Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Blaskan — Din tidning på webben!

NYTT

Vi har så sakteliga börjat med Blaskans blogg

Bloggen hittar du här - Blaskans blogg


Blaskan finns även på Facebook

Blaskan på Facebook

Intervju

Jan Milld

Att göra en intervju med Jan Milld kommer förmodligen att reta många inom den vänstern jag själv tillhör. Eftersom jag är för både fri invandring och fria gränser så tycker jag att det är intressantare att intervjua någon som inte tillhör de godkända av etablissemanget.

Blaskan är inte bundet till något utan artikeln står jag själv för. Blaskan och jag delar inte något av Jan Millds åsikter men vill låta honom få en chans att tycka till och svara på frågor.

Jan Milld är bussförare och före detta sosse. Han är aktiv inom kontroversiella organisationen Blågula frågor och har en egen hemsida — Jan Millds hemsida

Blågula frågor har denna hemsida — Blågula Frågor: demokrati och media, svenska intressen och globaliseringen

Se även artikeln Drivkrafter (av Jan Milld) av Jan Milld i detta nummer av Blaskan.


Fråga
När man talar om Blågula frågor så är det många som förknippar det med alltifrån Sverigedemokrater och Nationaldemokrater. Hur ser du på dessa organisationer?
Svar
Sakligt sett finns behovet av ett starkt invandringskritiskt parti i Sverige. Utan en demokratisk miljö blir det ändå svårt att utveckla ett sådant. Förtrycket av dissidenter skrämmer många från att engagera sig. Heder åt dem som ändå försöker, efter bästa förmåga, att göra något åt en sanslös politik.
Fråga
Eftersom du är eller varit bussförare inom SL och jag själv är inom Pendeltrafiken som tågvärd sedan 1986 och numera Citypendeln. För två år sedan bedrev jag och några en kampanj emot SL-styrelsens syn för att rädda sitt misslyckande med upphandlingen av lokaltrafiken. Hur uppfattar du förvandlingen kring lokaltrafiken?
Svar
Bakom upphandlingen tycks ligga en nyliberal fundamentalism. Tag SJ — hur kan man konkurrensutsätta en verksamhet som aldrig kan försättas i konkurs? Vid underbud måste samhället i slutändan skjuta till nödvändiga medel.
Inför den första upphandlingen av busstrafik i Stockholm gjordes vettiga besparingar, dvs. effektiviseringar. Därefter har resultatet blivit ett annat. Sämre arbetsvillkor och sämre trafik, plus extra omkostnader för upphandlingen.
Fråga
I dina skrifter kritiserar du massinvandringen. Själv är jag för en fri invandring i Sverige och i Europa. Hur skulle du vilja hantera invandringen enligt ditt perspektiv?
Svar
Talar vi om arbetskraftsinvandring måste det först finnas arbete för dem som redan finns i Sverige. F.n. står över en halv miljon personer i arbetsför ålder utanför arbetsmarknaden.
Talar vi om flyktinginvandring är bara en bråkdel av de asylsökande politiskt förföljda. Asylinstitutionen missbrukas i stor omfattning. Ska den nu kunna räddas, då måste alla som vill värna verkliga flyktingars intressen förena sig i ett motstånd mot missbruket.
Fråga
Många som kritiserar invandringen anser sig förföljda av etablissemanget och tystade. Dessutom används det fåniga ordet politiskt korrekt. Bygger inte detta på rena spekulationer och att man kanske har fel i många frågor? Varför är det farligt med att folk från hela världen träffas och blandas över konstruerade gränser? Vad är din åsikt i frågan?
Svar
Farligt och farligt, vi måste väl försöka se till vad som är en klok linje. Resurserna är begränsade och det finns målkonflikter, en alltför omfattande invandring drabbar utsatta grupper av svenskar. De får betala både direkt ekonomiskt, genom en sämre skola och genom fysisk otrygghet.
Man kan naturligtvis önska sig att det inte vore så, men ska man ägna sig åt politik måste man försöka se verkligheten som den är. Annars bidrar man bara till att skapa elände.
Fråga
Du var länge aktiv inom vänstern. Hur upplever du vänstern inom Sverige idag med tanke på den ekonomiska utvecklingen?
Svar
Den är verklighetsfrånvänd och fundamentalistisk, sviker därigenom den svenska arbetarklassen. Jag kan inte inse att det ska behöva vara så.
Fråga
Själv tillhör jag dom som är positiv till invandring och anser att världen borde bli en världsfederation. Vi är en planet och borde vara Tellusbor. Därför undrar jag, är du motståndare till all invandring överhuvudtaget?
Svar
Jag är inte mot invandring i allmänhet. Men den ska ske kontrollerat, får inte bli av större omfattning än att etniska enklaver kan undvikas. De som kommer hit ska åtminstone efter en generation bli svenskar.
Internationellt samarbete är viktigt, men det ska ske genom suveräna stater.
Fråga
Till sist vill jag fråga hur du har behandlats inom massmedia och i politiska allmänheten?
Svar
Personligen blir det självfallet jobbigt att inte få göra sig hörd i massmedia och att inte kunna försvara sig mot förtal. Men värst är ju vad detta förtryck betyder för vår demokrati. Hur ska medborgare kunna bilda sig en egen uppfattning, när de utsätts för en så ensidig propaganda?
Varför är etablissemanget så ängsligt? Dess agerande vittnar inte om någon tilltro till styrkan i de egna argumenten!

Om Dr. Indie |

Blaskan på MySpace


Blaskan


Senaste numret av Blaskan


Sök på Blaskan

Blaskan #1 2003

Gäst-
skribenter

Drivkrafter (av Jan Milld)

Artiklar

Kopiering

Moralfrågor

Filosofins aspekter

John-Henri Holmberg — Inre landskap och yttre rymd

Kåserier

George Orwell

Nektar

Harry Potter

Hjälp, dom är efter oss!

Hastighets-
övervakning

Andlighet

Sökandet efter det inre

Mänsklig tro

Konst

Carl Millesgården: Ilon Wiklander

Böcker

Musik

Välkommen till musikåret 2003!

Bee Gees

Death in Vegas

Eldkvarn

Håkan Hellström

Jesse Marlin — The Fine Art of Self Destruction

Mando Diao — Bring ’em In

Nu-musik

Osignerade band

Phil Collins — Testify

Randy Crawford

The Corals

The Polyphonic Spree

Whitney Houston

Dr. Indies årsbästa 2002

Filmer

Intervjuer

Intervju med Contra

Intervju med Jan Milld