Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Minnesböcker från tv-världen

Stina Lundberg Dabrowski — Stinas möten

Pirat Förlaget

Lars-Gunnar Björklund — Minnesluckor: Livstycken och klacksparkar

Kulturhistoriska Förlaget

Stina Lundberg.Stina Lundberg är utan tvekan Sveriges bästa intervjuare på tv när det gäller att plocka fram vissa egenskaper hos dom hon vill frammana en känsla av. Hennes bok handlar om vad som skedde bakom kulisserna när hon jagade sina personligheter hon var intresserade av. Metoderna och den föga glamorösa vardagen bakom sin journalistik som handlar om slit, tjat och återigen tjat. Men det är knappast svårigheterna som är intressanta i boken utan hur hon bemöter och beskriver sina medmänniskor som hon vill intervjua. Det är bokens styrka. Jag hade oerhörd roligt när jag läste boken.

Lars-Gunnar Björklund.Lars-Gunnar Björklund har jag ännu mera nostalgiska minnen av från televisionen på 70-talet. Då han ledde Tipsextra på lördagar med engelsk ligafotboll. Jag satt rakt upp och ned såg fotboll. Jag tog fram mina krigare eller andra gubbar och gjorde fotbollslag av dessa. Min fader satt i tv-fåtöljen och jag låg på golvet och spelade för fullt.

Nåväl boken är givetvis en underbar rolig läsning från tidens idrottsvärld. 70-talet var min period i idrottsfanatismens anda. Som jag senare lämnade för punk, flickor och kultur i olika grader. Men Lars-Gunnar Björklund som blev en av Lennart Hylands pojkar men också bästa vän beskriver radion och tv-sportens underbara forna glöd. Det handlar om Lennart Hylands mera amerikanska stil och Sven Jerrings historiska insatser som radions pionjär. Men många av de namn som jag såg eller hörde under 70-talet och tidiga 80-talets sportutsändningar passeras förbi. Vi möter Åke Strömmer, Sven Plex Petersson, Arne Hegerfors, Tommy Engstrand, Fredrik Belfrage, Ingvar Oldsberg med flera stora idrottslegender i en superbra och rolig minnesbok som gör mig lycklig att läsa. Minneskick.