Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Politisk bok

Raul Rivero — Mörkläggning

Silc förlag

Översättning Elisabeth Helms

Det känns alltid så märklig att kommunismen har sedan den påbörjade sin makttillträdde 1917 och spritt sin lära runtomkring världen bara kunnat uppehålla sin makt baserad på bajonetter och enpartidiktaturens tilltro på polis och armé. Det är det som gjorde dessa partiers legalitet mindre eftersom dom jagade och bevakade sin befolkning. De som ville leva i fred eller med andra värderingar fängslades på grund att deras tro på andra värderingar hotade kommuniststaternas sköra maktutövning. Det är därför demokratin och kritiken mot kommunistiska regimer alltid tystas av dess armé eller hemliga partier. Däremot kan kommunistregimernas anhängare inom de fåtaliga kommunistpartierna ägna sig åt krypskytte i demokratier eftersom dom inte har accepterat demokratin i vår mening utan längtar alltid efter den centrala kommunistiska regimens elitstyre. För kommunisternas regimer vet vad folket vill minsann eftersom parti och folket tvingades in i samma enhet. Det är därför jag avskyr kommunismen i Lenins bedrägliga version.

Raul Rivero som i sina artiklar kritiserar Cubas regim därför att dom fängslar poeter, bögar, alla som inte accepterar andra sanningar än dom som kommer från den alltmera trötta fantasilösa Fidels regim. Raul Rivero är enkel i sina reportage från Cubas hänsynslösa jakt på de avvikande. För när folket eller delar av folket tröttnar på kommunisternas propaganda eller falska spel.

Havanna.Men då brukarna kommunisternas anhängare inom länderna eller i andra länder kalla alla avvikande röster för CIA-agenter, Trotskister eller förrädare. Det är diktaturens enda försvar mot folkets civila motstånd. Dessutom skildrar Raul Rivero som journalist bara det vanliga livet i Havanna eller i Cuba förövrigt. Det handlar om livets vardagligheter som skildras genom 52 artiklar om stora som små ämnen. Det som diktaturen lovade förbättra men mest blev ett fängelse för folket. Det handlar om frihet och bottnar efter individens frihet från diktaturer eller andra påfund. Där gör Raul Rivero en nödvändig insats helt enkelt.