Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Hjärntvätt

Under augusti månad publicerades det tidningsartiklar och notiser om den österrikiska flicka som var 10 år då hon rövades bort. Artiklarna och notiserna om den nu 18-åriga kvinnans beteende väcker ångest och stor förvåning och gör läsarna förfärade och bestörta över hur kvinnan kan sörja den avlidne psykopaten som rövade bort henne och höll henne inspärrad under åtta års tid fram till dess att hon lyckades fly, vilket ledde till att mannen tog sitt liv. Att kvinnan yttrat att hon inte vill träffa sina föräldrar är naturligtvis för många minst lika uppseendeväckande. Men det finns anledningar till hennes förutsägbara beteende och socialpsykologin kan förklara hennes högst normala reaktioner.

Den nu 18-åriga kvinnans har yttrat att hon inte vill träffa sina föräldrar — ett beteende som är identiskt med till exempel chilenska barn som under chilemilitärjuntans tid uppfostrades på barnhem och där fick höra att mamman var en hora och att pappan var en mördare. Flera av barnen på dessa barnhem fann senare i sina liv den ena eller båda sina biologiska föräldrar vid liv. Men det blev sällan någon enkel återförening och barnen hatade sina föräldrar — ett hat som baserades på den indoktrinering som barnen hade blivit utsatta för under sin barndom och uppväxt på barnhemmen. Barnens avsaknad av och behov av båda sina, eller åtminstone en riktig förälder kan också vara en anledning till att barn känner sig svikna, och den besvikelsen kan senare komma att projiceras mot de riktiga föräldrarna. En annan anledning till hatet hos de lite äldre barnen kan troligtvis spåras i dessa barns orealistiska förhoppning och fantasier om att föräldrarna skulle komma och rädda dem.

Barn som har fråntagits sina föräldrar är ofta mycket allvarligt traumatiserade. Sker bortförandet i tioårsåldern, då äldre barn är synnerligen sköra, kan det resultera i mycket djupgående sår. För spädbarn och mycket små barn som fråntas sina föräldrar beskriver många psykologer dessa individer som ”halva människor” utan någon förankrad identitet — ett resultat av det gap som till exempel adoption medför. Barnet ser under spädbarnsåret sig själv och modern som en individ och när modern försvinner så uppstår en anspänning som troligtvis påverkar individen under dess hela livstid. Adopterade barn har därför en tendens att vara mer lättmanipulerade än barn som vuxit upp med sina biologiska föräldrar. Adoptivbarn har ju en gång ”kastats bort” av sina föräldrar och de vill inte bli bortkastade eller förskjutna ännu en gång, oavsett vad de utsätts för i adoptivhemmet i form av sexuella övergrepp, frihetsberövanden eller andra kränkningar. De anger ytterst sällan sina adoptivföräldrar. I stället accepterar de övergreppen och många av dem utvecklar successivt schizofrenier och andra djupgående psykiska sjukdomar och störningar.

Psykopater har en otrolig förmåga att manipulera och dupera sin omgivning. De har också förmågan att ”inta” andra människors sinnen. De ”tränger sig på” och får personer i omgivningen att känna sig påtvingade dessa psykopater. Psykopaterna söker ständigt stöd för sina åsikter men kan sällan stå för dem genom att motivera dem. De baserar sitt eget agerande på egen vilja och de rättfärdigar ofta sitt beteende med motiveringar som att ”de gör som de vill”. De har också en förmåga att få omgivningen att hålla med dem i deras beteende och de refererar ofta till normerna.

Orsaken till att den österrikiska kvinnan sörjer den avlidne mannen som rövade bort henne kan också förklaras med att flickan, i sin identitet under de åtta åren då hon har varit inlåst, har internaliserat (inlemmat) mannen och hans idéer och åsikter. Det är dock ett ganska flyktigt inlemmande av hans åsikter och de har troligtvis ingen starkare förankring i hennes personlighet. Om hon bara kommer till en ny miljö, där det inte finns någon som tvingar på henne åsikter eller att hon ska ta ställning för eller emot sin familj eller mannen som rövade bort henne, så kommer hennes genuina identitet att inom kort fördöma allt hos mannen som frihetsberövade henne under de åtta åren och hon kommer att återförenas med sina föräldrar.

Människan och alla andra djur drivs troligtvis av tre mekanismer som utgör drivkrafter för deras handlande. Dessa är: rädsla, makt och sexualitet. Rädslan är troligtvis den drivkraft som får den österrikiska kvinnan att tala väl om mannen som rövade bort henne. Hennes rädsla för att han ska komma tillbaka och uppfylla sina hot försvinner med tiden då hon inser att han som död inte kan komma tillbaka och skada henne och att hans hot därmed inte kan sättas i verket. Det är nämligen genom allvarliga hot som psykopater upprätthåller sin makt över den enskilda individer. Och deras hot har bara en funktion — att utöva kontroll och uppleva en känsla av makt.

