Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Artikel

Globaliseringen och dess följder

Johan Norberg författare, debattör, chefsideolog för den borgliga och nyliberala tankesmedjan Timbro hävdar att globaliseringen har gjort världen bättre. ”Svälten, fattigdomen och analfabetismen har minskat. På trettio år har antalet undernärda minskat . 400-miljoner människor har lämnat den absoluta fattigdomen, men trots det är det en trend att tala om läget i världen som om det vore värre än någonsin och att det är globaliseringens fel,” säger han.

”Det är tack vare globaliseringen som världen blivit bättre.”

Vidare förklarar han att, ”visserligen etablerar sig multinationella företag i låglöneländer och anställer inhemsk arbetskraft med löner som i våra ögon är svältlöner men i själva verket får arbetarna en möjlighet att lämna ett olönsamt jordbruk för att i fabrikerna få högre lön och bättre arbetsmiljö.”

Om detta vore sant skulle jag vara mycket nöjd, men det han säger stämmer inte. Nu måste jag bli trendig och komma fram med fakta som visar att globaliseringen inte är till gagn för världens folk.

Jag har gjort ett par utdrag ur FN:s rapport om det ekonomiska tillståndet i världen.

-Av världens 6 miljarder människor lever !,2 miljarder i extrem fattigdom på en inkomst av en dollar eller mindre om dagen

-Tre miljarder människor lever på två dollar eller mindre om dagen.

-Världens 200 rikaste mer än fördubblade sina nettotillgångar under de fyra åren före 1998 till mer än en biljon dollar.

De rikaste miljardärernas totala rikedom är mer än det sammanlagda BNP för de allra minst utvecklade länderna med 600 miljoner invånare.

Det förklarar Norberg med att kritikerna tar fasta på Afrika och utvecklingen där. ”På den afrikanska kontinenten har andelen fattiga inte minskat utan ökat. Men det är ju också världens minst demokratiska , liberala och globaliserade kontinent.”

”Samtidigt,” säger han, ”har ju världsbefolkningen fortsatt att öka så en mindre andel av ett större antal kan ju trots allt bli ett större antal än det absoluta antalet.”

Så kan man ju också räkna och utesluter man den sönderkolonialiserade afrikanska kontinenten kanske fattigdomen håller sig till anständiga nivåer enligt det nyliberala sättet att beskåda världen. Och visst har världen blivit bättre….. för miljardärerna.

Professorerna Mats Persson och Marian Radetzkis uppfattning om globaliseringens konsekvenser går i exakt motsatt riktning till nyliberalen Norbergs.

De säger att ”alternativen för svenska löntagare kan bli sänkta reallöner eller arbetslöshet

En omvälvande förändring pågår i världen utan att de akademiska ekonomerna inser det.

Det nya är att låglöneländerna Indien och Kina, med sina stora befolkningar får tillträde till den globala ekonomin på alla nivåer. De nöjer sig inte med att ta över enkla uppgifter utan konkurrerar snart lika mycket på marknaden som högutbildade.”

Att Kina och Indien skulle utvecklas ekonomiskt och att folket skulle få högre levnadsstandard har väl ingen något emot men tyvärr är det inte det som händer.

De stora multinationella företagen etablerar sig i dessa folkrika länder och de anställer folk som arbetar under slavliknande förhållande ofta med svältlöner. Fackföreningar existerar inte och arbetarna är helt rättslösa. Arbetsmiljön och arbetarnas säkerhet är inte det som prioriteras av de multinationella jättarna och människor att förbruka finns det gott om i de folkrika länderna Kina och Indien.

Mats Persson och Marion Radetzki säger vidare att ”Sverige ställs inför en jättelik ekonomisk utmaning. Jobb har slagits ut tidigare. Tex textilindustrin och skeppsvarven flyttade utomlands till låglöneländer. Men då gällde det strukturomvandling där enskilda branscher kunde ersättas av andra med mer kvalificerat innehåll.

Nu handlar det i stället om en utbudschock där hundratals miljoner människor i Kina och Indien på kort tid blir tillgängliga för världsmarknaden.”

Vår nyliberala regering vill ju också öppna för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring där facket inte ska få insyn eller ha något att anföra.

”Det här är en process som bara har börjat. Ännu har konsekvenserna inte hunnit bli så omfattande. Men vi kan se på Tyskland där löntagarna har gått med på förlängda arbetstider till oförändrad lön för att få behålla jobben” Mats Persson avfärdar också argument som ofta framförs av ekonomer att det gäller bara för ett land att hitta nya komperativa fördelar- alltså vad man relativt sett är bra på att producera. Det tvingas man visserligen att göra men denna gång blir anpassningen mer komplicerad. Den nya konkurrenssituationen betyder att reallönerna i hittills rika länder måste bli lägre. Följden blir att kapitalet vinner terräng på arbetets bekostnad.

