Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Insändare om Captus

The Guardian avslöjar i en artikel att lobbygruppen American Enterprise Institute AEI betalar 10.000 dollar lika med 70.000 svenska kronor för artiklar som poängterar brister i klimatpanelens arbete.

Panelen består av 2.500 eniga forskare från 130 länder. De beskrivs av lobbygruppen som motsträvig mot resonabel kritik.

AEI vill se artiklar som undersöker klimatmodellens begränsningar. Det vill säga att klimatförändringen inte beror på människans inblandning och att Kyotoavtalet inte är nödvändigt.

Då var det inte fel att påstå att herrar Sanandaji och Brandberg i den nylibarala tidningen Captus var betalda för sina artiklar om klimatförändringen. Och vem betalade för deras krigshets och den rasistiska propagandan mot muslimer? P2OG kanske? Bush egen lilla arme´ som står över CIA och som ska sprida propaganda i de kapitalistiska staterna och terrordåd i de övriga.

Nå, men de 70.000 kronorna kanske Brandberg kan göra något gott i sin forskning trots att det är judaspengar. Alla behöver ju inte göra som Judas hänga sig i ett träd.

Astrid Boman