Ett exempel på detta är den irakiska civilbefolkningens fördömande de amerikanska och brittiska styrkorna då de intog Irak. Saddam Hussein hade inympat sådan rädsla i befolkningen att knappt någon vågade opponera sig mot Saddams regim förrän det var uppenbart att regimen aldrig skulle kunna återvända. På samma sätt agerar förtryckta barn mot dem som försöker att hjälpa dem ut ur förtrycket och bort från övergreppen. Rädslan för att de ska misshandlas och dödas gör att de skyddar dem som förgripit sig på dem och de kan ljuga och skapa allvarliga problem för de människor som försöker att hjälpa dem. Det kan tyckas otäckt att det är så, men tyvärr blir det så i de flesta fallen.

Kanske har mannen som rövade bort den österrikiska flickan även tillgodosett sitt eget sexuella behov genom att utnyttja henne. Det är högst troligt att det är så. Därmed har han genom den sexuella uppfostran som han har utsatt henne för skapat en snedvriden sexuell uppfattning hos henne, vilket kan resultera i att hon i framtiden utsätter barn för likartad behandling som den som hon själv har utsatts för eller så kanske hon utvecklar andra perversa böjelser.

Att mannen rövade bort flickan grundar sig även på att han hade ett behov av makt som han behövde få tillgodosett och hans uppfattning av att ”äga” en flicka som inte var hans eget barn räckte för att stilla hans hunger efter makt och kontroll. Hans beteende är ett bra exempel på hur en psykopat agerar, helt självsvåldigt och utan respekt för andra individer och deras frihetsbehov. Men detta ytterlighetsexempel är bara en nyans bland alla schatteringar av psykopati. Alla nivåer av kontrollbehov förekommer. Alla människor som låser in och våldtar andra individer — såväl biologiska barn, som adoptivbarn med flera — är dock grava psykopater och det krävs att de avslöjas för att deras beteende inte ska leda till att det med någon större risk ska föras vidare till den kommande generationen.

Internalisering är ett begrep som allmänt förekommer inom socialpsykologin. För samma mekanism används i dagligt tal begreppet ”hjärntvätt”. För hjärntvätt finns det ett protokoll som används världen över av totalitära stater och terrorgrupper. Man hjärntvättar fiender och men man hjärntvättar ännu oftare sina egna. Ändamålet är att få individer medgörliga och tillvägagångssättet vid hjärntvätt är enkelt. Den hjärntvättade får dock oftast tillbaka sina grundläggande värderingar efter en tids bearbetande och frånvaro från den miljö i vilken den fria tanken och frihet var förbjudet. Det är synnerligen viktigt att en sådan bearbetning sker tillsammans med erfarna och professionella psykologer som har extremt god socialpsykologisk kunskap.

Mikael Bäckman

leg. sjuksköterska

Danderyd

Musik

Ali Farka Toure — Red & Green

Audioslaves — Revelations

Blind Guardian — A Twist in the Myth

Så var det där med bootleg

Caribou — Start Breaking My Heart

Christine Evans — Push

DMX — Year of the Dog Again & Rick Ross — Port of Miami

Dr. Indies musikmix V

Iron Maiden — A Matter of Life and Death

Kajsa Grytt — Brott & Straff: Historier från ett kvinnofängelse

Korta musikrecensioner XX

Lambchop — The Decline of Country & Western Civilization, Pt. 2: The Woodwind Years & Damaged

Lars Winnerbäck — Efter nattens bränder: Samlingsskiva 1996–2006

Lionel Richie — Coming Home

Midlake — Bamnan and Slivercork & The Trials of Van Occupanther

Motörhead — Kiss of Death

New York Dolls — One Day It Will Please Us to Remember Even This

Outkast — Idlewild

Pink — I’m Not Dead

The Raconteurs — Broken Boy Soldiers

Razorlight — Razorlight

The Album Leaf — Into the Blue Again

The Arab Strap — The Last Romance

The Martial Arts — Do It Riot Grrl

The Roots — Game Theory, Kelis — Kelis Was Here & Missy Elliott — Respect M.E.

The Solid Gold Collection — Northern Soul

The Veronicas — The Secret Life of The Veronicas & Standard Candle — Curtains

Thom Yorke är tillbaka solokvist

Tomas Ledin — Plektrum

Totta & Wiehe — Dylan