Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Artikel

Drivkrafter

Vilka är drivkrafterna inom politiken i Sverige? Det gäller mer än Jan O Karlsson:

Nyligen har också framkommit uppgifter om valfusk. Dels internt inom Stockholms Arbetarekommun, dels i det allmänna valet den 15 september. Ett fusk, förövat av socialdemokratiska valarbetare i Rinkeby.

Här finns en gemensam nämnare och det är gruppsammanhållning.

— Vad skapar denna sammanhållning, vilka drivkrafter finns bland partiaktiva socialdemokrater?

— Vilka följder får den för demokratin?

JAG VILL TRO att arbetarrörelsen åtminstone under sin framväxt bars upp av människor, beredda att offra personlig bekvämlighet för att få bort orättvisor och förändra samhället, att s-partiet leddes av personer som brann för en idé. Där finns fortfarande bra människor, men partiet i stort har nu fjärmat sig från vad det var.

De flesta riksdagspartier har idag svårigheter både att rekrytera medlemmar och att få fram personer som vill kandidera till uppdrag. I det läget kan skattefinansierade belöningar bli lösningen.

I AB den 17/11 skrev Peter Kadhammar om detta. Inte bara får de som når vissa poster höga ersättningar — kontrasten kan också bli skarp till vad man haft tidigare och skulle ha kunnat nå på annat sätt. Politiken erbjuder en karriärväg för personer som inte nödvändigtvis är särskilt begåvade. För många av dessa kan det framstå som katastrofalt att behöva återgå till sin tidigare syssla.

Sådant skapar lojaliteter.

Dessa lojaliteter har möjliggjort ett fjärmande från demokratiska spelregler. F.d. kommunalrådet Tjia Torpe talar om Stockholms Arbetarekommun som ”en lättversion av Sovjetunionen”. Det aktuella exemplet är hur röstkort vid en intern omröstning delades ut till personer som inte var ombud, för att säkra önskad majoritet.

DET HÄR KÄNNER jag själv igen från SSU på 60- och 70-talen, när Bosse Ringholm var ordförande där. Med hjälp av 200 välbetalda ombudsmän hade han ett fast grepp om organisationen. I Stockholmsdistriktet fanns ett 20-tal klubbar med en verksamhet, men vid årskonferenserna dök det plötsligt upp ytterligare lika många klubbar, med ombud. Rena pappersklubbar, för att säkra ledningens återval.

År 2002 fuskas det även vid allmänna val. I Rinkeby figurerade en grek som iscensatte ett omfattande ombudsröstande mot gällande regler.

Det här kan ha samband med invandringen, men så behöver inte vara fallet.

Redan inom socialdemokratin på 60-talet fanns alltså denna frånvaro av känsla för fair-play.

På något sätt blir det konsekvent att SSU:s ordförande Damberg idag kräver yrkesförbud för sverigedemokrater. Moraliska brösttoner mot meningsmotståndare bidrar till att svetsa samman de egna skarorna. Innebörden av demokrati har SSU för länge sedan tappat bort, det är bara en tom paroll.

Den bistra frågan blir:
Hur får vi fram politiker som arbetar för annat än personlig vinning?
Politiker som är både dugliga och demokratiskt sinnade.

Vägen dit går, tror jag, över att i hela samhället få fram andra drivkrafter. Vi behöver att nytt nationellt projekt.

Jan Milld

Se även Intervju med Jan Milld i detta nummer av Blaskan.

Se också Jan Millds hemsida

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2003

Gäst-
skribenter

Drivkrafter (av Jan Milld)

Artiklar

Kopiering

Moralfrågor

Filosofins aspekter

John-Henri Holmberg — Inre landskap och yttre rymd

Kåserier

George Orwell

Nektar

Harry Potter

Hjälp, dom är efter oss!

Hastighets-
övervakning

Andlighet

Sökandet efter det inre

Mänsklig tro

Konst

Carl Millesgården: Ilon Wiklander

Böcker

Musik

Välkommen till musikåret 2003!

Bee Gees

Death in Vegas

Eldkvarn

Håkan Hellström

Jesse Marlin — The Fine Art of Self Destruction

Mando Diao — Bring ’em In

Nu-musik

Osignerade band

Phil Collins — Testify

Randy Crawford

The Corals

The Polyphonic Spree

Whitney Houston

Dr. Indies årsbästa 2002

Filmer

Intervjuer

Intervju med Contra

Intervju med Jan Milld