Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Avskaffa dödsstraffet!

Diktakrati eller demotur kalla det vad ni vill men inte demokrati.

En demokrati har inte dödsstraff där till och med småbarn inkluderas.

En demokrati har inte tortyr på sin agenda.

En demokrati begår inte brott mot mänskliga rättigheter.

En demokrati har rättssäkerhet på sin agenda.

Våra så kallade terrorlagar den socialdemokratiska regeringen införde och som fortfarande är i kraft gör det numera möjligt för svenska staten att mörda småbarn. Det enda brott dessa barn behöver begå är att de är föds av föräldrar som har en annan åsikt och än USA; EU och svenska staten.. Utan möjlighet till försörjning eller bidrag i någon form kan ingen överleva. Och det är vad som är avsikten med terrorlagarna Detta kan sättas i kraft utan att brott bevisats. Ingen har dock ännu behövt svälta ihjäl i vårt land eftersom stor del av det svenska folket är kriminellt belastade. Vi bistod de tre terrormisstänkta svenskarna ekonomiskt. Det är enligt terrorlagarna ett brott men åklagaren valde denna gång att se mellan fingrarna. Det hade ju varit genant att sätta alla dessa prominenta personer, som gick mot lagen, i fängelse.

Terrorlagarna ger dessutom inte det minsta skydd mot kriminella element som spränger bomber och mördar oskyldiga. Terrorlagarna är till för att skydda våra makthavare så att de med lagen bakom ryggen kan oskadliggöra oppositionella och obekväma personer.

Idag är det muslimer som i huvudsak drabbas imorgon är det du och jag.

Svenska regeringen vill nu ha en parallell säkerhetspolis som är direkt underställd regeringen.

FRA ( försvarets radio anstalt) ska dessutom tillåtas att avlyssna all kommunikation mellan svenska medborgare. All vår e-post ska kunna avläsas, alla våra telefonsamtal avlyssnas.

Detta utan att brottsmisstanke föreligger. Vår svenska regering vill ha ett eget ”home land security”-modell Bushadimistrationens. När en folkvald regering fruktar sitt eget folk verkar knappast denna regering för folkets bästa.

Att Reinfeldt och Leijonborg anser att tortyr är fullt acceptabelt känner vi väl till, inte minst genom den intervju som gjordes innan dessa herrar tog sig in till maktens boningar.

Citat Reinfeldt: …Men jag är också beredd på att skriva under på att Sveriges del i kampen mot terrorismen kommer att tänja en del gränser…eh…för vad vi än så länge uppfattat vara korrekta sätt att agera.

Vad har detta medfört. De två egyptierna var inte de enda oskyldiga som blev skickade till tortyr. Svenska regeringen har vid upprepade tillfällen brutit mot lagen om Habeas Corpus. Just nu hotas palestiniern Hassan Asad av att utvisas till tortyr i Jordanien.

Hassan Asad, trebarnsfar, med två handikappade söner, själv sjuklig, misstänkts för att ha skänkt pengar till en välgörenhetsorganisation som står Hamas nära. Bevisen mot honom är så hemliga att inte ens hans egen advokat får ta del av dem.

Vi ska också ha i åtanke att den lista av terrororganisationer EU och USA upprättat inte stämmer överens med FN:s. Och ”Vem är terrorist? De som skänker pengar till föräldralösa barn eller de som dödar deras föräldrar” citat Nils Littorin.

De så kallade terrorlagarna har dessutom satt vår rättssäkerhet ur spel. I vilken demokratisk rättsstat förekommer omvänd bevisbörda. Den åtalade anklagas men varken han eller hans försvarsadvokat får se de bevis som anförs mot dem. Däremot ska den anklagade kunna bevisa sin oskuld. Det är helt omöjligt under dessa omständigheter och det är ju det som är meningen med en terrorrättegång. Den anklagade ska inte ges möjlighet att bevisa sin oskuld.

Därmed kan makthavarna godtyckligt placera opponenter bakom lås och bom eller sända dem till tortyr och död. Hur är detta möjligt i en demokrati?

Ska vi låta vår demokrati, allt det våra förfäder kämpat för, gå till spillo? Vi lever idag i en gobeläng av lögner. Ni har låtit er lurats av den största konspirationen i världshistorien.

Richard Perle (ledare för Pentagons Defense Policy board) fällde denna kommentar i en intervju med John Pilger: ”Om vi bara delger världen vår vision och omfattar den helt och fullt och inte försöker förpacka den med skicklig diplomati, utan helt enkelt bedriver ett totalt krig…kommer våra barn att sjunga storslagna sånger om oss i framtiden.”

Paul Wolfowitz vice krigsminister i Bushadimistrationen och Lewis Libby, Cheneys stabschef skrev ett år före attacken mot WTC Att utvecklingen för kraftigt utökade försvarsutgifter som skulle möjliggöra för USA att utnyttja de teknologiska framstegen till sin militära fördel, gick på tok för långsamt. Men det skulle kunna påskyndas om USA drabbades av någon katastrofal och katalyserande händelse såsom ett nytt Pearl Habor.

De fick sitt Pearl Habor.

Astrid Boman