Globaliseringen är därmed endast ett kamouflage för kapitalismen och nyliberalismen. Kan man förhindra eller fördröja denna utveckling ? Det beror på vilken styrka fackföreningarna lyckas etablera. Det beror också på vilken insyn folket får i de faktiska förhållandena, vilka kunskaper vi lyckas förmedla.

Socialismen är det största hotet mot nyliberalismen. Det är därför kommunistförföljelsen i världen ökat. I Lettland är det numera förbjudet med kommunistsymboler . Där är det mest ungdomsföreningar som angrips. Man har inte vågat gå längre ännu. Vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har också proklamerat att nu ska kommunismens brott mot mänskligheten belysas. Man kan säga så i skuggan av de brott mot mänskligheten som begicks av demokratierna i historisk tid och de brott demokratierna begår idag mot mänskligheten.

Regeringens demokratiutredning visar också på att globaliseringen inte gynnar demokratin. Det blir svårt att hålla en självständig politik i de olika länderna.

Globaliseringen blir i förlängningen en kapitalistisk diktatur där makten och rikedomarna ligger i händerna på ett fåtal. Redan nu har olje- och vapenindustrierna stor makt i världspolitiken genom Bilderberggruppen. De länder man inte lyckas köpa upp intar man med våld. Vi har ännu bara sett början. Vi får bara hoppas på att Ryssland lyckas med att bli en stark stormakt. Det skulle bromsa nyliberalismens framfart.

Förutom de rent mänskliga och ekonomiska konsekvenserna som globaliseringen = kapitalismen= nyliberalismen för med sig måste vi lägga till miljöhotet. Nu hävdar nyliberalerna att en ökad tillväxt med bättre ekonomi skulle ge möjlighet till nya tekniska landvinningar som skulle kunna lösa energikrisen. Ja, pengar till forskning behövs men också en uppbromsning av den alltför snabbt växande industrin. Man måste nu idag fokusera på miljöaspekterna kontra industrin. Det är inte lika lönsamt att bedriva miljövänligare fabriker och så länge vi har marknadsekonomi kommer kapitalet före både människor och miljö. Nu måste jag säga två fula ord, planekonomi och socialism, är det enda som kan rädda världen från en fullständig miljökatastrof. Det enda som räddar världen undan de förödande krig som redan startats. Nyliberalismen är ett hot mot människan. Dess otäcka svans heter nazism. Visserligen ett hindrande bihang när den synliggörs men den suger sin näring från nyliberalismen.

Astrid Boman

Musik

Alcaline Trio — Remains

Ambassador 21 — Drunken Crazy with a Gun

Arcade Fire — Neon Bible

Asta Kask — Dom får aldrig mig & En för alla ingen för nån

Cannibal Corpse — Kill (Miss Vampyria)

Dead Poetic — Vices

Dusty Springfield — The Very Best of Dusty Springfield

Ebba Forsberg — Ebba Forsberg

Elephant Man — Energy God: Monsters of Dancehall

Elliott Murphy — Come Home Again

Explosions in the Sky — All of a Sudden I Miss Everyone

Fall Out Boy — Infinity on High

Field Music — Tones of Town & Naked Lunch — This Atom Heart of Ours

Frida Hyvönen — Pudel

Further Beyond Nashville

Gerald LeVert — In My Songs & Missippi — The Book of Life Chapter 1

Ginuwine — I Apologize & Marques Houston — Veteran

Jean Michel Jarre — Teo & Tea

John Lee Hooker Jr. — Cold as Ice & Charlie Musselwhite — Delta Hardware

John Mellencamp — Freedom’s Road

Kaiser Chiefs — Yours Truly Angry Mob

Klaxons — Myths of the Near Future

Korta musikrecensioner XXVI

Kristin Hersh — Learn to Sing like a Star

Lindsey Buckingham — Under the Skin

Lucinda Williams — West

Mikael Herrström — The Second Waltz

Pat Travers & Carmine Appice — Bazooka

Saxon — The Inner Sanctum

Sofia Talvik — Street of Dreams & Sophie Zelmani — Memories Loves You

SUSA — Små rara hemligheter

The Earlies — The Enemy Chorus

The Stooges — The Weirdness

The Used — Berth & The Blackfield — Blackfield II

Timbuktu — Oberoendeframkallande

Weeping Willows — Fear & Love

Within Temptations — The Heart of Everything

Yes Boss — Look Busy