Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Konstutställningar

Nobelmuseum — Churchill: måleri och författarskap

Nationalmuseum — Naturens spegel: Nordiskt landskapsmåleri 1840–1910

”I have nothing to offer you but blood, toil, tears and sweat.”

Winston Chuchill.Detta klassiska citat är hämtat ur Churchills mest berömda korta tal i underhuset 1940 efter Dunkerque då England evakuerade franska och amerikanska soldater. Men det är så fascinerande hur jag och min dambekant, blev relativt glada åt att se hur en så stor man kunde bedriva politik, författa stora böcker och dessutom visa sig vara en bra egenhändig kunnig skolad målare. Han målade gärna landskapsmålningar från Marocko, England, Monte Carlo eller Italien.Winston Churchill. Jag och Susan vandrade genom hans målningar och man kan vara förundrad över att hans målningar håller kvaliteten trots att han är en amatörmålare så är Churchills mångsidighet det som slår mig. Det är inte modernism utan vad min vän Susan kallade för impressionistiskrealism. Det vill säga att hans förmodliga influens från Paul Cezanne eller Van Goghs bildvärldar. Men det finns även stråk av 20-talets mera bildvärldar då man fångar in landskap eller miljöer. Jag gillar många av hans målningar. Det finns några stilleben och trädmotiv som jag tyckte var tråkiga eller stela. Men i det stora var det en intressant föreställning.

Nordiskt måleri.Nationalmuseets senaste utställning däremot kan man säga både tar fram nordens borgliga radikalism som både heroiserade nordens natur eller blev en del av nationalismen, då talar vi om en nationalism som förebådade radikala liberala strömningar som såg folket och nationen som en helhet. Men den åsikten blev senare konservativ när nya socialistiska strömningar betydde mycket för den kommande utvecklingen.Nordiskt måleri. Nu är jag oerhörd svag för den tidens majestätiska målerier som tar fram det storslagna i den nordiska naturen. Det är det som gör Finland, Norge och Sverige så mäktiga i nordiska ljuset naturmålerier. Danmark är så mycket plattare som Skåne men på sommaren så har både Danmarks böljandefält och havsstränder sin egen speciella skönhet som kan finnas i konsten. Det är ändå två bra utställningar som fångar in konsten så att man kan få njuta av vacker konst.