Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Debattinlägg

BjornSocialistiska republiken

Det förekommer ett fenomen i Sverige många inte känner till alls och de flesta som känner till det inte är mer en ytligt bekanta med. Det utropas regelbundet nya stater på vad som tradionellt uppfattas som svensk mark, Stater som alltså söker fullständig självständighet från Sverige med eget statskick och sedvänjor. Många av dessa stater är oseriösa projekt, måhända tänkta att sprida något nytt, glatt, i vardagens slentrian. Dock finns det stater som utropas som verkligen fungerar skilt från Sverige, och som söker erkännande som stat av Sverige, eftersom jurisdiktionen anser hindrar sant oberoende, då marken tillhör Sverige. Ett exempel på en sådan stat är Ladonien, som har såväl ministrar som ett eget postväsende, en egen valuta, och nationalsånger.

Det är för att be om och uppmana till stöd för en sådan stat jag skriver detta inlägg. Den BjornSocialistiska republiken, vilken grundades officiellt den 3e augusti 2005, är naturskönt belägen på ett territorium som ligger i sjön Immeln i Skåne. Republiken har en egen tillsatt regering bestående av bl.a. en president, vice president och rättsminister, för att nämna några. Republiken har även egna lagar som bl.a. finns tillgängliga på plats, hos statsförvaltningen, och har en egen (och från Sverige skild) politisk och religiös grund.

Sedan grundandet har statsförvaltningen skrivit till den svenska regeringen och ombett den att erkänna Republikens suveränitet och självständighet. Utrikesdepartementets folkrättsavdelning lät dock meddela att något erkännande inte var aktuellt. Detta beslut har statsförvaltningen sedan bestridit förgäves i domstol.

Men en stat behöver inte erkännas för att existera, enligt internationell sedvanerätt. Detta fastslogs i den av den Europeiska gemenskapen upprättade Fredskonferensens om det forna Jugoslavien skiljekommission, som 1991 yttrade att "staten är allmänt definierad som ett samfund som består av ett territorium och en befolkning, vilka lyder under en organiserad politisk auktoritet [samt] att en sådan stat karaktäriseras genom suveränitet".

Därför vädjar vi (den BjornSocialistiska Republiken) till alla er läsare att slå ett slag för folkrätten och uppmana den nya svenska regeringen att erkänna vår Republik. Detta kan göras på många sätt. Det enklaste är antagligen om Du skickar ett e-postmeddelande till regeringen,och tillkännager att du anser att Republiken skall erkännas. Ett sådant meddelande skickas till registrator@primeminister.ministry.se, och diarienummer SB2005/7953 bör anges, för att hanteringen ska bli så smidig som möjligt. Att samla namn på namnlistor är också en möjlighet, och dessa skickas till Regeringskansliet, 103 33 Stockholm; ange även denna gång diarienummer SB2005/7953. Namnlistor är även varmt välkomna att mailas till republiken@thebjorn.com så sammanställer vi vid Republikens statsförvaltning dem.

Med gott hopp om en ljusnande framtid och en erkänd republik,

/Kristoffer Söderlund, minister

BjornSocialistiska Republiken — Det överlägsna samhället