Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Biofilm

Happy Feet

Regi: George Miller

Happy Feet.Tänk er hur man så elegant kan servera pingviner som utgör 2006/2007 års främsta symboler för både växthuseffektens skadeverkningar och hur man kan så snyggt varna för ekologiska katastrofer. För filmen Happy Feet handlar om utfiskning men även om hur gamla traditioner får ge vika för nya tankar då dogmatiken sitter nedärvd sedan länge. För filmen handlar även om att finna sin egen röst och finna sig själv bland konventioner. Filmen som handlar om hur identiteten bland pingviner sitter i rösten, - att sjunga sig fram i kollektivet och som individ. Men individen får bara sjunga, så då födds Mummel som bara kan dansa. Det gör att han hamnar utanför kollektivet. Ett kollektiv som hotas av att fiskarna håller på att fiskas slut av människor. Vår hjälte tar sig framåt tillsammans med några underfundiga tofspingviner över tid och mark för finna sanningen om varför fiskarnas håller på att försvinna. Och försöker förhindra att detta faktum. Filmen är också en musikal med superroliga covers på redan kända hitlåtar. Man kan säga att den utstötte pingvinen är trött på dogmatiska ledarpingviner som tror att bara man håller på gamla traditioner så blir allting bra. Kaoset hotar arten om inte gamla gudar hålls intakt. Men vår hjälte pingvin lyckas med sina ansatser. Filmen är en riktat ekologisk men oerhörd effektiv berättelse om mod och kärlek. Filmen kan bara få följande högsta betyg.

5 av 5 möjliga @@@@@