Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Moralfrågor

I dagens samhälle finns det inte utrymme för moralfrågor utan snarare hamnar vi i moralism vilket är något helt annat. Moral borde enligt mitt sätt stå bortom den svenska vänster/högerdimensionen. Utan moral borde handla om samhällets grundläggande åskådning. Vilka normer och värderingar skall vi ha för att ha ett rättvist och dygdigt liv. Klassiska filosofiska frågor som jag vill aktualisera till diskussion. Det tråkiga med moralfrågor är dom förstörs av ideologiska och politiska liksom religiösa inslag. Det är svårt att föra en diskussion utan att hamna i ett politiskt oväder. Statsvetaren Ulf Bjereld tog upp frågan 2000 i boken Staten och det goda livet (Santérus-förlag) Han definierar moral som normer för ett rätt handlande i frågor som berör mänskligt samliv, en bra definition. Jag skulle vilja nämna en av vår tids största moderna filosofer John Rawls som nyligen gick bort, hans rättviseideal handlade om människor som skall sträva efter att finna en norm för ett bra leverne som gör att man handlar för att minska lidandet och ge alla samma livschanser till fullgott liv. Bjereld diskuterar alltför viktiga frågor för att man inte borde öppna riksdagen för debatt i detta ämne.

För flera år sedan skrev jag fem essäer över olika filosofer, bland annat läste jag om Platons samlade verk. Nu läser jag en nyutgåva av Platons klassiker Staten Nya Doxa. Claes Lindskogs översättning från 1922. Utgiven igen 2001. Här finns allt det som borde gagna en debatt bortom partipolitikens inlåsningar. Men även jag som medlem i vänsterpartiet är stundtals tvungen att ta ställning till klassiska vänsterfrågor. Men jag tror att vänsterns rättvisepatos förmodligen ligger mera i samklang till framtidens sociala rörelser som redan nu öppnar globala debattarenan på ett nytt förträffligt sätt.

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2003

Gäst-
skribenter

Drivkrafter (av Jan Milld)

Artiklar

Kopiering

Moralfrågor

Filosofins aspekter

John-Henri Holmberg — Inre landskap och yttre rymd

Kåserier

George Orwell

Nektar

Harry Potter

Hjälp, dom är efter oss!

Hastighets-
övervakning

Andlighet

Sökandet efter det inre

Mänsklig tro

Konst

Carl Millesgården: Ilon Wiklander

Böcker

Musik

Välkommen till musikåret 2003!

Bee Gees

Death in Vegas

Eldkvarn

Håkan Hellström

Jesse Marlin — The Fine Art of Self Destruction

Mando Diao — Bring ’em In

Nu-musik

Osignerade band

Phil Collins — Testify

Randy Crawford

The Corals

The Polyphonic Spree

Whitney Houston

Dr. Indies årsbästa 2002

Filmer

Intervjuer

Intervju med Contra

Intervju med Jan Milld