Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Uranbrytning till vilket pris?

Regeringen har gett tillstånd för provborrning efter uran på en rad platser i Sverige. Områdena kring Vänern och Vättern är intressanta samt Jämtland, Arjeplog och Kvarnån utanför Harads (Boden). För trettio år sedan när uranbrytning aktualiserades lades projektet ned på grund av de miljökonsekvenser som skulle bli följden. Är uranbrytningen då säkrare idag?

Här följer några fakta: Idag utvinns det mesta av uranet ur malmen men i de slaggprodukter som blir kvar återfinns ca. 85% av den ursprungliga radioaktiviteten till största delen orsakat av torium-230. Denna isotop har en halveringstid på 77000 år! Den omvandlas vid sönderfall först till radium-226 och därefter till radon-222. Vid normal temperatur i gasform. Båda dessa ämnen är radioaktiva.

Det är idag tekniskt omöjligt att begränsa radioaktiviteten i gruvavfallet. Experiment har gjorts med transmutation men det har visat sig vara oerhört dyrbart.

Det finns idag ingen fungerande anläggning i full skala som kan ta emot den stora mängd avfall som blir resultatet vid uranbrytning. Risken är att avfallet förvaras vid ytan eller dumpas till något av de fattiga länderna i tredje världen.

Uranbrytningen har redan idag orsakat flera radioaktiva zoner i världen. I Kanada och Australien har ursprungsbefolkningarnas territorier tagits i anspråk och de har därför inte heller varit lönsamt att städa upp efter sig.

De stora multinationella jättarna är ju inte kända för sin goda moral.

När den stora gruvan Key Lake i Kanada togs i drift startade bolaget en stor PR-kampanj. dels för att gruvan skulle kunna hävda sig internationellt dels för att tysta opponionen.

Under gruvans första tre månader inträffade tolv stora radioaktiva utsläpp varav det största 1984 då 100 miljoner liter radioaktiv vätska svämmade över skyddsvallarna.

Continental Precious, moderbolag till Geoforum, har köpt upp tillstånden för de provborrningar som nu kommer att ske på svensk mark.

Det kostade bolaget 75000 dollar. Men bolagets VD Ed Godin anser det värt priset eftersom områdena har så hög potential.

Socialdemokraternas Ulrica Messing utesluter att tillstånd till uranbrytning kommer att ges. Men är det någon garanti? Vad händer när nu priset på uran stiger? Kommer människoliv att gå före profiten? Vad händer om borgarna kommer till makten?

Varför uranbrytning när våra kärnkraftverk ska tas ur bruk? Varför överhuvud taget ge tillstånd till provborrningar om uranbrytning inte kommer att ske? Varför betalar Continental Precious 75000 dollar. Omkring fem miljoner svenska kronor, om dom inte är ganska säkra på ett tillstånd om brytning inom en ganska nära framtid?

Man kommer här att ge som skäl att andra mineraler kan finnas värda att brytas och att det kommer att skapas arbetstillfällen. Men till virket pris?

Continental Precious är inte intresserad av våra arbetstillfällen eller miljö eller ens våra liv. Där talar endast profiten och då är det uranet som gäller, eftersom nu världsmarknads priset stegras. USA skriker efter mer plutonium till sina kärnkraftverk och sin nya nukleära vapenindustri som dom nu har fått tillstånd till.

Regeringens tillstånd till provborrningar är högst oroande. Är vi beredda att offra våra liv och vår miljö för ett multinationellt företag? I så fall måste jag knäppa mina händer för de levande och döda och de ännu icke födda. Vi kräver av regeringen att tillstånden för provborrningar dras tillbaka.

Musik

Aerosmith — Devil’s Got a New Disguise

Beat Butchers — Femton år & Bolagsstämman

Consequences — Consequences

CSS — Cansei de Ser Sexy

Damien Rice — 9

Dr. Indies musikmix VII

Faithless — To All New Arrivals & Hans Appelqvist — Naima

Ghostface Killah — More Fish & Mos Def — Tru3 Magic

Ice-T — Gangsta Rap & Fat Joe — Me Myself & I

Incubus — Light Grenades & Linkin Park — Project Revolution

Janet Jackson — 20 Y.O. & George Michael — Twenty Five

Jarvis Cocker — Jarvis

Jay-Z — Kingdom Come, Snoop Dogg — The Blue Carpet Treatment & Mary J. Blige — Mary & Friends

Joanna Newsom — Ys

Joe Bonamassa — You & Me

John Lee Hooker — King of the Boogie

Korta musikrecensioner XXIII

Oasis — Stop the Clocks

Orup — Faktiskt

Scissor Sisters — Ta Dah

Slayer — Christ Illusion (Miss Vampyria)

Strip Music — Hollywood & Wolfman

Svensk Indie 1988–2006: En kärleks historia

The Acacia Strain — The Dead Walk (Miss Vampyria)

The Beatles — Love

The Hidden Cameras — Awoo

The Legends — Facts and Figures & The Plan — Walk for Gold

The Long Blondes — Someone to Drive You Home

The Magic Numbers — Those the Brokes

The Rapture — Pieces of the People We Love

The Who — Endless Wire

Yusuf — An Other Cup (Dr. Da Capo)

Yusuf — An Other Cup (Dr. Indie)