Bofors har medverkat i tillverkningen av ”Sky Guard” ett högteknologiskt laserstyrt vapen som nu Israel tänker importera enligt Jerusalem Post.

Så även om exporten går via USA är Sverige medskyldigt till vapenexport till krigförande länder. För att inte tala om det militära samarbetet med USA. Är det de fredsbevarande insatser ni menar att Sverige verkar för?

Du frågar även hur regeringen ser på situationen i Iran. Situationen i Iran påminner oss om vikten av respekt för internationella regelsystem, inte minst icke-spridningsregimen för kärnvapen. Sverige stödjer helhjärtat de förslag till Iran som utarbetats av tre EU-länder, EU:s höge representant, USA, Kina och Ryssland. Det handlar om substantiella incitament som bör tas på djupt allvar av Iran. För att komma till rätta med sitt trovärdighetsproblem måste Iran förmås ta de steg som omvärlden bedömer nödvändiga.

Mitt svar: Ett kärnvapenkrig är det största hotet mot världens befolkning. Ni talar om vikten av respekt för internationella regelsystem, inte minst ickespridningsregimen för kärnvapen.

Ni talar om hotet att Iran kan tänkas skaffa kärnvapen i en framtid men ignorerar helt det verkliga hotet. Bush har klart och tydligt deklarerat att USA är berett att sätta in kärnvapen mot Iran. Just för detta ändamål har tonvis med sk. mininukes skeppats över till Israel (källa SVT) Israel väntas delta i luftbombningen av Iran. Det har väl knappast undgått den svenska regeringen att Israels och USA:s utrikespolitik är gemensam.

Mikael Chossudovsky ekonomi professor i Ottowa varnar i en intervju just för detta krig. Han berättar att Israel och Turkiet samövat i två års tid för detta ändamål.

Min fråga till regeringen är. Anser ni det berättigat att starta ett kärnvapenkrig för att förhindra att ett land kan tänkas skaffa kärnvapen?

Vad berättigar ett kärnvapenkrig?

Anser ni det berättigat att mörda tusentals oskyldiga i demokratins namn?

Kan ni se Afghanistans, Iraks, Irans barn i ögonen och säga: Se, demokratin har segrat!

Avslutningsvis vill jag understryka att Sverige är känt som ett land som självständigt tar ställning i utrikespolitiska frågor på folkrättens och solidaritetens grund. Det handlar om att spela en roll såväl i det förebyggande som i det fredsbevarande arbetet både i Europa och i världen. Regeringen kommer att fortsätta och förstärka dessa diplomatiska tradition

Med vänlig hälsning Per Karlsson

Mitt svar: Jag är ledsen Göran Persson och Per Karlsson. Men sedan Sverige gick med i EU har Sverige inte haft en självständig utrikespolitik. EU går hand i hand med USA istället för att bli den motvikt herr Persson talade om innan EU-inträdet.

Slutligen vill jag påstå att regeringen underskattar det svenska folket.

Eftersom alla demokratiska begrepp nedmonteras i hög takt med hänvisning till dådet mot World Trade Center kräver vi att vår regering kräver en internationell oberoende utredning av detta dåd.

Vi vill bl.a. ha svar på frågorna. Varför fraktades stålbalkarna från skyskraporna bort till Kina för omsmältning och omarbetning innan de undersökts av expertis, trots brandmästaren i New Yorks protester

Varför står vittnet William Rodrigues på ”No Fly List”?

Han befann sig på den nedersta våningen när flygplanet körde in i skyskrapan 90 våningar upp. Han berättade att han samtidigt hört en explosion på bottenvåningen. Sammanlagt hörde han tio explosioner. Han såg vad han såg. Han berättade detta omgående utan tanke på vilka som kunde ligga bakom. På grund av detta är han numera misstänkliggjord.

Hur kunde FBI gå från ingen vetskap till fullständig kunskap på tre dagar?

Varför var så gott som alla FBI agenter på västkusten för utbildning detta datum?

Frågorna är många och de slumpmässiga händelserna för många för att vara just slumpmässiga händelser. Ska vår demokrati nedmonteras, ska diktatoriska lagar införas, ska Sverige delta och stödja dessa folkrättsvidriga krig på grund av detta, vill vi även ha svar på våra frågor.

Med största respekt och vänlig hälsning

Astrid Boman

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #8 2006

Stefan Hammarén

Hammaréns lyxpost

Imponderabilierna, några

Thommy Sjöberg

Blågul turist i Berlin

Astrid Boman

Det stod Mossad på den bomben

Förväntningarna på media är att de ska rapportera nyheter

Liten krönika om en resa

Brevväxling med Regeringskansliet

Pertti Viljanen

The Alarm — tillbaks till rötterna!

Ljubomir T. Dević

Kriget mot terrorismen

Miss Vampyria

Stoned

The Omen (2006)

Konst

Kulturhuset i Stockholm: Envar — 264 konstverk till salu & Fotografins Hus på Skeppsholmen: Face to Faces

Norrtälje Konsthall: Frode Gundorf Nielsen

Artiklar

En liten kommentar kring Fidel Castros sjukdom och politik

Folkpartiet på hal is igen?

Israel och konflikterna

Varning: Moralisterna dyker upp igen

Essäer

Virginia Wolfs litteratur

Kommentarer

Dr. Indie kommenterar Libanonkrisen

Intervjuer

Intervju med Jonas Thente

Tidskrifter

Nova Science Fiction #7/8

ZERO Music Magazine #2 2006

Böcker

Johan Fornäs — Moderna människor (Folkhemmet och jazzen)

Korta bokrecensioner XXII

Neil Strauss — Spelet (En inträngande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap)

Backspegeln.

Jazz på svenska & Jazz på ryska

Musik

Borodin Quartet 60th Anniversary

Camera Obscura — Let’s Go out of This Country

Collected Day Dreamers: Music for Those Lazy Moments, Jan Johansson — Jazz på svenska folklåtar & Billie Holiday — The Complete Original American Recordings

Dr. Indies musikmix IV

Elvis Costello & Allen Toussaint — The River in Reverse

Front Line Assembly — Artificial Soldier

George Thorogood and The Destroyers — Hard Stuff

Give ’Em The Boot V

Håkan Hellström — Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat nåt blått

Hot Chip — The Warning

Ian Gillan — Gillan’s Inn

Johnny Cash — Ring of Fire: The Legend of Johnny Cash

Juni Järvi — Wherever Thou Art

Kalle J — Om du lyssnar noga

Keane — Under the Iron Sea

Korta musikrecensioner XIX

Lily Allen — Alright Still

Lo-Fi-Fnk — Boylife & ”(…and the JFG?)”

Mad Lee Riot — Please Do Not Reply We Contact You

Mark Knopfler & Emmylou Harris — All the Roadrunning

Ministry — Rio Grande Blood

Pharrell — In My Mind

Revolting Cocks — Cocked and Loaded

Rod Stewart — If We Fall in Love Tonight

Scott Walker — The Drift

Shooter Jennings — Electric Rodeo

The Essex Green — Cannibal Sea

The Hush Sound — Like Vines

Tom Petty — Highway Companion

TV on the Radio — Return to Cookie Mountain

Van Morrison — Pay the Devil

Voivod — Katorz & Napalm Death — Smear Campaign

Filmer

På TV

Dr. Indie om televisionen

Mat & Dryck

Fikaställe