Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Ny testmetod (tagen på) på burklös mark

Ett argument för att läsa Hammarén romaner, sagts vara den fysiska känningen av själva läsandet som sådant, som förklaring och motivering till en för obegriplig text man inte förstår något vidare. Alltså desto mer fysisk gripbart när begreppen sviker, låtits säga. Men vem tror på läsvargen alls och tar ordet på hans vana, vem tror på tyckandet eller andra ordinära recensionsargument överhuvudtaget mer. Vi lät det övertygande ta sig i hårt konstaterad fakta. Ytterst med hårddata starkt för att finna motivering, en framom förklaring.

Uti den emmatiska parentesen, av försökskanin Emma grammatica (skrivd skönhet, meningens jungfru) kontra Emma hispidusa (den senare vild, ouppodlad; vild och rå, farlig, outforskad samt fri, den okända hjältinnan, maskros, ordinärt förebildlig för karaktärer som själva Pippi Långstrumpa, bara starkare och äkta, hispiduatiskt en som tidigare praktiserat bonk dansk skalle följd med knäteknik på några dom hon blev förbannad, pang det) som genomgått en EEG, elektroencefalografi när hon läser skönlitteratur, nog får mer aktivitet elektricitetsverklig hänförelse vid läsning på burklös mark och valda delar Hammarén än av andra böcker. Resultat ger vid handen, att efter avslutat läsvärv dyker på skärmen så en halvminutlång lågspänningskurva upp fastän högfrekvent beta-sprak, snabbt övergående, och sedan ett crescenderande fas II-typisk högspänningsdito rytmiserad med polytaggar övertonade, kloniska ryckningar i avtagande sistän med slövåg på skärmen, brus, kort punkt sedan slut. Följande läsdagar påtagligt högamplitud, REM-drömsk, slövågig.

När hon ovan given provkanin, i allmänhet en duktig läsare, läser mycket, dock som många andra inte orkar något vidare läsa böcker till slut, tröttnar, vill ha annat, vill ha bättre, önskar övrigt, som sin egen referens- /provgrupp läst fem (jämförelse)böcker under mätning/test. Vid t.ex. läsning av en pikaresk i ”Goulds bok om fiskar” (och en skön sjöhäst) ger skärmen låga frekvenser, inte ofta taggar, paroxysmalt rent.

Två, en söt diktbok av Kar. Frostensson ger lägst utslag sämst och minst aktivitet sägas, kanske märkligt det också, ena glosa glesa bifaspotentialer futtiga över framhemisfärer om ens där synliga. (I elektroencefalogram så stilla som med leverkomabild jföras.)

Teratologens första karaktärsberättelse om, vidrighetsförklaringen till, autodafén för lilla pyret i dalkjusan kommer närmast på burklös mark, men inte entydigt, resultat visar dels på spikar och skarpvågor temporalt mest men dels också inskjutet ofta en breach rytm av.

(Typläge även när gamla borrhål finns eller andra defekter i skallbenet skänker spöka resultatet.)

Med dadakarlen, urholkaren, blomsterimitatören Guillaume Apollinaires Calligrammes upphävs det vanliga bruset, en desynkron alfaaktivitet bloppar istället på skärmen, gör doktorn pigg, med höga frekvenser beta-sprak intill. (Jfr om man sätter ett stroboskop framför ögat.)

Och än av en tantsnusks FLN-alster, vi prickar inte vem här, för hon har bett om att vara den anonyma, kallar endast fru Kokson Över, får helt thetafrekvensen att dominera, som yrvaket insomnat, aldrig fler än åtta Herz, men fler än fem, konstigt så.

Helt entydigt på den burklösa marken hände det för försökskaninen, eggade och gjorde till, skärmen föll svart sägas, postiktal suppression total av. Med kvittot på att hela hjärnan inkl —stammen engagerats genomgripande. Efter det måste hjärnan på den tackla av helt i icke-aktivitet en stund.

Beträffande andra delen av undersökningen/mätningarna, på andra sidan draperiet fanns textrådet Hammarén själv och skrev om amoriniskt regn och en rötmånad stånda, det under lika mätning och elektroderna på plats, och efter därpåföljande draperit, i inhägnadens hade vi samma fru Kokson Över som skrev tantsnusket sitt ”åh arma man ta hand sig”. Resultat visar intressant nog, hur textrådet herr Hammarén har när identiskt tvillingsresultat som hos Emma grammatica kontra hispidusae av förhöjd aktivitet så motto det kan anas, i laterala hypotalamus, där mediala framhjärnsbunten förlöper (om ett ställe man vill tro lust och beroende bor oss), medan hon fru Kokson Över verkligen inte gick över utan bottnade till, eller planade småningom in i vad som nog får sägas vara burst-suppression-aktivitet med.

Resultat bekräftar uppställda hypotes, burklöst fäster skrynklet, läses av oförsjälvt må. Ett av friskhetstvag den läsningen är, dämoner fördrivs och elektriciteten i huvudet bevisar om, quad erat demonstrandum på burklös mark trampades det för scen av.

Undersökningen gjordes stå under ledning av förmente dr Ouroche, tillika dr Romb hans assistent, vid Hôpital de Pointenon, Institut d’Electure.

St. Hammarén

Textråd

President of ProtectText International

Ordföranden för Internationella textsamfundet

Musik

Ali Farka Toure — Red & Green

Audioslaves — Revelations

Blind Guardian — A Twist in the Myth

Så var det där med bootleg

Caribou — Start Breaking My Heart

Christine Evans — Push

DMX — Year of the Dog Again & Rick Ross — Port of Miami

Dr. Indies musikmix V

Iron Maiden — A Matter of Life and Death

Kajsa Grytt — Brott & Straff: Historier från ett kvinnofängelse

Korta musikrecensioner XX

Lambchop — The Decline of Country & Western Civilization, Pt. 2: The Woodwind Years & Damaged

Lars Winnerbäck — Efter nattens bränder: Samlingsskiva 1996–2006

Lionel Richie — Coming Home

Midlake — Bamnan and Slivercork & The Trials of Van Occupanther

Motörhead — Kiss of Death

New York Dolls — One Day It Will Please Us to Remember Even This

Outkast — Idlewild

Pink — I’m Not Dead

The Raconteurs — Broken Boy Soldiers

Razorlight — Razorlight

The Album Leaf — Into the Blue Again

The Arab Strap — The Last Romance

The Martial Arts — Do It Riot Grrl

The Roots — Game Theory, Kelis — Kelis Was Here & Missy Elliott — Respect M.E.

The Solid Gold Collection — Northern Soul

The Veronicas — The Secret Life of The Veronicas & Standard Candle — Curtains

Thom Yorke är tillbaka solokvist

Tomas Ledin — Plektrum

Totta & Wiehe — Dylan