Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk artikel

Carl Bildt igen

Så var det den stora frågan om Carl Bildt är en belastning för Sverige med dess regering och svaret måste bli att det är Carl Bildt. Vi har utrikesministerns konstiga kopplingar till oseriösa ryska oljebolag och Lundins omoraliska oljeaffärer i världen som hade Bildt som rådgivare och styrelseledamot. Även om han försäkrar att han inte längre har några aktier eller optioner kvar längre så skulle han ändå få pengar från optionerna. Dessa skall nu utredas om det är mutgåva från ryska oljebolag. Men det handlar om moral men det viktigaste är att Bildt som utrikesminister är verkligen tyst. Utan han kommenterar inte så mycket längre utan han talar numera enbart som kollektiv med EU och följer slaviskt hans neokonservativa nyliberala Bushadministrationens politiska deklarationer. Visserligen talar regering om att dom godkänner Tysklands mål inom miljöområdet att reducera växthusutsläppen med 30 % och följa den nya kemikalielagen som numera har framtvingas inom EU.

Men nu när Saddam Hussein dömdes till döden och hängdes fick vi få kommentarer till själva händelsen. Visserligen tog Bildt avstånd från dödstraffet som sådan men mest för att beklaga att man inte kunde fortsätta rättegången för att utröna om hans skuld när det gällde brott mot mänskliga rättigheterna. Men han sade ingenting om USA:s misslyckade krigsföring eller att en halv miljon irakier avlidit i stridigheterna.

Eller glömde påpeka hur många från Bush:s nuvarande administration var gamla polare med Saddam under 80-talet då han var en del av USA:s klienter som försvarade USA:s intressen mot kommunister eller islamister. Bildt följer troget EU och USA. Regeringen kommer nog knappast agera annorlunda än att följa vad andra länder inom EU och NATO kommer agera inom en del frågor och hur dom kommer förhålla sig till omvärldens problem. Bildt själv har sagt att det slut med Sverige gamla (självständiga politiska linje) utan nu är vi tysta och snälla i klassrummet.

Bildt är med andra ord inget tillskott så som jag trodde inom utrikespolitiken. Avgå Bildt med detsamma.

Bildts uttalande angående Saddams avrättning — Carl Bildt angående Saddam Husseins avrättning