Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Öppet brev

Brev till Beatrice Ask

Meddelande: Hassan Asad riskerar utvisning till Jordanien. Han är terrormisstänkt.

Han påstås ha stöttat ekonomiskt en välgörenhetsorganisation som står Hamas nära.Men bevisen är så hemliga att inte ens Hassans egen försvarsadvokat har fått ta del av dem Att utvisas till Jordanien innebär med säkerhet tortyr. Genom att utvisa människor till länder där de riskerar tortyr har svenska regeringen brutit mot lagen om Habeas Corpus som är en av grundpelarna i en demokrati. Jag vet att SÄPO grundar sina uppgifter på information av Mossad, en terrororganisation som begått värre och fler terrordåd än al-caida någonsin gjort. Detta påstående är inte taget ur luften Baetrice, jag vet. Dessutom är Mossads uppgifter framtagna under tortyr. Genom att förlita sig på uppgifter framtagna under tortyr bryter också SÄPO mot lagen om Habeas Corpus.

Hur kan detta få hända i en demokrati?

Jag kan inte längre kalla Sverige för en demokratisk rättsstat inte sedan terrorlagarna infördes. Omvänd bevisbörda förekommer endast i hårda diktaturer utan rättsstatus. Dessutom tillåter svenska regeringen avrättning av barn till misstänkta brottslingar.Ja, det är vad terrorlagarna leder till i förlängningen. Genom att beröva en brottsmisstänkt alla möjligheter till försörjning och dessutom göra det straffbart att bistå denne och hans familj leder det givetvis till att den misstänkte och hans familj svälter ihjäl. Hur tänker våra makthavare egentligen när ni utan att ens rynka på pannan godkänner diktaturlagar i en demokrati? Men det är kanske inte demokrati ni önskar?

Jag tror faktiskt att så är fallet. Svenska regeringen ämnar införa en diktaurstat. Inte minst Reinfeldts och Odenbergs önskan om ett eget " Home Land Security " vittnar om det.

Vi måste bekämpa terrorismen säger ni. Det är en lögn. Kriget mot terrorismen är världshistoriens största lögn och dådet mot WTC världens största konspiration. Bevisen är för många för att man ska kunna ignorera detta faktum.

Dessutom är det hån mot vårt intellekt att ens försöka inbilla oss att en gubbe sitter och styr världsterrorismen från en grotta i Afghanistan. Bara detta faktum borde ha fått vår förre statsminister att tänka till. Att vår nuvarande ska besitta mer kurage, ett större intellekt och ett mer demokratiskt tänkande är inte att hoppas på.

Man bekämpar inte terrorism med terror. Hundratusentals oskyldiga civila har fått sätta livet till i USA:s så kallade krig mot terrorismen där Sverige ställer upp som medkompatanter. Det är endast genom dialog genom en rättvisare fördelning av världens resurser och genom utbildning man kan nå resultat i kampen mot terrorism. Dessutom måste statsterrorismen uppmärksammas och motarbetas om kampen mot terrorism ska bli ett trovärdigt begrepp.

Kan Beatrice förklara för mig hur man bombar in en demokrati?

Dessutom vet jag inte om våra demokratier under nuvarande form är något att eftersträva.

Det är kanske dags att byta statsskick.

Vi folket vill ha en demokrati i dess rätta form. Demokrati betyder rätt översatt All makt från folket.

Dessutom vill vi att dödsstraffet avskaffas. Dvs plocka bort terrorlagarna inför åter demokratisk rättspraxis för alla invånare. Jag vet Beatrice att detta är ett svårt brev att besvara men jag önskar svar.

Finns det någon politiker kvar som vill bevara begreppet mänskliga rättigheter?

Med största respekt Astrid Boman