Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

ISAF krigsbevarande anfallsstyrka

Fredsbevarande insatsstyrkan ISAF opererade från början i Afghanistan under FN-flagg.

Anmärkningsvärt nog övertog NATO befälet efter en tid. Nu står fredsbevarande insatsstyrkan ISAF direkt under USA:s kommando och har då bytt skepnad till krigsbevarande anfalls-styrka.

Då torde det ligga i svenska regeringens intresse att kalla hem sina soldater eftersom de numera ingår i USA:s krigsförbrytararmé.

Men det ligger knappast i regeringens intresse eftersom man nu i mars kommer att samöva med USA på robotbasen i Vidsel. Bland annat ska USA:s nya robotsystem testas. Ett robotavfyrningsvapen som troligast kommer att användas i kriget mot Iran.

Ämnar den svenska regeringen bistå USA med svenska soldater till USA:s folkrättsvidriga krig? Kommer Sverige att bli direkt inblandade.

Regeringens förberedelser tyder på det. Bland annat har vi Reinfelds önskan om ett eget ”home land security” där vi svenskar kontinuerligt ska avlyssnas, så att eventuella säkerhets risker kan elimineras.

Det är hög tid att avsätta vår regering och skapa ett nytt samhälls skick. Min egen personliga önskan är att vi skaffar oss en demokrati, en sann sådan, där makten utgår från folket.

Min egen personliga önskan är ett socialistiskt samhälle där man tar från de som har förmågan och ger till de som besitter behoven. Det är inte ett anmärkningsvärt sätt att styra ett land på. Jag känner igen begreppen från min barndom när man fick lära sig att dela med sig i syskonskaran. Vi fick också lära oss ett annat viktigt begrepp, diplomati, Höj inte din hand mot din lillebror. Han är svagare än du. Det är honom du ska beskydda. Också en självklar sak i den globala politiken. Eller rättare sagt borde vara det.

Astrid Boman