Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Filosofins aspekter

Filosofi är människans djupaste insikt till att ens existens får en insiktsfull mening. Faktum är att filosofi och vetenskap idag är åtskilda. I antiken fanns det ingen direkt skillnad, då var just begreppet filosofi i betydelse den första vetenskapen. Det är med Francis Bacons berömda uppfattning om att vetenskap är att mäta, observera och dra principiella slutsatser vi fick en metodisk vetenskap i modern befattning.

I dag finns det en vetenskapsfilosofi för att kritisera vetenskapens anspråk på att vara enhetlig ideal i form av objektivitet. Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn och Paul Feyerabend har alla funnit olika filosofiska begrepp för att avskilja vetenskap från ovetenskap. Ibland finns det klara gränsdragningar som man lätt inser, fast ibland kan vetenskapliga insikter finnas utanför självklara vetenskapens regler. Men det är när man förklarar vetenskapen det finns sätt som skall uppfyllas. Kriterium som anses just vara stommen för vetenskap.

Filosofi idag har också blivit delvis vetenskap med experter.

Men i min mening är filosofi, och måste vara, en mänsklig kvalitet och egenskap som stundtals borde stå bortom klara regler och metoder. Att tänka fritt är bättre än att låsa i sig i en begränsad värld.

Litteratur
Richard Egger: Filosofisk Verktygslåda (Svenska förlaget 1999)
D. Z Phillips: Filosofi — en presentation Skepticismens utmaning (Daidalos-förlag 1999)
Immanuel Kant: Kritik av praktiska förnuftet (Argos-förlag Nyutgåva 2001 Original 1788)
Bernt Gustavsson: Kunskapsfilosofi (W&W 2001)
Stig Lindholm: Vägen till vetenskapsfilosofin (Academia Adacta 1999)
A.F. Chalmers: Vad är vetenskap egentligen? (Nya Doxa 1995)
Bengt Molander Vetenskapsfilosofi (Thales 1998)
Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2003

Gäst-
skribenter

Drivkrafter (av Jan Milld)

Artiklar

Kopiering

Moralfrågor

Filosofins aspekter

John-Henri Holmberg — Inre landskap och yttre rymd

Kåserier

George Orwell

Nektar

Harry Potter

Hjälp, dom är efter oss!

Hastighets-
övervakning

Andlighet

Sökandet efter det inre

Mänsklig tro

Konst

Carl Millesgården: Ilon Wiklander

Böcker

Musik

Välkommen till musikåret 2003!

Bee Gees

Death in Vegas

Eldkvarn

Håkan Hellström

Jesse Marlin — The Fine Art of Self Destruction

Mando Diao — Bring ’em In

Nu-musik

Osignerade band

Phil Collins — Testify

Randy Crawford

The Corals

The Polyphonic Spree

Whitney Houston

Dr. Indies årsbästa 2002

Filmer

Intervjuer

Intervju med Contra

Intervju med Jan Milld