Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Politisk tankegång

Lars Ohly.Jag lämnade vänsterpartiet därför att Lars Ohlys inriktning 2005 på partiet inte var min väg när det gällde en rad med frågeställningar. Det gällde synen på EU eftersom jag är mera för EU och vill försöka förändra den eftersom Jonas Sjöstedt redan gjort en rad med bra saker nere vid EU. Det handlar också om hur partiet hade varit med och acceptera privatisering i praktiken genom att vara med och administrera sådana beslut. Det handlar om synen på kommunismen som jag anser bör hamna i skrotupplaget. Visserligen bara några av frågorna som jag tyckte skilde min världsbild från Lars Ohlys parti.

Men det intressanta med Örjan Svedbergs intervjubok Ohly talar till punkt (Nixon förlag) att han utvecklar sina teman som ställer sakerna i ett annat ljus mot hur han inför tv och tidningar höll på att slira runt på sakfrågor. Här talar hand om behovet om att förändras men han förnekar bestämd att partiet skulle vara splittrat i en del frågor. Utan partiet har en diskussion och Lars Ohly verkar alltid lägga sig mitt emellan de olika debatterna. Det gäller synen på EU då han vill ha kvar kravet på dess utträde kvar i partiprogrammet men dom måste vara pragmatiska till sin läggning. Just denna syn på realism eller visioner har speglat partiet sedan Sven Linderot, Hilding Hagberg och framförallt under C.H. Hermansson dagar. Partiet hamnade alltid mellan hur man skulle förhålla sig till förändringar. Det handlar om hur partiet antagligen var en följeko till socialdemokratin eller att partiet måste förhålla sig till Sovjets så kallade realsocialism.

Lars Ohly ger bilden av ett parti på väg mot en modern vision. Men partiet var på väg mot förändringar trots hårt motstånd mot ett förhållande där synen på demokrati var det rådande. Demokratisering av hela samhället blev den modell vänsterpartiet sakta men säkert varit på väg mot. C. H Hermansson har alltid hos mig varit en ledstjärna därför att han hade modet att försöka få partiet fri från kommunistiska schabloner. Werner Schmidts historiska biografi över CH är en politisk/ideologisk kartläggning över en man som ville förändra partiet till en modern vänstersocialism som talade om globala problem, arbetsmiljö, kvinnofrågor, arbetsplatsens demokratisering. Jag tänker att jag förändrar mitt tänkande på hur vänster skall förhålla sig till framtidens frågor. CH gjorde samma sak medan nyleninister eller Hilding Hagbergs gamla stalinister vägrade inse hur världen förändras så måste partiet förändra sin inställning till världen. När jag läser biografin (Leopard förlag) så förstår jag C.H. Hermanssons politiska tankegångar som han intellektuellt handhar under hela sin politiska karriär. Det handlar om att se nya lösningar på gamla och nya problem. Han hade modet att våga hela tiden.

På samma sätt som LO-skribenterna Anders Nilsson och Örjan Nyström i sin bok Den sociala demokratins andra århundrade: Pusselbitar till en ny reformistisk strategi — Atlas förlag) Här finns det en given samhällsvetenskaplig försök att utifrån Karl Marx och moderna samhällsvetenskapliga teorier försöka få reformismen att bli mera radikal och förnya dess uppdrag i samhället. Det finns goda analyser liksom C.H. hade när han ville fånga upp vad som sker i samhället. Den här boken känns som en förhoppning att vänstern i Sverige kan börja tänka på vad som är viktigt i samhället.

För vad det handlar om i grunden är att det är förändringar i tänkandet som vi behöver istället för stagnation.

För vidare läsning rekommenderar jag Stefan Svallfors bok: Klassamhällets kollektiva medvetande (Boréus).