Ansvarig utgivare
& tillhandahållare
Micheles Kindh
dr.indie@blaskan.nu

Insändare

Metapedia

Jag skriver detta inlägg med anledning av den debattartikel av journalisten Christoph Andersson, som publicerades 8 februari, i Dagens Nyheter, med titeln "Judeförföljelser på internet". Artikeln har lett till mycket skriverier, varför diverse förhållanden måste redas ut.

Jag vill inledningsvis påpeka att jag varken är nationalist eller har någon somhelst koppling till någon högerextrem organisation eller ideologi. Jag är inte skibent på Metapedia, men vill skriva detta till försvar för den pressfrihet och pressetik Chrisoph Andersson säger sig stå för.

Andersson hävdar i sin debattartikel att judar hängs ut på Metapedia. Detta är ett felaktigt påstående. Metapedia är ett uppslagsverk, om än vinklat till vissa högerideologiers fördel. Liksom den välkända fria internetencyklopedin Wikipedia, innehåller Metapedia flera portaler, där man kan finna uppslagsord inom olika ämnen. En av dessa portaler är "Svenska media". Innan Anderssons artikel publicerades innehöll portalen en uppdelning av medier och mediapersonligheter, i judar, svenskar och övriga. Exempelvis listas Bonnierföretagen som judiskägda. Detta kan självfallet te sig som väldigt egendomligt och omotiverat, men jag skulle inte påstå att denna indelning - som sker på en enda av Metapedias 21 portaler - är skäl för att anse att Metapedia hänger ut judar eller oliktänkande. Självfallet handlar större hel del av artiklarna i uppslagsverket om personer och organisationer inom den högerextrema rörelsen, likväl som det finns artiklar om dennas meningsmotståndare. Att människors etniska bakgrund noteras är självfallet olyckligt, men det får mig inte att anse att någon blir mer "uthängd" än någon annan. Liknelsen med 1930-talets rasförföljelser ter sig som omotiverad, och rentav löjlig.

Christoph Anderssons artikel innehåller även andra tvivelaktiga referenser och påståenden. Bland annat blandar han in gruppen Nationell Media och dennas upphovsrättsintrång och (i och för sig ytterst osmakliga) angrepp på en funktionshindrad meningsmotståndare. Detta för att mediagruppen, enligt Andersson, har kopplingar till Metapedias ansvarige utgivare och NFSE Media AB:s majoritetsaktieägare. Maken till "guilt-by-association" har jag inte sett! Om Nationell Media påstås också att de i sin programförklaring skrivit "Vi tror på väpnad revolution". Av detta drar Andersson slutsatsen att gruppen skulle bli terroristmisstänkt och intressant för CIA. Problemet är bara att någon sådan mening inte finns på Nationell Medias webbplats. Jag sökte efter den då Andersson publicerat en tidigare artikel innehållande "citatet", men ej heller då syntes det till. Att fabricera "bevis", på detta sätt, kan knappast vara i linje med den pressetik Andersson ondgör sig över att "Den svenske" struntar i.

Anderssons artikel ledde till en serie andra artiklar i olika tidningar och på olika webbplatser. Faktauppgifter förvanskades och blandades ihop, och på ett ställe angavs att "människor med judisk bakgrund, oliktänkande och handikappade" skulle hängas ut på Metapedia! Uppgiften om handikappade är troligen en olycklig sammanblandning med Nationell Medias ovan nämnda angrepp. Det påstods även i medierna att Metapedia skulle vara ett "plagiat" av Wikipedia, något som även det är felaktigt. Metapedia använder samma fria mjukvara som Wikipedia, precis som datorspelswikin FZ Wiki och Linuxportalens wiki, för att nämna några.

Christoph Andersson skriver i sin artikel att "en liten grupp militanta högerextremister [dvs. människorna bakom Metpedia] underminera[r] demokratins viktigaste hörnpelare - pressfriheten och öppenheten". Själv ser jag det snarare som att det är en retorik lik Anderssons - där sakfel används för att förtala och terroristförklara meningsmotståndare - som hotar en öppen och fri debatt. Det är artiklar som Anderssons, vilka ropar efter inskränkningar i tryck- och yttrandefriheten (men bara för vissa), som undergräver pressfriheten. Oavsett vad man anser om högerextrema åsikter, kan man inte med lögner och uthängningar bekämpa dem. Man måste ta debatten öppet och renhårigt.

För att pressen skall förbli fri hoppas jag att Metapedia lyckas med sin tänkta förtalsrättsprocess mot viss etablerad media, just för att media inte ska behöva vara etablerad och ha en viss politisk inställning, för att få existera. Tryckfriheten angår oss alla.

/Thomas Knutberg

(som på grund av risken för uthängningar från endera part ej ämnar uppgiva sina personuppgifter)

Musik

Alcaline Trio — Remains

Ambassador 21 — Drunken Crazy with a Gun

Arcade Fire — Neon Bible

Asta Kask — Dom får aldrig mig & En för alla ingen för nån

Cannibal Corpse — Kill (Miss Vampyria)

Dead Poetic — Vices

Dusty Springfield — The Very Best of Dusty Springfield

Ebba Forsberg — Ebba Forsberg

Elephant Man — Energy God: Monsters of Dancehall

Elliott Murphy — Come Home Again

Explosions in the Sky — All of a Sudden I Miss Everyone

Fall Out Boy — Infinity on High

Field Music — Tones of Town & Naked Lunch — This Atom Heart of Ours

Frida Hyvönen — Pudel

Further Beyond Nashville

Gerald LeVert — In My Songs & Missippi — The Book of Life Chapter 1

Ginuwine — I Apologize & Marques Houston — Veteran

Jean Michel Jarre — Teo & Tea

John Lee Hooker Jr. — Cold as Ice & Charlie Musselwhite — Delta Hardware

John Mellencamp — Freedom’s Road

Kaiser Chiefs — Yours Truly Angry Mob

Klaxons — Myths of the Near Future

Korta musikrecensioner XXVI

Kristin Hersh — Learn to Sing like a Star

Lindsey Buckingham — Under the Skin

Lucinda Williams — West

Mikael Herrström — The Second Waltz

Pat Travers & Carmine Appice — Bazooka

Saxon — The Inner Sanctum

Sofia Talvik — Street of Dreams & Sophie Zelmani — Memories Loves You

SUSA — Små rara hemligheter

The Earlies — The Enemy Chorus

The Stooges — The Weirdness

The Used — Berth & The Blackfield — Blackfield II

Timbuktu — Oberoendeframkallande

Weeping Willows — Fear & Love

Within Temptations — The Heart of Everything

Yes Boss — Look Busy